Mūsų naujienos

Maldos savaitgalis

Balandžio 21–23 dienomis vyko renginys ,,Maldos savaitgalis”, į kurį suvažiavo Lietuvos adventistų bendruomenės jaunimas. Prieš renginį išsirinkome kokia tema norėtumėme bendrai melstis savaitgalį. Bu…

Talka

Praeitą savaitę, keletas Klaipėdos bendruomenės vyrų važiavo į Žvirblaičius į talką – jiems teko dažyti pastatą. Vyrai ten dažnai važiuoja pabūti ir pajusti atgaivą po savaitės darbų ir rūpesčių…

Kauno jaunimas aplankė Klaipėdos bendruomenę

Kovo 4 dieną Klaipėdoje vyko Kauno jaunimo pamaldos. Aktyvus jaunimas iš Kauno užsibrėžė sau tikslą aplankyti Lietuvos bendruomenes ir jose prisidėti prie pamaldų – giesmėmis, liudijimais, skelb…

Naujieji Klaipėdoje

2022 m. gruodžio 31 d. sabatos rytą, kaip įprastai, Klaipėdoje vyko pamaldos. Kadangi tai paskutinė…

Skaitykite daugiau

Dvasiniai skaitiniai

TAS, Į KURĮ GALIMA ĮSIKIBTI

Kai brisi per gilius vandenis, Aš būsiu su tavimi, ir upėse tu nepaskęsi. (Izaijo pranašystė 43, 2) 1993 metų vasarą Filipinuose prasidėjo kasmetinis kryžiaus prie upės festivalis. Į mažą miestelį, es…

DIEVO ATSAKYMAS GALI SKIRTIS NUO MŪSŲ

Viešpatie, išgirsk mano maldą! Klausykis mano maldavimo, nes esi teisus, išklausyk manęs, nes esi ištikimas! (Psal­mynas 143, 1) Haris Habermas (Gary Habermas), Liberti universiteto Filosofijos katedr…

NAKTIES GIESMĖS

Bet nė vienas nesako: „Kur Dievas, mano Kūrėjas, kuris duoda jėgų naktyje“. (Jobo knyga 35, 10) Jo vardas buvo Julekas. Nobelio taikos premijos gavėjas, rašytojas Elis Veselis (Elie Wiesel) sutiko jį…

MŪSŲ LAIKŲ SVAJONĖS

Paskui išliesiu Savo Dvasią ant visos žmonijos; jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus. (Joelio pranašystė 3, 1) Neseniai keturių adventistų grupelė keliavo džiunglių takais ir patvinusiomis Filipinų viduri…

Skaitykite daugiauTrijų angelų žinia


Ruošimasis artėjančiai krizei

Elena Vait „Liudijimuose bažnyčioms“ parašė apie artėjančią paskutinių laikų krizę. Ji atkreipė dėmesį, jog krizės metu tikintys Dievu žmonės patirs išmėginimus ir gundymus. „Didelė krizė laukia mūsų.…

Dėmesys į laiko ženklus

Kartą teko matyti vieną reklamą, kurioje parašyta pasaulio pabaigos data. Joje buvo teigiama, kad iki pasaulio pabaigos liko 21 diena. Įsivaizduokite einate į parduotuvę ir skaičiuojate: liko 20 dienų…

DIEVIŠKŲJŲ TURTŲ PRIEŽIŪRA IR TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA

Šiuolaikiniame pasaulyje mes stebime nevaldomai siaučiantį materializmą, didėjančią korupciją ir akivaizdų vargšų išnaudojimą galingųjų gerovei didinti. Nuolatinė socialinių tinklų, televizijos, radij…

Gyvas Laiškas (Vytautas Kulšė)

Trijų Angelų žinia pasauliui turi savyje ne tik perspėjimą, bet ir gyva tikinčiųjų ir DIEVO gerumo liudijimą. Šių liudytojų pavyzdys išryškiną šėtono melą ir jo pasekėjų savi apgaulę. žmonėms, nepažįs…

Skaitykite daugiau

Maldos skaitiniaiDievo pažadai maldai

Pažadai maldai, pažadai dėl Šventosios Dvasios „Prašykite VIEŠPATĮ lietaus, ankstyvųjų lietų, VIEŠPATĮ, kuris sukuria perkūnijos debesis, gausiai duoda lietaus ir žolės kiekvienam Jo laukuose.“(Zach 1…

Kvietimas misionieriškai tarnystei

Jėzus kviečia mus ne tik melstis, tačiau atsakyti ir į mus supančiųjų dvasinius bei fizinius poreikius. „Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau kele…

10 DIENA DIEVO ŽMONĖS, LIKUTIS IR MALDA

„Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo.“(Apreiškimo 14, 12)Galutinis tikslas Trijų angelų žinia turi vieną pagrindinį tikslą: paruoši žmones Jėzaus antrajam at…

9 DIENA ŽVĖRIES ŽENKLAS IR MALDA

„Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios ‘Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui, nes tikri ir teisingi Jo nuosprendžiai! Jis nuteisė didži…

Skaitykite daugiauTeologiniai straipsniaiNaujojo Testamento kanono kūrimas: svarbiausios datos

Ankstyvojoje istorijoje žinomi asmenys, kurie naudojosi graikiškais ir lotyniškais Naujojo Testamento teksto variantais. Marcionas iš Sinopės (apie 140–160 m.)Kilmė: Rytai (Sinopė, dabartinė Turkija)K…

Šlovė Dievui

Šiais Naujaisias metais noriu jūsų mintis nukreipti į Tą, Kuris vertas šlovės. Mes turime daug ką pasakyti apie Dievą, kuris mus sukūrė ir sumokėjo kainą už mūsų amžiną gyvenimą. Jis yra viso to kas n…

PAGRINDINIAI FINANSINĖS GEROVĖS PASIEKIMO PRINCIPAI

Ar finansinė gerovė yra tas pats, kas ir turtas? Ar pavyzdžiui, visi milijardieriai gali pasigirti finansine gerove? Keista, tačiau atsakymas yra „nebūtinai.” Daugelis mūsų turtus klaidingai sieja su…

4 priežastys, kodėl svarbus buvimas dievobaiminguoju prižiūrėtoju

Daugelis žmonių nesupranta tikrosios buvimo prižiūrėtoju reikšmės – tai ne tik išsivadavimas iš skolų ar nuoseklus biudžeto laikymasis, tai daug daugiau nei dešimtinės čekis kiekvieną mėnesį. Gyventi…

Skaitykite daugiau