Naujojo Testamento kanono kūrimas: svarbiausios datos

Naujojo Testamento kanono kūrimas: svarbiausios datos

Ankstyvojoje istorijoje žinomi asmenys, kurie naudojosi graikiškais ir lotyniškais Naujojo Testamento teksto variantais. Marcionas iš Sinopės (apie 140–160 m.)Kilmė: Rytai (Sinopė, dabartinė Turkija)Kalba: graikųSantrauka: Sukūrė ankstyvąją Naujojo Testamento versiją, sudarytą iš sumažinto ir jo redaguotų knygų skaičiaus, įskaitant redaguotą Luko evangeliją ir dešimt Pauliaus laiškų. Verta pažymėti, kad Marciono kanonas buvo kritikuojamas ir laikomas heretine…

Skaityti daugiauLong right arrow

Šlovė Dievui

Šiais Naujaisias metais noriu jūsų mintis nukreipti į Tą, Kuris vertas šlovės. Mes turime daug ką pasakyti apie Dievą, kuris mus sukūrė ir sumokėjo kainą už mūsų amžiną gyvenimą. Jis yra viso to kas nauja pradžia. “Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAGRINDINIAI FINANSINĖS GEROVĖS PASIEKIMO PRINCIPAI

Ar finansinė gerovė yra tas pats, kas ir turtas? Ar pavyzdžiui, visi milijardieriai gali pasigirti finansine gerove? Keista, tačiau atsakymas yra „nebūtinai.” Daugelis mūsų turtus klaidingai sieja su finansine gerove ir, nors turtai yra patrauklus dalykas, teisinga Dievo turtų priežiūra gali suteikti finansinę gerovę tiek nepasiturintiems, tiek ir turtingiems. Yra keletas pagrindinių finansinės gerovės principų,…

Skaityti daugiauLong right arrow

4 priežastys, kodėl svarbus buvimas dievobaiminguoju prižiūrėtoju

Daugelis žmonių nesupranta tikrosios buvimo prižiūrėtoju reikšmės – tai ne tik išsivadavimas iš skolų ar nuoseklus biudžeto laikymasis, tai daug daugiau nei dešimtinės čekis kiekvieną mėnesį. Gyventi kaip prižiūrėtojui reiškia atiduoti savo finansus Dievui ir pripažinti save ne kaip jų savininką, o tik turintį galimybę jais naudotis. Tai nėra mūsų elgesys – tai mūsų tapatybės…

Skaityti daugiauLong right arrow

Kalėdinė eglutė

Tikintieji klausia, kokia yra oficiali bažnyčios pozicija dėl Kalėdų eglės naudojimo. Šis klausimas užduodamas, norint gauti atsakymą, kuris įneštų aiškumo dėl tikinčiojo galimybės rinktis sezoninių švenčių metu naudoti pasaulyje pripažintus švenčių atributus. Šiuo atveju ar dera namuose arba maldos vietoje statyti ir puošti eglutes. Tie, kurie puošia eglutę, nori gauti atsakymą, kuris patvirtintų jų elgesio…

Skaityti daugiauLong right arrow

Įvykiai susieti su Jėzaus gimimu evangelisto Mato akimis

„Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė.“ (Evangelija pagal Matą 2,1-4)              Kokį klausimą uždavė išminčiai atėję iš Rytų? Matas, aprašydamas…

Skaityti daugiauLong right arrow

Bus didelių ženklų

Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. (Evangelija pagal Luką 21,11) Pirmą kartą dėl naujos ligos sunerimo visos valstybės, nes paplitęs virusas nepripažino geografinių sienų ir ribų. Jis net nežinojo, kad egzistuoja susitarimai tarp valstybių, kad galioja tūkstančiai įstatymų bei potvarkių, kurių reikia paisyti. Jis…

Skaityti daugiauLong right arrow

„Kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“

„Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: ‘Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį,…

Skaityti daugiauLong right arrow

Krikštas Jėzaus vardan

„Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Evangelija pagal Matą 28, 18 –…

Skaityti daugiauLong right arrow

Klausykis Izraeli: VIEŠPATS mūsų Dievas yra vienas VIEŠPATS

„Klausykis, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS.“ (Pakartoto Įstatymo 6, 4) Daugeliui žmonių teiginys užrašytas Įstatymo knygoje nėra pilnai suprantamas. Net jeigu atrodo, jog lyg supratai teiginio „Viešpats yra vienas Viešpats“ prasmę, tačiau taip ir pasilieki nesupratęs esmės. Viešpats yra vienintelis Dievas visoje žemėje ir nėra jokių kitų dievų. Šį teiginį gali priimti,…

Skaityti daugiauLong right arrow

Krikščionys, patriarchai ir dešimtinės

Šiandieną tarp krikščionių darosi populiaru Šventojo Rašto puslapius sklaidyti ieškant tekstų, kurie patvirtintų jų įsitikinimus, o ne padėtų aiškiau suvokti Dievo valią ir nusižeminti Jo akivaizdoje. Visuomenėje vyksta vertybių perkainavimo procesas. Jeigu anksčiau puikybė, išsikėlimas, išsiaukštinimas buvo vertinami kaip blogi bruožai, mūsų dienomis tarp kai kurių krikščionių yra laikoma, jog tai Šventosios Dvasios veikimo rezultatas.…

Skaityti daugiauLong right arrow

Adventistai, Šventasis Raštas ir sveikatingumo principai

Šiandieną žmonės daug kalba apie sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą. Žurnalistai rašo straipsnius sveikatos tema, televizijos laidų vedėjai ruošia programas apie maisto produktų poveikį žmogaus sveikatai, visuomenė informuojama dėl kenksmingo rūkimo poveikio, vyriausybė svarsto apie sveikatingumo programas. Apie žmogaus sveikatą ir amžino gyvenimo viltį parašyta Biblijoje. Septintosios dienos adventistai palaiko ir skelbia sveikatos principus, kurie…

Skaityti daugiauLong right arrow

Kalėdos. Mitas ir realybė

Išgirdę žodį „kalėdos“, mintimis nukeliaujate į praeitį ir prisimenate savo dalyvavimą šventėje, kuriose santa klausas, eglutė, šviečiančios liepsnelės, blizgučiais pasipuošę žmonės džiugino akį. Atrodo, kad šis žiemos laikotarpis yra vienas iš geriausiai nuteikiančių, bet tuo pat metu paskatinančių pirkti blizgučius, ieškoti parduotuvėse eglės, rašyti atvirutes ar žinutes sveikinant visus su šventomis kalėdomis. Tačiau kalėdos nėra…

Skaityti daugiauLong right arrow

Laisvė ar vergovė

Šiandieną mes daug kalbame apie laisvę, tačiau nedaug suprantame apie jos prigimtį ir teikiamus privalumus. Mes manome, jog esame laisvi, nes galime laisvai vaikščioti miesto gatvėmis ir laisvai kalbėti. Esame laisvi, nes galime neįsipareigoti ir nesijausti atsakingais už kitų žmonių likimus. Mes neužduodame sau klausimo: kokia laisvės paskirtis ir ar tai ką vadiname žodžiu „laisvė“…

Skaityti daugiauLong right arrow

Martynas Liuteris ir Reformacija

Straipsnis iš laikraščio „Vilties Šaltinio”, Nr. 3, 26. „Čia aš stoviu. Aš negaliu kitaip. Tepadeda man Dievas.“ (Martynas Liuteris) Martynas Liuteris (Martin Luther, 1483–1546 m. m.) – garsus Vokietijos teologas, vienas iš protestantiškosios Reformacijos pradininkų. Liuterio…

Long right arrow Skaityti daugiau

Kas yra nuteisinimas per tikėjimą

  Mes pripažįstame, jog esame netobuli, klystantys ir riboti žmonės. Mūsų pažinimas yra dalinis, todėl negalime sakyti, jog užtenka išpažinti tas Šventojo Rašto tiesas, kurias surado reformatoriai ir tokiu būdu apriboti save vykdant Dievo valią. Viklifas, Liuteris, Tyndalis, Kalvinas, Knoksas, Veslis ir kiti Dievą mylėję asmenys siekė geriau pažinti Dievą ir suvokti Jo valią. Jie…

Skaityti daugiauLong right arrow

Reformacija 1517 – 2017 m.

Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2017 metus Reformacijos metais (nutarimo Nr. XII-2349). Šia proga pastorius Valius Eičinas kviečia visus prisiminti Reformacijos kelią.

Skaityti daugiauLong right arrow

Pragaištingas tikėjimas, gydantis tikėjimas (Loren Seibold)

Įsivaizduokite, kad rankoje laikote peilį. Tvirtą, žvilgančia plienine geležte ir patogia rankena. Geležtė užaštrinta, ašmenys – skustuvo aštrumo. Klausiu: šis peilis geras ar blogas daiktas? Atsakymas, žinoma, yra labai paprastas: viskas priklauso nuo to, kokiam…

Long right arrow Skaityti daugiau

Laiminga įtikėjusi. Augimas drąsa (Chantal J. Klingbeil)

Kas galėtų padaryti jus laimingais? Turbūt galvojate apie keletą dalykų. Pavyzdžiui, geresnė santuoka, sveikata ar net nauja batų pora kažką pakeistų. Daugumos mūsų patirtis išmokė mus, kad laimė, pagrįsta aplinkybėmis ar daiktais, yra trumpalaikė. Bet…

Long right arrow Skaityti daugiau

Tikra ramybė. Valios, tiesos ir sielos santykis (E. G. Vait)

Kristaus mokyme Šventosios Dvasios doktrina yra gerai pastebima. Tai plati tema. Ji verčia susimąstyti ir teikia drąsos! Kokią tiesą Jis apreiškė mokydamas apie Šventą Dvasią, Globėją! Jis kalbėjo šia tema, kad paguostų Savo mokinius dėl…

Long right arrow Skaityti daugiau