Mūsų naujienos

Rinkimai Latvijoje

Rugpjūčio 24-25 dienomis Rygoje vyko Septintosios dienos adventistų bažnyčios Latvijos konferencijos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai naujuoju Latvijos konferencijos prezidentu išrinko Imants Ģ…

“Važiuokime ir padarykime”

Pačiame vasaros gale, kai visi dar skuba pakeliauti, paatostogauti, grupelė aktyvių Dievo sekėjų pasiryžo savaitę laiko (Rugpjūčio 21-26 d.) pasitarnauti Tauragės žmonėms.  “Važiuokime ir padary…

Pėdsekių stovykla

2023 m.  rugpjūčio 17 – 20  d. netoli Cėsio, Latvijoje vyko Septintosios dienos adventistų bažnyčios Latvijos konferencijos organizuojamas “Pėdsekių” renginys – stovykla. Stovykl…

Pėdsekių stovykla Vengrijoje

2023 m. liepos 25 d. – rugpjūčio 1 d. Šoprone, Vengrijoje vyko “TED camporee 2023” Septintosios dienos adventistų bažnyčios Transeuropos divizijos organizuojamas “Pėdsekių&#822…

Skaitykite daugiau

Dvasiniai skaitiniai

IŠDRĮSK PRAŠYTI DAUGIAU

Pratarmė I dalis Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti. (Mato 5, 6) Jei pasakyčiau jums, kad yra dangiškasis raktas sėkmingam gyvenimui ir tarnavimui, ar imtumėte jo ieškoti?…

VISUOMET DŽIAUKITĖS

Visuomet džiaukitės […]. Visomis aplinkybėmis dėkokite. (Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5, 16–17) Dėkinga širdis sukelia teigiamas emocijas. Šios teigiamos emocijos paskatina organizme sveikata…

GALIA PADĖTI

Verčiau žygiuok vienas ir susidorok! Būk ryžtingas kovoje, antraip Dievas paguldys tave priešo akivaizdoje, nes Dievas turi galybę padėti ar paguldyti. (Metraščių antra knyga 25, 8) Edas buvo krikščio…

DVASIOS VAISIAI

Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. (Evangelija pagal Matą 7, 20) Pažvelkite, kokią įtaką pasauliui daro Septintosios dienos adventistų bažnyčia. Pakalbėkime tik apie vieną sritį – sveikatos priežiūrą…

Skaitykite daugiauTrijų angelų žinia


Ruošimasis artėjančiai krizei

Elena Vait „Liudijimuose bažnyčioms“ parašė apie artėjančią paskutinių laikų krizę. Ji atkreipė dėmesį, jog krizės metu tikintys Dievu žmonės patirs išmėginimus ir gundymus. „Didelė krizė laukia mūsų.…

Dėmesys į laiko ženklus

Kartą teko matyti vieną reklamą, kurioje parašyta pasaulio pabaigos data. Joje buvo teigiama, kad iki pasaulio pabaigos liko 21 diena. Įsivaizduokite einate į parduotuvę ir skaičiuojate: liko 20 dienų…

DIEVIŠKŲJŲ TURTŲ PRIEŽIŪRA IR TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA

Šiuolaikiniame pasaulyje mes stebime nevaldomai siaučiantį materializmą, didėjančią korupciją ir akivaizdų vargšų išnaudojimą galingųjų gerovei didinti. Nuolatinė socialinių tinklų, televizijos, radij…

Gyvas Laiškas (Vytautas Kulšė)

Trijų Angelų žinia pasauliui turi savyje ne tik perspėjimą, bet ir gyva tikinčiųjų ir DIEVO gerumo liudijimą. Šių liudytojų pavyzdys išryškiną šėtono melą ir jo pasekėjų savi apgaulę. žmonėms, nepažįs…

Skaitykite daugiau

Maldos skaitiniaiDievo pažadai maldai

Pažadai maldai, pažadai dėl Šventosios Dvasios „Prašykite VIEŠPATĮ lietaus, ankstyvųjų lietų, VIEŠPATĮ, kuris sukuria perkūnijos debesis, gausiai duoda lietaus ir žolės kiekvienam Jo laukuose.“ (Zacha…

Kvietimas misionieriškai tarnystei

www.tendaysofprayer.org Kvietimas misionieriškai tarnystei Jėzus kviečia mus ne tik melstis, tačiau atsakyti ir į mus supančiųjų dvasinius bei fizinius poreikius. „Juk Aš buvau išalkęs, ir jūs Mane pa…

8 DIENA – IKI PASKUTINĖS GYVENIMO VALANDOS

APAŠTALO PAULIAUS LIUDIJIMAS PAGAL ELENĄ VAIT Paskutinio Pauliaus teismo pas Neroną metu imperatorius buvo taip stipriai sužavėtas apaštalo žodžių, kad atidėjo bylos sprendimo priėmimą, nei išteisinda…

7 DIENA – SUTUOKTINIŲ LIUDIJIMAS

AKVILAS IR PRISCILĖ, BENDRADARBIŲ LIUDIJIMAS Kiekvienam judėjimui reikalingi lyderiai, o vieni efektyviausių lyderių yra sutuoktinių poros. Džeimsas ir Elena Vaitai susituokė 1846 m. rugpjūčio 30 d. i…

Skaitykite daugiauTeologiniai straipsniaiNaujojo Testamento kanono kūrimas: svarbiausios datos

Ankstyvojoje istorijoje žinomi asmenys, kurie naudojosi graikiškais ir lotyniškais Naujojo Testamento teksto variantais. Marcionas iš Sinopės (apie 140–160 m.)Kilmė: Rytai (Sinopė, dabartinė Turkija)K…

Šlovė Dievui

Šiais Naujaisias metais noriu jūsų mintis nukreipti į Tą, Kuris vertas šlovės. Mes turime daug ką pasakyti apie Dievą, kuris mus sukūrė ir sumokėjo kainą už mūsų amžiną gyvenimą. Jis yra viso to kas n…

PAGRINDINIAI FINANSINĖS GEROVĖS PASIEKIMO PRINCIPAI

Ar finansinė gerovė yra tas pats, kas ir turtas? Ar pavyzdžiui, visi milijardieriai gali pasigirti finansine gerove? Keista, tačiau atsakymas yra „nebūtinai.” Daugelis mūsų turtus klaidingai sieja su…

4 priežastys, kodėl svarbus buvimas dievobaiminguoju prižiūrėtoju

Daugelis žmonių nesupranta tikrosios buvimo prižiūrėtoju reikšmės – tai ne tik išsivadavimas iš skolų ar nuoseklus biudžeto laikymasis, tai daug daugiau nei dešimtinės čekis kiekvieną mėnesį. Gyventi…

Skaitykite daugiau