7 DIENA

GERUMO VERTĖ

„Iš to visi pažins, kad esate Mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ (Jono 13, 35)

Gerumą apibūdinanti vertybė

Jei gyvenimo pabaigoje galėtumėte būti prisimintas tik dėl vienos charakterio savybės, kas tai būtų? Jeigu tik vienas bruožas atspindėtų tai, kas jums buvo svarbiausia ir ką jūs labiausiai vertinote, ką pasirinktumėt? Yra daugybė galimų atsakymų, bet vienas esminis Dievo charakterio aspektas turėtų atsispindėti visų mūsų gyvenime. Titui 3, 4 Biblija mums sako, kad pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, Jis išgelbėjo mus.

Gerumas! Dievo gerumas. Gerumas yra universali kalba, kurią gali suprasti senas ir jaunas, turtingas ir vargšas, vyras ir moteris, kurčias ar aklas. Gerumas nežino kalbos barjero. Jis, kaip muzika, yra universaliai patrauklus. Draugiška šypsena, prireikus ištiesta pagalbos ranka, palaikymas, kai jaučiamės nusivylę, ir padrąsinantis žodis – visa tai palengvina mūsų gyvenimo sunkumus ir padeda juos lengviau išgyventi. Gerumas jums nekainuoja labai daug, bet gali neįtikėtinai pakeisti gyvenimą tų, kurie patiria gerumą, taip pat tų, kurie juo dalijasi. Gerumas bet kokiu atveju yra naudingas. Mylintis krikščionis

Jėzus žinojo, kad Jo sekėjų gerumas bus galingas jų tikėjimo liudijimas. Prieš pat išdavystę ir mirtį, nuplovęs mokiniams kojas, Jėzus jiems pasakė: „Iš to visi pažins, kad esate Mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ (Jono 13, 35) Elena Vait tęsia šią mintį: „Stipriausias argumentas

Evangelijos naudai yra mylintis ir mielas krikščionis.“ („Gydymo tarnystė“, p. 345) Kai su kitais elgiamės geranoriškai, mūsų meilė gali pasiekti širdis unikaliais būdais, išsiverždama už religijos, etninės priklausomybės ir socialinės padėties ribų. Tikiu, kad Dievas sukūrė mus trokštančius priimti gerumą ir dalytis juo, ir tai atspindi mūsų garbinamo Dievo charakterį. Jonos 4, 2 skaitome, kad „maloningas ir gailestingas Dievas, kantrus ir kupinas ištikimos meilės, pasirengęs atleisti.“ Dievo meilės tema persmelkia visą Bibliją, Senąjį ir Naująjį Testamentą.

Mūsų gerumo darbai teikia paguodą ir džiaugsmą ne tik žmonėms, bet ir Dievo širdžiai. Gerumas nesutelkia dėmesio į neigiamas situacijas, kurios vyksta aplink mus ar kitus žmones. Priešingai, tai atspindi Dievo charakterį ir kaip Jis elgiasi su mumis. Susitelkime į tai, kas svarbu gyvenime, ir būkime žinomi kaip visiems malonūs žmonės. Melskimės kartu.

Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis naudodami kitas ištraukas.

Melskimės Dievo Žodžiu

„Iš to visi pažins, kad esate Mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ (Jono 13, 35)

„Iš to visi pažins, kad esate Mano mokiniai“

Dieve, kaip dažnai mūsų misijos veikla būna nesubalansuota? Mes skiriame pagrindinį dėmesį teologijai, pranašystėms, kertiniams įsitikinimams, gyvenimo būdui ir pan. Ir nors šie dalykai yra geri, tiesa svarbi ir atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį, iš tiesų svarbiausia išgyventi tai, kad meilė yra stipriausias tiesos apreiškimas. Padėk mums gyventi meile ir gerumu kartu su tiesa taip, kaip gyventume amžinybėje. Amen.

„Jei mylėsite vieni kitus“

Brangus Jėzau, atleisk mums už nesavanaudiškos meilės stoką. Mes iš tiesų neįsivaizdavome Kryžiaus meilės. Atleisk mums už tai, ką mes galvojame vieni apie kitus, ką sakome vieni apie kitus ir kaip elgiamės vieni su kitais. Prašau, Viešpatie, pripildyk mus savo dieviškosios meilės. Padaryk mus meilės ir gerumo ambasadoriais. Tegul žmonės mato Jėzų mumyse ir tai, kaip mes elgiamės su vieni su kitais. Meldžiame, suteik mums Dvasios vaisių. Amen.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Diena ramybės, džiaugsmo“ („Edeno aidai“, Nr. 83)

· „Dievo šventoji palaimos diena“ („Edeno aidai“, Nr. 85)

· „Paguoda, Dieve, man esi“ („Edeno aidai“, Nr. 84)