Laisvė rinktis. Jėzus mirė, kad turėtume teisę rinktis (Ted N. C. Wilson)

Laisvė rinktis. Jėzus mirė, kad turėtume teisę rinktis (Ted N. C. Wilson)

Viena išskirtinė septintos dienos adventistų išpažįstama tiesa pagrįsta Šventuoju Raštu – tai tikėjimas pasirinkimo laisve. Pastaroji yra centrinė didžiosios kovos tarp gėrio ir blogio tema, prasidėjusi prieš amžinuosius laikus. Dievo pasirinktas valdymas visada buvo pagrįstas…

Long right arrow Skaityti daugiau

O, kaip aš branginu tavo Įstatymą! (A. Rahel Schafer)

Daug krikščionių šiandien galvoja, kad įstatymas yra tik priemonė bausti dėl neklusnumo. Deja, mes užmiršome branginti įstatymą! Ilgiausia psalmė Biblijoje (Ps 119) nėra skirta Dievo meilei ar Jo šventumui apibūdinti, bet – žavėjimąsi Dievo įstatymu.…

Long right arrow Skaityti daugiau

Dievo namai ir netekties namai. Koks kontrastas! (Kim Papaioannou)

Neseniai darbo reikalais turėjau vykti į Honkongą. Aš esu teologijos profesorius, ir buvau pakviestas dėstyti pastoriams Kinijoje. Įstrigo du patyrimai, padėję aiškiau suprasti didžiosios kovos tarp gėrio ir blogio tikrovę. Dievo namai Paskutinę sabatą Honkonge…

Long right arrow Skaityti daugiau

Tvirtas Dievo žodis chaotiškame pasaulyje (Ted Wilson)

Įsivaizduokite beveik 1200 km. besitęsiančias knygų lentynas. Kongreso Biblioteka Jungtinėse Amerikos Valstijose yra didžiausia pasaulyje. Joje beveik 145 milijonai veikalų, įskaitant daugiau nei 33 milijonus knygų. Nors daugelis knygų buvo įtakingos, nei viena jų neprilygsta…

Long right arrow Skaityti daugiau

Teismas (Danielius Oželis)

Ankstesnėse temose šiek tiek apžvelgėme Dievo teismo principus ir laiką. Matėme, kad šitas teismas apima ilgą laiką ir sudarytas iš keleto etapų. Jo pradžia – 1844 metai, o pabaiga – net praėjus tūkstančiui metų po…

Long right arrow Skaityti daugiau

Danigiškos šventyklos išvalymas (Danielius Oželis)

Praeitoje temoje kalbėjome apie tai, kad Senojo Testamento laikų šešėliniame tarnavime nusidėjėliui atgailaujant ir paaukojant nurodytą auką, jo nuodėmė jam būdavo atleidžiama, tačiau ji nebūdavo visiškai panaikinama iki Permaldavimo dienos tarnavimo. Per pranašą Jeremiją Dievas…

Long right arrow Skaityti daugiau

Kristaus bažnyčia (Danielius Oželis)

Kalbant apie prieš du tūkstančius metų Kristaus įkurtą Bažnyčią, nereikia užmiršti, kad Jėzus ją įkūrė ne tuščiame lauke. Todėl pradžiai norėtųsi padaryti trumputę įžangą. Praeitoje temoje minėjau, kad, kol nebuvo nuodėmės, pirmiesiems žmonėms nereikėjo ir…

Long right arrow Skaityti daugiau

Galutinis žmonių likimas (Danielius Oželis)

Kaip jau matėme praeitoje temoje – galutinis žmonių likimas bus labai individualus. Kiekvieno asmeniškai likimą spręs Dievas. Mes galime kalbėti tik apie bendrą principą: dvi skirtingų likimų žmonių grupes. Žmonių, kurie nesiekė būti paklusnūs Dievui,…

Long right arrow Skaityti daugiau

Tūkstantmetis (Danielius Oželis)

Ankstesnėse temose jau susipažinome su Jėzaus antrojo atėjimo pažadu ir ženklais, kurie perspės apie to laiko priartėjimą. Taigi Jėzus netrukus sugrįš į šią žemę. Kas toliau? Trumpai jau esame kalbėję apie tai. Pirmas, išskirtinis įvykis…

Long right arrow Skaityti daugiau

Antrojo Kristaus atėjimo ženklai (Danielius Oželis)

Kalbėdamas apie Savo antrojo atėjimo laiką, Jėzus ragino stebėti ženklus. Kokie tie ženklai? Ką juose turime išskaityti? Kaip žinoti, kad tai būtent tie, kurie nurodo į Jo atėjimą? Kalbėdamas su žmonėmis, Jėzus stebėjo jų mąstymą.…

Long right arrow Skaityti daugiau

Antrasis Kristaus atėjimas (Danielius Oželis)

Praėjusioje temoje apžvelgėmę ilgą istorijos laikotarpį apėmusią pranašystę, kurią Dievas parodė Babilono karaliui Nebukadnecarui ir kuri Danieliaus pagalba buvo išaiškinta. Ten mes matėme keturias pasaulines imperijas. Žlugus paskutinei, Romai, Europa pasidalijo į daug mažesnių karalysčių,…

Long right arrow Skaityti daugiau

Pasaulio istorija pranašystėse (Danielius Oželis)

Gyvenimas susideda iš trijų etapų: praeitis, dabartis ir ateitis. Taip pat yra ir su visos žmonijos gyvenimu. Turime praeitį – istoriją, kurios nebepakeisime, dabartį, kuria gyvename ir galime kai ką keisti, ir ateitį, kurios nežinome.…

Long right arrow Skaityti daugiau

Vienatvę galima įveikti (Arūnas Čerkesas)

Vienatvę gali jausti bet kuris žmogus. Yra netgi populiarus posakis – „vienišas minioje“. Vienatvė – tai skausmingas suvokimas, kad mes neturime prasmingų santykių su kitais. Tai pasireiškia vidine tuštuma, ilgesiu. Netgi būdami tarp būrio žmonių,…

Long right arrow Skaityti daugiau

Išgelbėjimo planas (Danielius Oželis)

Ši tema yra pati svarbiausia ir aktualiausia per visą Šventąjį Raštą, todėl kviečiu labai atidžiai ją tyrinėti. Apžvelgę visą blogio pasireiškimą, dabar pažvelkime į šviesiąją pusę. Dievas tikrai nepaliko šio pasaulio tokioje vargingoje, beviltiškoje padėtyje. Mums…

Long right arrow Skaityti daugiau

Palaikantis žodis (Mark Finley)

Dietrichas Bonhoeferis (Dietrich Bonhoeffer) buvo drąsus vokiečių pastorius, priešinęsis naciams. Gestapas nužudė jį prieš pat Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Tačiau prieš savo mirtį pastorius Bonhoeferis turėjo laiko išsiųsti keletą laiškų, nors tuo metu jis kalėjo.…

Long right arrow Skaityti daugiau

Blogio kilmė (Danielius Oželis)

Dievas „pradžioje“ sukūrė Visatą, o vėliau, jau sukurtą „pradžioje“, mūsų planetą paruošė Jo sukurtų būtybių gyvenimui. Šio nuostabaus darbo pabaigoje randame patį Dievą, įvertinantį Savo darbą: „Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė,…

Long right arrow Skaityti daugiau

Pasaulio sukūrimas (Danielius Oželis)

Kas mes? Iš kur mes atėjome? Iš kur atsirado gyvybė? Materija? Ar mes vieninteliai Visatoje? Tūkstančiai mokslininkų visame pasaulyje jau daug metų ieško atsakymo į šiuos klausimus. Didžiulės lėšos išleidžiamos tam, kad patenkintų mūsų troškimą…

Long right arrow Skaityti daugiau

Laiko išmėgintas (Mark Finley)

Dievo žodis – šimtmečių išmėgintas ir patikimas. Archeologiniai radiniai ir senovės rankraščiai tik patvirtina, kad Biblija yra patikima.1798 m. Napoleonas vedė 38 000 savo karių į Egiptą. Jis taip pat pasiėmė šimtus menininkų, kalbininkų ir…

Long right arrow Skaityti daugiau

Neįtikėtinas tikslumas (Mark Finley)

Kokie konkretūs įrodymai patvirtina, kad Biblija yra istoriškai patikima? Ar Šv. Rašte užrašyti pavadinimai ir geografiniai vietovardžiai yra tikslūs? Pastarųjų 200 m. atradimai įrodo Dievo Žodžio patikimumą. Archeologija neįrodo, kad Biblija yra Dievo įkvėpta, tačiau…

Long right arrow Skaityti daugiau

Apie Dievą 4 d. – Šventoji Dvasia (Danielius Oželis)

Straipsnio tęsinys. Pirmoji dalis čia. Antroji dalis čia. Trečioji dalis čia. Apie trečiąją Dievybės Asmenybę – Dievą Šventąją Dvasią – Jėzus yra suteikęs nemažai žinių. Norint pažinti visą Dievybę, įdomu susipažinti ir su Šia kiek…

Long right arrow Skaityti daugiau