10 DIENA

TURTĖKITE SVARBIAIS DALYKAIS – BŪKITE VIRŠ KASDIENYBĖS

„Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau įžvelgiate besiartinančią dieną.“ (Hebrajams 10, 24–25)

Gyvas dvasingumas

Biblinis dvasingumas yra gyvas dvasingumas, o ne skaitmeninis. Jis pagrįstas asmeniniais ir apčiuopiamais santykiais tarp tikrų žmonių ir gyvojo Dievo. Apčiuopiami santykiai pagal savo prigimtį yra gyvi, o ne virtualūs. Nors Biblijos Dievas yra nematomas žmogaus akiai, Jis pakvietė mus praktikuoti labai konkrečius gyvus santykius, kurie išreiškia mūsų santykį su Juo. Pažvelkime, pavyzdžiui, į mūsų darbus. Praktiniai dalykai, kuriuos darome dėl Dievo ar kitų žmonių, visada yra gyvo pobūdžio. Arba pagalvokite apie mūsų šabo šventimą. Kad šabas būtų šventas, yra keletas specifinių mūsų atliekamų praktikų, tokių kaip poilsis ar garbinimas. Poilsis nuo mūsų kasdienės veiklos ir mūsų pasirinkti, atspindintys šabo dienos šventumą sprendimai niekada nėra virtuali patirtis; jie visada yra tikri. Tai pasakytina apie šlovinimo patirtį bendraujant su tikrais žmonėmis bažnyčioje šabo dienos rytą. Nors internetu galima prisijungti prie skaitmeninių šlovinimo pamaldų, didžiausia garbinimo patirtis pasiekiama per gyvus žemiškus įsipareigojimus ir dalyvavimu su tikrais žmonėmis tikroje aplinkoje. Praktiški ir tikri gerumo, malonės, atleidimo, užuojautos, pagarbos ir garbinimo veiksmai yra prasmingi tik tada, kai patiriame juos gyvai. Jokia virtuali realybė negali pakeisti ar pranokti tikro gyvo žmogaus prisilietimo, bučinio, ištiestos pagalbos rankos, nuoširdaus paguodžiančio apkabinimo, fiziškai jaučiamo džiaugsmingo juoko ar tvirto rankos paspaudimo sveikinantis. Jūs negalite virtualiai dalyvauti kojų plovimo ceremonijoje ar valgyti ir gerti Šventos vakarienės simbolių. Tai, ką Jėzus įsteigė savo pavyzdžiu, turime fiziškai patirti ir prisiminti, liečiant ir ragaujant.

Gyvas tikėjimas

Netgi visame Šventajame Rašte skatinama maldos ir pasninko praktika yra tikras veiksmas, atliekamas realiu laiku ir realioje erdvėje. Mūsų tikėjimas Dievu visada turi žemišką išmatavimą, kuriame jis tampa matomas. Nors mes, žmonės, virtualiai galime daryti įvairius dalykus, mūsų santykiai su Dievu ir mūsų dvasinis vaikščiojimas su Jėzumi niekada negali sumažėti ir nusileisti iki virtualios realybės.

Apsvarstykite visus palaiminimus, kuriuos gali atnešti realūs, gyvi veiksmai ir santykiai. „Mintis, šmaikščiai laiku išreikšta, kaip sidabru inkrustuoti aukso obuoliai.“ (Patarlių 25, 11) Pagalbos ranka, ištiesta esant tikram poreikiui; švelnus prisilietimas, sakantis „Tu ne vienas!“; ranka rašyto atviruko ar laiško, kurį laikote rankose, vertė; nepelnytas atleidimas ir malonė, dėl kurio pasikeičia asmeniniai santykiai; dalijimasis maistu su alkanais; keliaujančių ar neturinčių kur apsistoti svetingumo patirtis. Šiuos ir daugelį kitų palaiminimų turime patirti gyvai. Mėgaukitės skaitmeninio pasaulio pasiekimais, tačiau nepamirškite būti gyvais savo tikėjime. Melskimės kartu.

Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis naudodami kitas ištraukas.

Melskimės Dievo Žodžiu

„Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau įžvelgiate besiartinančią dieną.“ (Hebrajams 10, 24–25)

„Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus“

Dieve, ačiū, kad atskleidei mums, kas yra tikroji meilė. Ačiū, kad tapai žmogumi ir per Jėzų parodei mums aukščiausią meilę. Ačiū, kad įžengei į mūsų pasaulį ir nugyvenai žemišką gyvenimą su mumis ir dėl mūsų. Šiame skaitmeniniame amžiuje primink mums apie absoliučią būtinybę dalintis meile ir gerumu realiame pasaulyje. Dieve, mes pernelyg dažnai esame priklausomi nuo savo įrenginių ir internetinio pasaulio. Išlaisvink mus, kad galėtume gyventi dėl Tavęs, tarnaudami kitiems. Amen.

„Nepraleiskime savųjų susirinkimų“

Tėve, Covid-19 pandemija paspartino izoliaciją, į kurią skaitmeninis pasaulis jau daugelį metų mus vedė. Gyvo ryšio virtualiomis priemonėmis iliuzija niekada nepakeis tikros, bendravimo akis į akį, svarbos ir palaimos. Dabar, kai pandemija baigėsi, padėk mums teikti pirmenybę tiesioginiams santykiams tarp žmonių, rodant gerumą, meilę, rūpestį ir palaikymą gyvais veiksmais, žodžiais ir prisilietimu. Amen.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Klajojau, Dieve, nevilty“ („Edeno aidai“, Nr. 13)

· „Būk man vadu, o Valdove širdžių“ („Edeno aidai“, Nr. 44)

· „Kalbėki, Jėzau, širdžiai“ („Edeno aidai“, Nr. 75)

· „Dar trupučio reiks kantrybės“ („Edeno aidai“, Nr. 129)

· „Yra pasaulyje viena vieta“ („Edeno aidai“, Nr. 185 A)

· „Mūsų laukia Tėvynė dangaus“ („Edeno aidai“, Nr. 211)

· „Nuostabus manęs laukia Dangus“ („Edeno aidai“, Nr. 212 A)