Biblijos tyrinėjimai


Senasis Testamentas

Penkiaknygė

Pradžios knygaIšėjimo knygaKunigų knygaSkaičių knygaPakartoto Įstatymo knyga

Istorinės knygos

Jozuės knygaTeisėjų knygaRūtos knygaSamuelio pirma knygaSamuelio antra knygaKaralių pirma knyga
Karalių antra knygaMetraščių pirma knygaMetraščių antra knygaEzros knygaNehemijo knygaEsteros knyga

Išminties knygos

Jobo knygaPsalmynasPatarlių knygaMokytojo knygaGiesmių Giesmės knyga

Didžiųjų pranašų knygos

Izaijo knygaJeremijo knygaRaudų knygaEzechielio knygaDanieliaus knyga

Mažųjų pranašų knygos

Ozėjo knygaJoelio knygaAmoso knygaAbdijo knygaJonos knygaMichėjo knyga
Nahumo knygaHabakuko knygaSofonijo knygaAgėjo knygaZacharijo knygaMalachijo knygaNaujasis Testamentas

Istorinės knygos

Evangelija pagal MatąEvangelija pagal MorkųEvangelija pagal LukąEvangelija pagal JonąApaštalų darbai

Laiškai

Laiškas romiečiamsPirmas laiškas korintiečiamsAntras laiškas korintiečiamsLaiškas galatamsLaiškas efeziečiams
Laiškas filipiečiamsLaiškas kolosiečiamsPirmas laiškas tesalonikiečiamsAntras laiškas tesalonikiečiamsPirmas laiškas Timotiejui
Antras laiškas TimotiejuiLaiškas TituiLaiškas FilemonuiLaiškas hebrajamsJokūbo laiškas
Petro pirmas laiškasPetro antras laiškasJono pirmas laiškasJono antras laiškasJono trečias laiškas
Judo laiškas

Apreiškimas

Apreiškimas Jonui

Senasis Testamentas

Penkiaknygė

Pradžios knyga

YouTube player
Sukūrimas – 1 tema
YouTube player
Nuopuolis – 2 tema
YouTube player
Kainas ir jo palikimas – 3 tema
YouTube player
Tvanas – 4 tema
YouTube player
Visos tautos ir Babelis – 5 tema
YouTube player
Abraomo šaknys – 6 tema
YouTube player
Sandora su Abraomu – 7 tema
YouTube player
Pažadas – 8 tema
YouTube player
Įgyvendintojas Jokūbas – 9 tema
YouTube player
Jokūbas Izraelis – 10
YouTube player
Juozapas sapnų žinovas – 11 tema

Išėjimo knyga

Kunigų knyga

Skaičių knyga

Pakartoto Įstatymo knyga

YouTube player
Kokia kita didelė tauta? – 6 tema
YouTube player
Įstatymas ir malonė – 7 tema
YouTube player
Rinkitės gyvenimą – 8 tema
YouTube player
Gręžti širdį – 9 tema
YouTube player
Atsimink ir neužmiršk – 10 tema
YouTube player
Pakartoto Įstatymo knyga vėlesniuose Raštuose – 11 tema
YouTube player
Pakartoto Įstatymo knyga Naujajame Testamente – 12 tema
YouTube player
Mozės prikėlimas – 13 tema

Istorinės knygos

Jozuės knyga

Teisėjų knyga

Rūtos knyga

Samuelio pirma knyga

Samuelio antra knyga

Karalių pirma knyga

Karalių antra knyga

Metraščių pirma knyga

Metraščių antra knyga

Ezros knyga

Nehemijo knyga

Esteros knyga

Išminties knygos

Jobo knyga

Psalmynas

Patarlių knyga

Mokytojo knyga

Giesmių Giesmės knyga

Didžiųjų pranašų knygos

Izaijo knyga

YouTube player
Tapatybės krizė – 1 tema
YouTube player
Lyderystės krizė – 2 tema
YouTube player
Kai jūsų pasaulis griūva – 3 tema
YouTube player
Sunkus kelias – 4 tema
YouTube player
Kilnusis ramybės kunigaikštis – 5 tema
YouTube player
Dėjimasis Dievu – 6 tema
YouTube player
Asirų pralaimėjimas – 7 tema
YouTube player
Paguoskite mano tautą – 8 tema
YouTube player
Tarnauti ir gelbėti – 9 tema
YouTube player
Daryti tai kas nesuvokiama – 10 tema
YouTube player
Mylėti – 11 tema
YouTube player
Tautų ilgesys – 12 tema
YouTube player
Planetos žemės atgimimas – 13 tema

Jeremijo knyga

Raudų knyga

Ezechielio knyga

Danieliaus knyga

YouTube player
Pirmoji laida: Pranašo Danieliaus knygos svarba
YouTube player
Antroji laida: Tremtis – nesėkmės ir sėkmės paslaptys
YouTube player
Trečioji laida: Puolę karaliai arba Dievo teismas
YouTube player
Ketvirtoji laida: Dievo žmonių persekiojimas ir jų tikėjimo išbandymas
YouTube player
Penktoji laida: Kritusios žemiškos karalystės ir ateinanti Dievo karalystė
YouTube player
Šeštoji laida: Kristaus auka Danieliaus pranašystėse
YouTube player
Septintoji laida: Kristus kaip Kunigas ir Karalius Danieliaus pranašystėse
YouTube player
Aštuntoji laida: Paskutinis Danieliaus regėjimas su ypatinga patirtimi
YouTube player
Devintoji laida: Paskutinis Danieliaus regėjimas su ypatinga žinia
YouTube player
Dešimtoji laida: Nepaprastas Dievo teismas

Mažųjų pranašų knygos

Ozėjo knyga

YouTube player
Ozėjo 1 skyrius. „Pranašo šeima”
YouTube player
Ozėjo 2 skyrius. „Žlugusiosios susigrąžinimas”
YouTube player
Ozėjo 3 skyrius. „Pasakojimas apie keturias meiles”
YouTube player
Ozėjo 4 skyrius. „Vien tik problemos”
YouTube player
Ozėjo 5 skyrius „Teisingumas tai aš”
YouTube player
Ozėjo 6 skyrius „Ką man daryti”
YouTube player
Ozėjo 7 skyrius „Pasaulis nesikeičia”
YouTube player
Ozėjo 8 skyrius „Jie pjaus audrą”
YouTube player
Ozėjo 9 skyrius „Šlovė nulekianti kaip paukštis”
YouTube player
Ozėjo 10 skyrius „Karas ir netikras pasitikėjimas”
YouTube player
Ozėjo 11 skyrius „Jie eis paskui”
YouTube player
Ozėjo 12 skyrius „Dievo meilė Izraeliui”
YouTube player
Ozėjo 13 skyrius „Nuostabus Viešpaties pažadas”

Joelio knyga

Amoso knyga

Abdijo knyga

Jonos knyga

Michėjo knyga

Nahumo knyga

Habakuko knyga

Sofonijo knyga

Agėjo knyga

Zacharijo knyga

Malachijo knyga

Naujasis Testamentas

Istorinės knygos

Evangelija pagal Matą

Evangelija pagal Morkų

Evangelija pagal Luką

Evangelija pagal Joną

Apaštalų darbai

Laiškai

Laiškas romiečiams

Pirmas laiškas korintiečiams

Antras laiškas korintiečiams

Laiškas galatams

Laiškas efeziečiams

Laiškas filipiečiams

Laiškas kolosiečiams

Pirmas laiškas tesalonikiečiams

Antras laiškas tesalonikiečiams

Pirmas laiškas Timotiejui

Antras laiškas Timotiejui

Laiškas Titui

Laiškas Filemonui

Laiškas hebrajams

Jokūbo laiškas

Petro pirmas laiškas

Petro antras laiškas

Jono pirmas laiškas

Jono antras laiškas

Jono trečias laiškas

Judo laiškas

Apreiškimas

Apreiškimas Jonui