Data

2023 Bir 14 - 17
Baigėsi

Laikas

Visą dieną

Mediko-misionierių Stovykla

Apmokymus organizuosime 2 etapais:

👉🏻PRAKTINĘ STOVYKLĄ planuojame birželio 14-17 d. Vydmantuose, pas Liubovę Tamkuvienę (netoli Palangos). 

Renkamės 13 d. vakare

3 dienas vyks apmokymai 1 diena pamaldoms

👉🏻NUOTOLINIAI APMOKYMAI per Zoom programą prasidės rugsėjo mėn. 

Dėl intensyvumo dar derinsimės. Jei paskaitos vyktų 3 kartus per savaitę po 2 val., truktų apie 9 savaites.

 

Mediko-misionierių apmokymus praves broliai ir sesės iš Ukrainos. 

Prisijungti gali kiekvienas, kas nori įgyti žinių kaip išsaugoti ir atstatyti sveikatą, išmokti praktiškai tarnauti Kristui.

Praktinėje stovykloje:

– Mokinsimės masažo. 

– Susipažinsime ir praktiškai atliksime hidroterapijos (vandens) procedūras. Tai paprastos, nebrangios priemonės, padedančios žmonėms pasveikti. 

– Gausime svarbiausias pirmosios pagalbos žinias.

– Išgirsime gyvų liudijimų apie tarnavimą ir pagalbą žmonėms.

– Gausime įkvėpimo ir bendrystės.

Įgytas žinias ir įgūdžius galėsite panaudoti pirmiausia savo gyvenime, pagalbai artimiems ir kitiems žmonėms. Pasaulyje daug kenčiančių, sergančių, nusivylusių, pasimetusių žmonių, kuriems reikia pagalbos, Dievas laukia mūsų prisijungiant prie Jo darbo.

Keleta citatų iš E.Vait darbų jūsų padrąsinimui:

„Grynas oras, saulės šviesa, saikingumas, poilsis, fiziniai pratimai, tinkama mityba, vandens vartojimas, pasitikėjimas dieviškąja galybe – tai ir yra tikrieji vaistai. Kiekvienas turi žinoti natūralius gydymo būdus ir kaip jais naudotis. Labai svarbu nusimanyti apie principus, kuriais gydomas ligonis, bei turėti praktinės patirties, kuri leistų teisingai panaudoti turimas žinias.” (Gydymo tarnystė, 81 psl.)

„Laimint žmones Kristui sėkmę lems tik Kristaus metodas. Išgelbėtojas buvo tarp žmonių kaip Tas, kuris linkėjo jiems gero. Jis juos atjausdavo, patarnaudavo jų reikmėms ir laimėdavo jų pasitikėjimą. Tada Jis jiems sakydavo: „Sek paskui Mane.“

Mums taip pat reikia stengtis priartėti prie žmonių. Jei mažiau pamokslautume, o daugiau laiko praleistume asmeniškai patarnaudami, pamatytume geresnius vaisius. Vargšams reikia pagalbos, ligoniams – slaugos, kenčiantiems ir sielvartaujantiems – paguodos, neišmanantiems – pamokymo, nepatyrusiems – patarimo. Mes turėtume verkti su verkiančiais ir džiaugtis su besidžiaugiančiais. Lydimas įtikinimo jėgos, maldos jėgos ir Dievo meilės jėgos, šis darbas negali likti nevaisingas.” (Gydymo tarnystė, 93 psl.)

“Kristaus tarnai yra Jo veiklos įrankiai, per juos Jis trokšta išlieti savo gydančiąją jėgą. Mūsų darbas – ant savo tikėjimo rankų atnešti Dievui sergančius ir kenčiančius. Mes turime mokyti juos tikėti Didžiuoju Gydytoju.” (Gydymo tarnystė 226.1 orig.psl.)

“Jei ligoniai ir kenčiantys atkakliai laikysis visų sveikatos reformos principų, tai 9 atvejais iš dešimties jie pasveiks nuo savo negalavimų.” (Medicininis tarnavimas 224 psl.)

“Sergantieji turi būti išgydyti bendromis žmogaus ir Dievo pastangomis. Kiekvieną dovaną, kiekvieną galią, Kristus pažadėtą mokiniams, Jis duoda tiems, kurie ištikimai Jam tarnaus.” (Medicininis tarnavimas 12 psl.)

“Natūralios priemonės, naudojamos pagal Dievo valią, duoda antgamtinių rezultatų.” (Rinktiniai raštai 1 t., 346 psl.)

Mediko – misionierių apmokymų TEMOS:

Dievas kviečia tave (Бог призывает тебя) – 3 val 

Dievo išgydymo programa (Божья программа исцеления) – 11 val

Gydymo tarnystė (Служение исцеления) – 5 val 

Nuostabus kelias (Прекрасный путь) – 11 val 

Pranašystės dvasia (Дух пророчества) – 6 val 

Mistinė medicina (Мистическая медицина) – 2 val 

Biblijinė higiena (Библейская гигиена) – 2 val

Pirmoji pagalba (Первая медицинская помощь) – 1,5 val 

Ligonių priežiūra (Уход за больными) – 2 val 

Mityba (Питание) – 10 val 

Maisto gaminimo pamokos (Кулинарный класс) – 7 val 

Masažas (Массаж) – 6 val 

Hidroterapija (Гидротерапия) – 7 val 

(tai, kas pažymėta mėlyna spalva, vyks praktinės stovyklos metu)

 

 

Viktorija Kulšienė, 

sveikatos skyriaus vadovė, 

projekto “Sveikata ir gerovė” vykdytoja

The event is finished.

Komentarai uždrausti.