Kontaktai

Mūsų raštinė

Septintosios Dienos Adventistų Bažnyčia
Pašilės 122, Kaunas, LT-51302, žemėlapis
Kodas: 192058615
El. paštas: [email protected]
Telefonas, faksas: 8 377 98619


Administracija

Valius Eičinas

Valius Eičinas
Vyskupas – prezidentas

[email protected]
+370 656 22308


Algimantas Jankevičius

Algimantas Jankevičius
Sekretoriusiždininkas
Adventistų Misija

[email protected]
+370 677 12283Skyrių vadovai

Bertold Vinston Hibner

Bertold Vinston Hibner
Tarnautojų asociacija

[email protected]
+370 655 91416


Deividas Vanagas

Deividas Vanagas
Šeimos sk.

[email protected]
+370 656 22310


Vaidas Geležėlė

Vaidas Geležėlė
Jaunimo ir pėdsekių sk.

[email protected]
+370 628 82157


Vilma Marušauskienė

Vilma Marušauskienė
Vaikų sk.

[email protected]
+370 674 41162


profile

Darius Dzedulionis
Literatūrinis sk.

[email protected]
+370 618 50194

profile

Viktorija Kulšienė
Sveikatos sk.

[email protected]
+370 614 26926