Kontaktai

Mūsų raštinė

Septintosios Dienos Adventistų Bažnyčia
Pašilės 122, Kaunas, LT-51302, žemėlapis
Kodas: 192058615
El. paštas: [email protected]
Telefonas, faksas: 8 377 98619


Administracija

Valius Eičinsas

Valius Eičinas
Vyskupas – prezidentas

[email protected]
+370 656 22308


Natalija Daugėlienė

Natalija Daugėlienė
Iždininkė

[email protected]
+370 685 34502


Algimantas Jankevičius

Algimantas Jankevičius
Sekretorius

[email protected]
+370 677 12283Skyrių vadovai

Algimantas Jankevičius

Algimantas Jankevičius
Komunikacijų sk.

[email protected]
+370 37 798619


Arūnas Bakonis

Arūnas Bakonis
Tarnautojų sk.

arū[email protected]
+370 655 26179Vilma Marušauskienė

Vilma Marušauskienė
Vaikų sk.

[email protected]
+370 674 41162


Vilma Vanagienė

Vilma Vanagienė
Šeimos sk.

[email protected]
+370 655 55956Virginijus Radžius

Virginijus Radžius
Jaunimo sk.

[email protected]
+370 655 58280
Darius Dzedulionis
Literatūrinio sk.

[email protected]
+370 618 50194