Mūsų naujienos

Vadovų susirinkimas

Sausio 6-7d. jaunimo skyriaus komanda spaudžiant -20°C šaltukui apsingtoje sodyboje ruošė, dėliojo ateinančių metų planus. Numatyta daugiau orientuotis į tarnystę mūsų augančiai kartai – paaugliams. T…

Rinkimai Latvijoje

Rugpjūčio 24-25 dienomis Rygoje vyko Septintosios dienos adventistų bažnyčios Latvijos konferencijos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai naujuoju Latvijos konferencijos prezidentu išrinko Imants Ģ…

“Važiuokime ir padarykime”

Pačiame vasaros gale, kai visi dar skuba pakeliauti, paatostogauti, grupelė aktyvių Dievo sekėjų pasiryžo savaitę laiko (Rugpjūčio 21-26 d.) pasitarnauti Tauragės žmonėms.  “Važiuokime ir padary…

Pėdsekių stovykla

2023 m.  rugpjūčio 17 – 20  d. netoli Cėsio, Latvijoje vyko Septintosios dienos adventistų bažnyčios Latvijos konferencijos organizuojamas “Pėdsekių” renginys – stovykla. Stovykl…

Skaitykite daugiau

Dvasiniai skaitiniai

Artinantis prie Pažadėtosios žemės

II dalis Kaip ir tie vaikai „Bangla viltyje“, mes taip pat esame našlaičiai, kuriuos Dievas išgelbėjo iš nuodėmės gyvenimo. Jis neišgelbėjo mūsų tam, kad Jo palaimas mes laikytumės tik sau. Jis išgelb…

Artinantis prie Pažadėtosios žemės

I dalis Praėjo tik keleri metai nuo tada, kai pradėjau šią nuostabią naują kelionę, ir, žinoma, kiekviena diena man yra augimo procesas. Aš vis dar turiu grumtis, kaip ir visi kiti, – ir kartais suklu…

Atrandant Evangelijos galią

II dalis Laimė, kai Dievas atveria mums akis, kad pamatytume tikrąją savo širdies būseną, Jis pasiūlo viltį. „Viešpats sako: ‘Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet Aš iš…

Atrandant Evangelijos galią

I dalis Kai mano planai vykti į misiją Peru suiro, mano draugė Paula, Loma Lindos universiteto odontologijos fakulteto studentė, paklausė, ar nenorėčiau kartu su Loma Lindos medicinos komanda vykti į…

Skaitykite daugiau

Trijų angelų žinia


Ruošimasis artėjančiai krizei

Elena Vait „Liudijimuose bažnyčioms“ parašė apie artėjančią paskutinių laikų krizę. Ji atkreipė dėmesį, jog krizės metu tikintys Dievu žmonės patirs išmėginimus ir gundymus. „Didelė krizė laukia mūsų.…

Dėmesys į laiko ženklus

Kartą teko matyti vieną reklamą, kurioje parašyta pasaulio pabaigos data. Joje buvo teigiama, kad iki pasaulio pabaigos liko 21 diena. Įsivaizduokite einate į parduotuvę ir skaičiuojate: liko 20 dienų…

DIEVIŠKŲJŲ TURTŲ PRIEŽIŪRA IR TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA

Šiuolaikiniame pasaulyje mes stebime nevaldomai siaučiantį materializmą, didėjančią korupciją ir akivaizdų vargšų išnaudojimą galingųjų gerovei didinti. Nuolatinė socialinių tinklų, televizijos, radij…

Gyvas Laiškas (Vytautas Kulšė)

Trijų Angelų žinia pasauliui turi savyje ne tik perspėjimą, bet ir gyva tikinčiųjų ir DIEVO gerumo liudijimą. Šių liudytojų pavyzdys išryškiną šėtono melą ir jo pasekėjų savi apgaulę. žmonėms, nepažįs…

Skaitykite daugiau

Maldos skaitiniai

10 DIENA

TURTĖKITE SVARBIAIS DALYKAIS – BŪKITE VIRŠ KASDIENYBĖS „Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni…

9 DIENA

ŠABO PALAIMA „Jei šabo dieną nekelsi kojos iš namų ir Mano šventą dieną neužsiimsi savo reikalais, jei šabą laikysi žavesio diena, VIEŠPATIES šventą dieną ­šlovinga, jei švęsi ją, neidamas savo keliai…

8 DIENA

DĖKINGUMO VERTĖ „Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime.“ (Hebrajams 12, 28) Pozityvus mąstymas Yra tam tikras mūsų požiūris, kuris laba…

7 DIENA

GERUMO VERTĖ „Iš to visi pažins, kad esate Mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ (Jono 13, 35) Gerumą apibūdinanti vertybė Jei gyvenimo pabaigoje galėtumėte būti prisimintas tik dėl vienos charakt…

Skaitykite daugiauTeologiniai straipsniaiNaujojo Testamento kanono kūrimas: svarbiausios datos

Ankstyvojoje istorijoje žinomi asmenys, kurie naudojosi graikiškais ir lotyniškais Naujojo Testamento teksto variantais. Marcionas iš Sinopės (apie 140–160 m.)Kilmė: Rytai (Sinopė, dabartinė Turkija)K…

Šlovė Dievui

Šiais Naujaisias metais noriu jūsų mintis nukreipti į Tą, Kuris vertas šlovės. Mes turime daug ką pasakyti apie Dievą, kuris mus sukūrė ir sumokėjo kainą už mūsų amžiną gyvenimą. Jis yra viso to kas n…

PAGRINDINIAI FINANSINĖS GEROVĖS PASIEKIMO PRINCIPAI

Ar finansinė gerovė yra tas pats, kas ir turtas? Ar pavyzdžiui, visi milijardieriai gali pasigirti finansine gerove? Keista, tačiau atsakymas yra „nebūtinai.” Daugelis mūsų turtus klaidingai sieja su…

4 priežastys, kodėl svarbus buvimas dievobaiminguoju prižiūrėtoju

Daugelis žmonių nesupranta tikrosios buvimo prižiūrėtoju reikšmės – tai ne tik išsivadavimas iš skolų ar nuoseklus biudžeto laikymasis, tai daug daugiau nei dešimtinės čekis kiekvieną mėnesį. Gyventi…

Skaitykite daugiau