Neįtikėtinas tikslumas (Mark Finley)

Teologiniai straipsniai 2011-03-06

Kokie konkretūs įrodymai patvirtina, kad Biblija yra istoriškai patikima? Ar Šv. Rašte užrašyti pavadinimai ir geografiniai vietovardžiai yra tikslūs? Pastarųjų 200 m. atradimai įrodo Dievo Žodžio patikimumą. Archeologija neįrodo, kad Biblija yra Dievo įkvėpta, tačiau tai, kad archeologija neprieštarauja Biblijai yra pagrindas tikėti ja. Per pastaruosius du šimtmečius buvo iškasta nepaprastai daug archeologinių radinių. Čia apibūdinti tik keli pavyzdžiai.

Taip vadinamas Moabitų akmuo, atrastas 1868 m. Jordanijoje, patvirtina Moabitų išpuolius prieš Izraelį, kurie užrašyti 2 Karalių 1 ir 3. Tai patikimas ne biblijinis įrodymas, patvirtinantis Šv. Rašto patikimumą. 853 m. prieš Kr. mirus Izraelio karaliui Achabui, Moabo karalius kariavo prieš Juozapatą, Judo karalių. Dėka stebuklingo Dievo įsikišimo, izraelitai sukilo ir užpuolė moabitus bei privertė juos trauktis (2 Kar 3, 24). Moabitų akmenyje šis pralaimėjimas ir atsitraukimas yra užrašyti.

Vienas iš įspūdingiausių dvidešimto amžiaus (1932-1938 m.) radinių – Lachišo laiškai. Pastarieji buvo rasti 38 km. į šiaurę nuo Beer Šebos. Juose apibūdintas 586 m. Nebukadnecaro išpuolis prieš Jeruzalę. Laiškuose išsamiai apibūdintas Jeruzalės puolimas babiloniečių akimis. Lachišo raštai patvirtina, kad Biblija istoriniu požiūri – patikima. Jie liudija, kad įkvėpti pranašai (Izaijas, Jeremijas), skelbė tiesą apie Babilono išpuolį prieš Jeruzalę.

Kitas neįtikėtinas radinys – taip vadinamas Kyro cilindras. Jame apibūdintas persų karalius Kyras, paminėtas nugalėtas Babilonas ir 539 m. prieš Kr. žydų išlaisvinimas. Šis archeologinis radinys yra ypač reikšmingas, nes tikintieji Biblija teigia, kad Kyras buvo paminėtas 150 m. iki jo gimimo: Izaijo 44, 27-28 ir Izaijo 45, 1.

Šie ir kiti atradimai toliau liudija apie Biblijos tikslumą ir patikimumą. Radiniai iškalbingai apibūdina Dievą, kuris paliudijo apie Save pasauliui. Radiniai galingai užtikrina, kad galime visiškai pasitikėti Šv. Raštu. Garbė Dievui, kad Jo Žodis išliko.

Iš anglų kalbos vertė Giedrius Čepulis