2 DIENA

PAVOJUS BŪTI UŽIMTAM DIEVO DARBU

„Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė Jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O Jis tarė jiems: ‘Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite’. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą.“ (Morkaus 6, 30–32)

Užimtumas darbu Dievui

Užimtumas arba verslas yra mūsų pasaulio karalius. Šiuolaikinė visuomenė ir vartotojiškumas įtraukė į vieną bendrą religiją ir mus: kuo labiau esame užsiėmę, tuo labiau gerbiami mes tampame. Užimtumas tapo mūsų darbštumo, troškimo daryti gera ir eiti į priekį rodikliu. Tačiau būdami užsiėmę tuo, kad užsidirbame pragyvenimui, iš tiesų mes pamiršome gyventi ir mėgautis gyvenimu, kuris iš tiesų yra tragiškas. Galbūt dar tragiškesnis yra subtilus pavojus, į kurį pateko daugelis Kristaus sekėjų, tai mąstymas, sutelktas į užimtumą darbe Dievui. Dažnai mes tai darome iš pačių geriausių paskatų. Žinome, laiko liko mažai. Jam mes norime nuveikti kiek įmanoma daugiau. Todėl mes stengiamės būti užsiėmę. Norime būti gerais savo laiko ir talentų prievaizdais. Gera būti užimtam darbu Dievui, ir kartais mes išbandomi pagunda manyti, kad Dievas atlygins už mūsų užimtumą dėl Jo. Tačiau būdami be galo užsiėmę tarnaudami Dievui, mes pagaliau suvokiame, kad praradome gyvą ryšį su savo Atpirkėju. Mes darome gerus dalykus iš įpročio, o ne Šventosios Dvasios vedami. Ir kuo labiau esame užsiėmę, tuo labiau manome esą Dievo valios vykdytojai. Užimtumas tampa nauja norma. Mes taip užsiėmę savo užimtumo šlovinimu, kad nebepastebime gyvenimo akimirkų, kurios tikrai yra svarbios. Užimtumas alina mūsų dvasines, gyvybines jėgas. Skubėjimas yra bet kokių meilės santykių priešas, ypač mūsų santykių su gyvuoju Šventojo Rašto Dievu. Meilė reikalauja dėmesio, laiko.

Pareiga ilsėtis

Nenuostabu, kad Šventojo Rašto Dievas nuolat ragina mus sustoti, palaukti, stebėti, ką Jis darys savo tautai (žr. 2 Metraščių 20, 17; Psalmė 37, 7). Dievas skatina savo vaikus neskubėti. Kai mūsų protas yra apgaubtas žmogaus veiklos sūkuriu, Jis žino, kaip greitai pametame Jį iš akių. Vieną nuostabiausių įžvalgų apie nuolatinio užimtumo Dievo darbu pavojų galima rasti Evangelijose, kai mūsų Viešpats Jėzus teikė pirmenybę poilsiui Jo paties tarnystėje. Elena Vait nuostabiai aprašo šį svarbų Jo ir Jo mokinių tarnystės aspektą: „Jie visa savo siela darbavosi dėl žmonių, ir tai alino jų fizines ir protines jėgas. Taigi jie privalėjo pailsėti.“ („Su meile iš dangaus“, p. 328) Užimtumas alina mūsų dvasinę energiją ir efektyvumą. Skubėjimas yra didžiausias mūsų meilės Dievui priešas. Prieš įtraukdami daugiau punktų į savo kalendorių, sąmoningai sumažinkime darbų kiekį ir palikime vietos prasmingam, sielą gaivinančiam ramiam laikui su mūsų Kūrėju ir Gelbėtoju. Melskimės kartu.

Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis naudodami kitas ištraukas.

Melskimės Dievo Žodžiu

 „Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė Jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O Jis tarė jiems: ‘Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite’. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą.“ (Morkaus 6, 30–32) 

„Eikite sau vieni“

Tėve, mes buvome taip užsiėmę darydami Tavo darbą, kad pamiršome, kad tai yra Tavo darbas. Ačiū už priminimą, kad mums reikia eiti, pailsėti, atsikvėpti. Ačiū, kad mes ne mašinos, o gyvos būtybės. Atleisk mums, kad savo užimtumą pavertėme stabu, kad save vertinome pagal tai, kiek darbo atlikome Tau. Prašome, paversk mūsų užimtumą ištikimybe. Amen.

„Į negyvenamą vietą“

Dieve, mes apsupome save pernelyg dideliu kiekiu triukšmo, per daug daiktų, per dideliu kiekiu dėmesį nukreipiančių trikdžių. Ar dirbdami Bažnyčioje, ar užsiimdami kitais darbais, suprantame, kad turime pasitraukti ir skirti laiko apmąstymams ir poilsiui nuošalioje vietoje, toliau nuo gyvenimo užimtumo. Prašau, dovanok mums malonę, reikalingą kasdien iškirpti dalį laiko praleisti atskirai su Tavimi, kad atsikvėptume ir sutelktume dėmesį į tai, kas tikrai svarbu. Amen.

„Truputį pailsėkite“

Būdamas šioje Žemėje, mylintis Jėzus suprato žmonijos poreikį ilsėtis. Ačiū, kad parodei subalansuoto gyvenimo, kurį turėtume gyventi, pavyzdį. Parodyk, kaip atrodo tinkamas poilsis ir kaip galime ilsėtis, kad atgautume jėgas ir susikoncentruotume. Amen.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Pasaulio šviesa jūs esate“ („Edeno aidai“, Nr. 176)

· „Šviečia Viešpaties malonė“ („Edeno aidai“, Nr. 178)

· „Pro atviras plačiai duris“ („Edeno aidai“, Nr. 69)

· „Žvakę uždek“ („Edeno aidai“, Nr. 180)