Kontaktai

Mūsų raštinė

Septintosios Dienos Adventistų Bažnyčia
Pašilės 122, Kaunas, LT-51302, žemėlapis
Kodas: 192058615
El. paštas: [email protected]
Telefonas, faksas: 8 377 98619


Administracija

Valius Eičinas

Valius Eičinas
Vyskupas – prezidentas

[email protected]
+370 656 22308


Algimantas Jankevičius

Algimantas Jankevičius
Vykdantysis sekretorius
Komunikacijų sk.
Adventistų Misija

[email protected]
+370 677 12283


Lolita Gudaitė

Lolita Gudaitė
Iždininkė

[email protected]
+370 630 74915


Skyrių vadovai

Bertold Hibner

Bertold Vinston Hibner
Tarnautojų asociacija

[email protected]
+370 655 91416


Deividas Vanagas
Šeimos sk.

[email protected]
+370 656 22310


Vaidas Geležėlė
Jaunimo ir pėdsekių sk.

[email protected]
+370 628 82157


Vilma Marušauskienė

Vilma Marušauskienė
Vaikų sk.

[email protected]
+370 674 41162


Darius Dzedulionis

Darius Dzedulionis
Literatūrinis sk.

[email protected]
+370 618 50194

Viktorija Kulšienė

Viktorija Kulšienė
Sveikatos sk.

[email protected]
+370 614 26926