10 DIENA

10 DIENA

TURTĖKITE SVARBIAIS DALYKAIS – BŪKITE VIRŠ KASDIENYBĖS „Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau įžvelgiate besiartinančią dieną.“ (Hebrajams 10, 24–25) Gyvas dvasingumas Biblinis dvasingumas yra gyvas dvasingumas, o ne skaitmeninis. Jis pagrįstas asmeniniais ir apčiuopiamais santykiais tarp…

Skaityti daugiauLong right arrow

9 DIENA

ŠABO PALAIMA „Jei šabo dieną nekelsi kojos iš namų ir Mano šventą dieną neužsiimsi savo reikalais, jei šabą laikysi žavesio diena, VIEŠPATIES šventą dieną ­šlovinga, jei švęsi ją, neidamas savo keliais, neieškodamas, kas tau naudinga, ir neleisdamas laiko tuščioms šnekoms.“ (Izaijo 58, 13) Mūsų tapatybės ženklas Vienas iš palaiminimų, kuris iš tiesų labai svarbus žmogaus…

Skaityti daugiauLong right arrow

8 DIENA

DĖKINGUMO VERTĖ „Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime.“ (Hebrajams 12, 28) Pozityvus mąstymas Yra tam tikras mūsų požiūris, kuris labai svarbus Dievui. Biblijoje mes ne kartą raginami praktikuoti šį ypatingą požiūrį, nes tai patinka Dievui ir yra palaima mums. Tai yra dėkingumas. Laiške Hebrajams rašoma: „Todėl, gaudami…

Skaityti daugiauLong right arrow

7 DIENA

GERUMO VERTĖ „Iš to visi pažins, kad esate Mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ (Jono 13, 35) Gerumą apibūdinanti vertybė Jei gyvenimo pabaigoje galėtumėte būti prisimintas tik dėl vienos charakterio savybės, kas tai būtų? Jeigu tik vienas bruožas atspindėtų tai, kas jums buvo svarbiausia ir ką jūs labiausiai vertinote, ką pasirinktumėt? Yra daugybė galimų atsakymų,…

Skaityti daugiauLong right arrow

6 DIENA

IŠTVERMĖ, AISTRA IR ATKAKLUMAS „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių!“ (Galatams 6, 9) Dvasinio tikslo siekimas Ištvermė yra kažkas, ko mes dažniausiai nesusiejame su dvasingumu. Tačiau tai mūsų kasdienio šventėjimo kelyje lygiai taip pat svarbu, kaip ir kitose gyvenimo srityse – nuo sporto iki mokymosi ar studijų, iki sėkmingų verslo sandorių. Be…

Skaityti daugiauLong right arrow

5 DIENA

DĖMESIO KONCENTRACIJA Į TAI, KAS YRA SVARBIAUSIA MŪSŲ MALDOSE „Todėl melskitės taip: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“ (Mato 6, 9–10) Naujas prioritetas maldoje Koncentracija į Dievą ir svarbius dalykus yra labai svarbu mūsų maldos gyvenime. Dažnai mūsų maldos būna silpnos ir neveiksmingos,…

Skaityti daugiauLong right arrow

4 DIENA

PAPRASTO GYVENIMO LAISVĖ „Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi] galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.“ (Mato 6, 16–18) Pasninkas išlaisvina…

Skaityti daugiauLong right arrow

3 DIENA

LAUKIMO PALAIMINIMAS „Taikykitės ir žinokite, kad Aš esu Dievas!“ (Psalmė 46, 11) Biblinė lėtėjimo dorybė Nuolatinio judėjimo ir triukšmo taršos amžiuje nieko nėra svarbiau už tylą ir ramybę. Kasdieniai buitiniai darbai, įtemptas darbo grafikas šiuolaikiniame gyvenime nuolatos reikalauja mūsų dėmesio. Mes pripratome prie „greito maisto“ mentaliteto, kai tikimės, kad viskas bus padaryta greičiausiu įmanomu būdu.…

Skaityti daugiauLong right arrow

2 DIENA

PAVOJUS BŪTI UŽIMTAM DIEVO DARBU „Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė Jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O Jis tarė jiems: ‘Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite’. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą.“ (Morkaus 6, 30–32) Užimtumas darbu…

Skaityti daugiauLong right arrow

1 DIENA

MAŽIAU YRA DAUGIAU „Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos.“ (Efeziečiams 5, 15–16) Ar daugiau tikrai daugiau? Mūsų gyvenimas kupinas tiek daug dalykų, kurių siekiame. Vartotojiškumo ir rinkodaros beprotiškai veikiama visuomenė mus lengvai įtikina, kad kuo daugiau turime, tuo laimingesni esame. Mus visur…

Skaityti daugiauLong right arrow

Dievo pažadai

Dievo pažadai maldai Pažadai maldai, pažadai dėl Šventosios Dvasios „Prašykite VIEŠPATĮ lietaus, ankstyvųjų lietų, VIEŠPATĮ, kuris sukuria perkūnijos debesis, gausiai duoda lietaus ir žolės kiekvienam Jo laukuose.“ (Zacharijo 10, 1) „Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko…

Skaityti daugiauLong right arrow

Kvietimas misionieriškai tarnystei

Jėzus kviečia mus ne tik melstis, tačiau atsakyti ir į mus supančiųjų dvasinius bei fizinius poreikius. „Juk Aš buvau išalkęs, ir jūs Mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir Mane pagirdėte, buvau keleivis, ir Mane priglaudėte, buvau nuogas – Mane aprengėte, ligonis – Mane aplankėte, kalinys – atėjote pas Mane.“ (Mato 25, 35–36) Knygoje „Gydymo tarnystė“ mes…

Skaityti daugiauLong right arrow

Dešimt maldos dienų 2024. Įvadas

10 Maldos dienų.pdf 10 Maldos dienų vaikams.pdf Sveiki, prisijungę prie Dešimties maldos dienų! Mes įsitikinę, kad malda – tai atsinaujinimo lopšys. Dievas per praėjusius metus, kai mes kartu ieškojome Jo melsdamiesi ir pasninkaudami, padarė daug stebuklų. Šventoji Dvasia keitė žmones, skatino juos skelbti Evangeliją, atkūrė bendruomenes ir pažeistus santykius. Štai tik keli gauti liudijimai: „Aš…

Skaityti daugiauLong right arrow

Dievo pažadai maldai

Pažadai maldai, pažadai dėl Šventosios Dvasios „Prašykite VIEŠPATĮ lietaus, ankstyvųjų lietų, VIEŠPATĮ, kuris sukuria perkūnijos debesis, gausiai duoda lietaus ir žolės kiekvienam Jo laukuose.“ (Zacharijo 10, 1) „Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11, 13) „O…

Skaityti daugiauLong right arrow

Kvietimas misionieriškai tarnystei

www.tendaysofprayer.org Kvietimas misionieriškai tarnystei Jėzus kviečia mus ne tik melstis, tačiau atsakyti ir į mus supančiųjų dvasinius bei fizinius poreikius. „Juk Aš buvau išalkęs, ir jūs Mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir Mane pagirdėte, buvau keleivis, ir Mane priglaudėte, buvau nuogas – Mane aprengėte, ligonis – Mane aplankėte, kalinys – atėjote pas Mane.“ (Mato 25, 35–36)…

Skaityti daugiauLong right arrow

8 DIENA – IKI PASKUTINĖS GYVENIMO VALANDOS

APAŠTALO PAULIAUS LIUDIJIMAS PAGAL ELENĄ VAIT Paskutinio Pauliaus teismo pas Neroną metu imperatorius buvo taip stipriai sužavėtas apaštalo žodžių, kad atidėjo bylos sprendimo priėmimą, nei išteisindamas, nei pasmerkdamas apkaltintą Dievo tarną. Tačiau imperatoriaus pyktis netrukus grįžo. Supykęs dėl savo negebėjimo suvaldyti krikščionių religijos plitimo net imperatoriškoje šeimoje, jis nusprendė, kad kai tik bus rastas galimas…

Skaityti daugiauLong right arrow

7 DIENA – SUTUOKTINIŲ LIUDIJIMAS

AKVILAS IR PRISCILĖ, BENDRADARBIŲ LIUDIJIMAS Kiekvienam judėjimui reikalingi lyderiai, o vieni efektyviausių lyderių yra sutuoktinių poros. Džeimsas ir Elena Vaitai susituokė 1846 m. rugpjūčio 30 d. ir jiedu tapo dviem įtakingiausiais judėjimo, tapusio Septintosios dienos adventistų bažnyčia, lyderiais. Jie pamokslavo, mokė, taisė ir patarė visoje Šiaurės Amerikoje. Džeimso pradėtas leidybinis darbas tapo varomąja jėga skelbiant…

Skaityti daugiauLong right arrow

6 DIENA – LIUDIJIMAS PER MIRTĮ

TABITOS MIRTIES PASEKMĖS Neseniai mūsų šeima atsisveikino su mylimu seneliu, tėčiu ir vyru. Mes sėdėjome prie jo lovos verkdami, melsdamiesi ir giedodami vilties giesmes. Stebėjome, kaip jo krūtinė tai pakyla, tai nusileidžia, ir skaičiavome jo įkvėpimus. Mes verkėme ir juokėmės prisimindami jo gerumą, kantrybę ir dosnumą. Jis visą gyvenimą tarnavo Dievui, ir mes žinome, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

5 DIENA – MAŽIAUSIAI TIKĖTINAS LIUDYTOJAS

MOTERIS SAMARIETĖ Šis Žmogus su savo palydovais nukeliavo daugybę mylių. Buvo vidudienis ir artėjo pietų metas. Jo pavargusios kojos buvo padengtos dulkėmis, o karšto vėjelio dvelksmas ir vidudienio saulė negailestingai svilino Jį. Žmogus ištroško. Jis atsisėdo prie Jokūbo šulinio vidury lauko ir laukė. Jo draugai išvyko nupirkti maisto į samariečių Sichemo miestą, o Jis turėjo…

Skaityti daugiauLong right arrow

4 DIENA – LIUDIJIMAS KARALIAUS RŪMUOSE

DANIELIUS – LIUDYTOJAS Visais istorijos laikotarpiais ištikimi tikintieji patekdavo į politinės įtakos centrus. Mes jau sužinojome apie Juozapą. Kiti yra Danielius, Estera ir Nehemijas. Visi jie buvo paimti tarnauti į karaliaus rūmus, kur jie atliko įvairius vaidmenis kaip belaisviai ar tremtiniai. Danieliaus pirmame skyriuje aprašomas Jeruzalės užgrobimas ir jaunų vyrų iš karališkos šeimos ir diduomenės,…

Skaityti daugiauLong right arrow