3 DIENA

LAUKIMO PALAIMINIMAS

„Taikykitės ir žinokite, kad Aš esu Dievas!“ (Psalmė 46, 11)

Biblinė lėtėjimo dorybė

Nuolatinio judėjimo ir triukšmo taršos amžiuje nieko nėra svarbiau už tylą ir ramybę. Kasdieniai buitiniai darbai, įtemptas darbo grafikas šiuolaikiniame gyvenime nuolatos reikalauja mūsų dėmesio. Mes pripratome prie „greito maisto“ mentaliteto, kai tikimės, kad viskas bus padaryta greičiausiu įmanomu būdu. Mes pamiršome, kas yra kantrus laukimas, ir šis nekantrumas gali prasiskverbti į mūsų dvasinį gyvenimą, sukeldamas pražūtingus padarinius. Šio hiperjungčių amžiaus vizualiniai impulsai ir garsiniai nukreipiantys dėmesį veiksniai dar labiau trukdo sulėtinti tempą ir nurimti. Kai kalbamės su Dievu, gebėjimas ramiai laukti tyloje ir sutelkti mintis į dieviškus dalykus šiandien daugeliui žmonių gali atrodyti keistas, tačiau tai yra biblinė dorybė, kurią reikia atgaivinti. Ramios, neperpildytos kitais neatidėliotinais reikalais erdvės puoselėjimas yra lemiamas, norint užmegzti ryšį su Dievu. Nurimti, ramiai pasėdėti, giliai pakvėpuoti, prisiminti švelnų Dievo rūpestį mums, kantriai laukti ir nesinervinti, jei Dievas ne iš karto atsako į mūsų maldas – tai menas, kurio turime mokytis iš naujo.

Laukimo privalumai

Visame Šventajame Rašte matome Dievo tautą dėmesingai laukiančią. Biblijos rašytojai dažnai išreiškia savo lūkesčius klausimu: „Kiek ilgai dar šauksiu, Viešpatie?“, „Kiek ilgai tęsis..?“  (Habakuko 1, 2; Danieliaus 8, 13) Be laukimo nėra vilties (žr.Titui 2, 13). Be laukimo nėra ištvermės (žr. Romiečiams 5, 3–4). Be laukimo nėra kantrybės (žr. Apreiškimo 14, 12). Be laukimo nėra ilgesio (žr. Psalmė 42, 2). Be laukimo nėra gyvenimo. Be laukimo nėra žmonijos istorijos.

Laukimas yra žmogaus egzistencijos dalis. Laukdami dažnai susitelkiame į nemalonias problemas ir tikimės, kad jos savaime išsispręs. Bet laukti – nereiškia pasyviai sėdėti, nieko neveikti ir tikėtis, kad susiklosčiusi nemaloni situacija kažkaip išsispręs. Žvelgiant iš biblinės perspektyvos, pagrindinis laukimo tikslas yra atskleisti, kas aš esu ir kuo tampu, kol laukiu. Laukimo patirtis kviečia mane priimti svarbų dvasinį sprendimą: Ar aš abejoju savo nekantrumu ir Dievo gerumu, ir tuo, kad Jis Visagalis? Arba aš suvokiu, kad laukimas man atveria unikalią galimybę tapti tokiu žmogumi, kokiu Dievas nori, kad būčiau. Išgyvendamas laukimo patirtį, aš galiu tapti žmogumi, kuriuo kitu atveju niekada nebūčiau tapęs.

Jei į laukimą žiūrėsime būtent taip, tai taps priemone, kuria Dievas galės keisti mus pagal savo valią. Taigi, iš tiesų laukimas yra Dievo gerumo ir malonės išraiška. Tai padeda mums tapti panašesniems į Dievą, kuris labai kantriai laukia, nenorėdamas, kad pražūtų nė vienas žmogus, kuris dar gali būti išgelbėtas. Melskimės kartu.

Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis naudodami kitas ištraukas.

Melskimės Dievo Žodžiu

„Taikykitės ir žinokite, kad Aš esu Dievas!“ (Psalmė 46, 11) 

„Taikykitės!“

Atleisk Dieve, mes buvome pilni nerimo. Buvome tokie užsiėmę ir įsitempę, manydami, kad jei bus kitaip, mes būsime mažiau verti. O Dieve, kad galėtume sulėtintume tempą, išmoktume paprasčiausiai nurimti, mums reikalinga Tavo pagalba. Socialiniai lūkesčiai mūsų protą paveikė taip, kad mes visada kažko siektume. Padėk mums įvertinti ramybės malonę ir įgyti jos teikiamus palaiminimus. Ištark žodžius „Būk ramus“ į mūsų nekantrias širdis. Amen.

„Žinokite, kad Aš esu Dievas!“  

Brangus Jėzau, tai, kad Tu esi mūsų Viešpats ir Dievas, turi didžiulę reikšmę mūsų gyvenimui. Tačiau atrodo, kad mes vis dar dvejojame padaryti Tave viso mūsų gyvenimo Viešpačiu. Mes trokštame Tavo priežiūros ir, atrodo, negalime nustoti daryti tai, ką darome. Išmokyk mus, kad Tu esi Visagalis Kūrėjas, Tas, kuris pripildo amžinybę, Tu esi Viešpats; kad Tu gali išaukštinti mus ir mūsų planus aukščiau visko, ką mes galime įsivaizduoti, jei tik nurimsime, palauksime ir atpažinsime Tave tokį, koks Tu esi. Amen.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Gyvenimas mums duotas“ („Edeno aidai“, Nr. 179)

· „Nuveikt daug gali tu dėl Kristaus“ („Edeno aidai“, Nr. 181)

· „Dirbkime, kol dar laikas“ („Edeno aidai“, Nr. 177)

· „Štai matau aš tolumoj“ („Edeno aidai“, Nr. 175)