Parama

„Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms…“ Biblija, laiškas Kolosiečiams 3,22

Čia galite paremti įvairius Septintosios dienos adventistų bažnyčios tarnavimus Lietuvoje ir pasaulyje.

 • Aukos bažnyčios tarnavimui (dešimtinės pagal Biblijos mokymą): naudojamos tarnautojų išlaikymui, kelionėms, priemonėms, skyrių ir kt. veiklai

 • Aukos evangelizacijai Lietuvoje: naudojamos įvairiems evangelizaciniams projektams

 • Kita parama: naudojama Maldos Namų išlaikymui, leidybai ir pan.
 • Aukos evangelizacijai pasaulyje: numatytos aukų kalendoriuje – Baltijos Konferencijų Unijai, Trans-Europinei Divizijai (Newbold koledžui, ADRAi), Generalinei Konferencijai (pasauliniam adventistų radijui, pasauliniam adventistų misijos fondui, Metinė auka)
 • Sabatos mokyklos aukos: naudojamos pasaulinei evangelizacijai, misionierių tarnavimui remti; kiekvieno ketvirčio paskutinės arba kitaip vadinamos 13-osios Sabatos aukos: naudojamos evangelizacinių centrų, ugdymo, gydymo įstaigų statybai.
    Auka Kaina Kiekis Suma
× Sabatos mokyklos aukos  1
1

Auka Suma
Sabatos mokyklos aukos  × 1 1
Suma 1
Viso 1
 • Mokėkite kreditine ar debetine kortele naudodami Montonio

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our privatumo politikoje.

Norėdami paremti mūsų veiklą jūs galite pervesti aukas į Adventistų bažnyčios atsiskaitomąją sąskaitą:

 • Gavėjas: Septintosios dienos adventistų bažnyčia
 • Įmonės kodas: 192058615
 • A.s.: LT687300010002247583
 • Bankas: AB „Swedbank“
 • SWIFT kodas*: HABALT22
 • Bankas korespondentas** sąrašą rasite čia.

* SWIFT kodą būtina nurodyti tuomet, kai aukos yra siunčiamos iš užsienio eurais ar kita valiuta.

**Pervedant aukas bet kokia kita užsienio valiuta nei eurai būtina nurodyti dar ir banką korespondentą (žr. pateiktą nuorodą ir atkreipkite dėmesį, kad banką korespondentą reikia pasirinkti pagal valiutą, o ne pagal šalį iš kurios bus siunčiamos lėšos):

Jūsų auka gali būti skirta konkrečiam tikslui (pvz.: Tarnautojų išlaikymui, projekto arba skyriaus veiklai paremti ir pan.). Tokiu atveju prašome pavedimo paskirtyje tiksliai nurodyti, kam yra skirtos jūsų aukos.

Taip pat mus galite paremti skirdami 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokeščio sumos. Tai paramos būdas nereikalajauntis iš jūsų jokių papildomų išlaidų. Tereikia pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai savo miesto padalinyje arba EDS internete: (Forma 0512)

Norėdami paremti konkrečią bendruomenę, kontaktinius duomenis ir visą informaciją rasite nuorodose žemiau:

Norėdami paremti kitų bendruomenių veiklą, susisiekite su konkrečios bendruomenės pastorium.

Dėkojame, kad savo aukomis palaikote mus ir mūsų veiklą!