Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Mūsų naujienos

Viso — 150 įrašai.

 • JĖZUS PAŠALINA MŪSŲ NUODĖMES 0 2018-11-12 Mūsų naujienos

  Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, ir nėra Jame nuodėmės (1 Jn 3, 5). Kažkoks žmogus parašė knygą apie tai, kaip reikėtų gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, ir pasirašė: „Nežinomas...

 • VIENINTELĖ SAUGI VIETA 0 2018-11-11 Mūsų naujienos

  Budėkite ir melskitės, kad nepatek­tumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas (Mt 26, 41). „Šėtonas gerai žino, kad pati silpniausia siela, ištikima Kristui, yra stipresnė už visus tamsos angelus....

 • VISKAS ARBA NIEKO 0 2018-11-10 Mūsų naujienos

  Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį? Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus (Jok 3,...

 • VIDlNIS DIEVO VEIKIMAS 0 2018-11-09 Mūsų naujienos

  Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo (Mt 23, 25). Daugelis iš mūsų mėgina apsivalyti greičiau išore...

 • VISIŠKA PERGALĖ ĮMANOMA JAU DABAR 0 2018-11-08 Mūsų naujienos

  Tačiau visa mes lengvai nugalime per Tą, kuris mus pamilo (Rom 8, 37). Kai mes kalbame apie paklusnumą tikėjimu, neturime ome­nyje gyvenimo, kuris nereikalauja jokių pastangų. Mes kalbame apie pastangas,...

 • ŠULINYS JAU IŠKASTAS 0 2018-11-07 Mūsų naujienos

  Paskutinę, iškilmingiau­siąją šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas Mane ir tegu geria“ (Jn 7, 37) Edas jautėsi bjauriai. Burna išdžiūvo, suskilo lūpos, o galva...

 • DIEVO KONTROLĖS PASIRINKIMAS 0 2018-11-06 Mūsų naujienos

  Arba, jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, rinkitės šiandien, kam tarnausite: dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami Užupyje, ar dievams amoritų, kurių krašte gyvenate; bet aš ir mano šeima tarnausime Viešpačiui...

 • NATŪRALIAI PASIEKTA PERGALĖ 0 2018-11-05 Mūsų naujienos

  O Viešpatie, Tavo yra didybė, galybė, grožybė, pergalė ir šlovė. Taip, nes Tau priklauso visa, kas danguje ir žemėje. O Viešpatie, Tau priklauso karalystė, Tu esi iškilęs kaip galva virš...

 • KOL ESAME JAME 0 2018-11-04 Mūsų naujienos

  Kas tik gyvena Jame, tas nedaro nuodėmių, o nė vienas nusidėjėlis Jo neregėjo ir nepažino (1 Jn 3, 6). Krikščioniškame gyvenime visada, kai tik visiškai pasikliau­jame Dievo, o ne savo...

 • KAI VISKAS TAMPA NAUJA 0 2018-11-03 Mūsų naujienos

  Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja (2 Kor 5, 17). Šiame tekste nesakoma, kad nauja tampa tik kai kas, bet sakoma,...

 • PASIRINKIMAS GERAS, BET ĮGYVENDlNIMAS NETEISINGAS 0 2018-11-02 Mūsų naujienos

  Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu (Rom 7, 19). Tarkim, kad aš nusprendžiau tapti garsiu dainininku. Aš išsinuomojau koncertų salę ir visuose laikraščiuose paskelbiau: „Ateikite į...

 • KOVA, KURIĄ BŪTINA KOVOTI 0 2018-11-01 Mūsų naujienos

  Aklasai fariziejau! Pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė! (Mt 23, 26) Kai velnias ateina mūsų gundyti, jis nesibeldžia į duris ir ne­sako: „Laba diena, aš esu...

 • VISKAS, KĄ MES GALIME PADARYTI 0 2018-10-31 Mūsų naujienos

  Nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti (Fil 2, 13). Klausimas, koks žmogaus valios vaidmuo po jo atsivertimo, tarp krikščionių seniai kelia nesutarimus. Šis klausimas sukėlė...

 • PASMERKIMO NEBĖRA 0 2018-10-30 Mūsų naujienos

  Dievas juk nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas (Jn 3, 17). Nuteisinimas, kuris yra išlaisvinimas iš kaltės už praeities nuo­dėmes,...

 • JĖZUS – MŪSŲ IŠMINTIS 0 2018-10-29 Mūsų naujienos

  Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir neprie­kaištauja, ir jam bus suteikta (Jok 1, 5). Jeigu jūs norite sužinoti, kuo skiriasi krikščionybė nuo kitų...

 • EVANGELIJOS PAPRASTUMAS 0 2018-10-28

  Juk parašyta: „Sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paver­siu gudriųjų gudrybę“ (1 Kor 1, 19). „Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad su­gėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus....

 • MŪSŲ VALIOS PANAUDOJIMAS 0 2018-10-27 Mūsų naujienos

  Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat gero trokšti sugebu, o padaryti – ne (Rom 7, 18). Klausimas apie žmogaus valią, apie tai, kaip jo valia...

 • Laisvė ar vergovė 0 2018-10-26 Mūsų naujienos

  Šiandieną mes daug kalbame apie laisvę, tačiau nedaug suprantame apie jos prigimtį ir teikiamus privalumus. Mes manome, jog esame laisvi, nes galime laisvai vaikščioti miesto gatvėmis ir laisvai kalbėti. Esame...

  IŠGANYMAS IR MŪSŲ VALIA 0 2018-10-26 Mūsų naujienos

  Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo pasigailinčiojo Dievo (Rom 9, 16) Norint suprasti krikščioniškojo gyvenimo principus itin svar­bu suvokti, kokį vaidmenį atlieka žmogaus...

 • GEROJI NAUJIENA APIE PAKLUSNUMĄ, BESIREIŠKIANTĮ TIKĖJIMU 0 2018-10-25 Mūsų naujienos

  Išankstiniu Dievo Tėvo numatymu, Dvasios pašventimu, kad būtų klusnūs ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tegausėja jums malonė ir ramybė! (1 Pt 1, 2) Apie tiesą niekada negalime spręsti, pasikliaudami savo...

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!