4 DIENA

PAPRASTO GYVENIMO LAISVĖ

„Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi] galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.“ (Mato 6, 16–18)

Pasninkas išlaisvina erdvę

Vienas iš būdų gyventi į Dievą nukreiptą gyvenimą yra pasninkas. Pasninkas reiškia mūsų proto ir gyvenimo sutvarkymą, sąmoningai paruošiant vietą Šventosios Dvasios veikimui mumyse ir dėmesio į Dievą ir Jo Žodį sutelkimą. Biblijoje dažnai minimas pasninkas, susijęs su malda. Jėzus pasninkavo prieš pradėdamas savo viešąją tarnystę (žr. Mato 4, 2; Luko 4, 2). Apaštalai pasninkavo ir meldėsi, kad juos vestų Dievas (žr. Apaštalų darbų 13, 2–3), o Senajame Testamente pasninkas buvo dažnai praktikuojamas tarp tikinčių vyrų ir moterų (žr. 1 Karalių 21, 9. 12; 2 Metraščių 20, 3; Ezdros 8, 21; Esteros 4, 3. 16; Izaijo 58, 6; Jeremijo 36, 9; Danieliaus 9, 3; Joelio 2, 12; Jono 3, 5 ir kt.).

Skirtingai nei pasninkas dėl sveikatos, biblinis pasninkas nėra susijęs su konkrečia dieta, skirta svoriui reguliuoti ar sveikatai gerinti. Tai yra sąmoningas sprendimas susilaikyti tam tikrą laiką nuo maisto ir blaškančios veiklos, paskiriant šį laiką maldai ir bendravimui su Dievu. Laikinai atsisakydami to, kas įprasta, įgyjame naują dvasinės laisvės patyrimą. Pasninko ir maldos metu keičiasi mūsų kasdienis  gyvenimas: užuot tenkinę savo įprastus poreikius, visą dėmesį nukreipdami į darbus, paklūstame Dievo balsui. Biblinis pasninkas išreiškia mūsų norą labiau priklausyti nuo Dievo ir atkreipti dėmesį į svarbius dvasinius dalykus. Tai reiškia daugiau nei nevalgymą; iš tikrųjų tai meta iššūkį visoms mūsų gyvenimo sritims. Pasninkaudami pripažįstame, kad norime išlaisvinti erdvę Dievui, sumažindami bet kokius mūsų dėmesį ir troškimus blaškančius veiksnius. Taip darydami, mes parodome, kad trokštame ieškoti Dievo ir branginti Jo buvimą savo gyvenime labiau už viską pasaulyje.

Susilaikyti ir įtraukti

Kaip galime gyventi šį paprastą gyvenimą, kuriame mokomės susikoncentruoti ties tikrai svarbiais dalykais? Lygiai taip pat svarbu yra tai, ką mes valgome, kaip ir tai, ką mes žiūrime ir ką klausome. Tai, ką girdime, veikia mūsų mintis taip pat, kaip ir tai, ką matome. Kokio stiliaus muzika, knygos, tinklalaidės ar interneto svetainės sukelia toksiškas mintis ar savo tuštybe užima jūsų brangų laiką? Be susilaikymo nuo tam tikrų pomėgių gali tekti sąmoningai įtraukti naujus įpročius, kurie padės jums susikurti ir suformuoti sveikas, gydančias mintis.

Paprastas gyvenimas, neišsekintas protas kyla ne iš to, ką mums duoda pasaulis. Širdis tampa laiminga tik pasitikėdama Dievu. Kai išmokstame sutelkti dėmesį į Jį, o ne į tai, ką daro kiti, ir kai praktikuojame paleisti tai, kas mus blaško, atrandame paprastesnį gyvenimą taikoje ir ramybėje su mūsų Kūrėju ir Atpirkėju. Melskimės kartu.

Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis naudodami kitas ištraukas.

Melskimės Dievo Žodžiu

„Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi] galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.“ (Mato 6, 16–18) 

„Kai pasninkaujate“

Mūsų mylintis Dangiškasis Tėve, ačiū Tau, kad davei mums viską, ko mums iš tiesų reikia. Gyvendami pertekliuje ir gausoje, dažnai pamirštame, kad per daug niekada nėra gerai. Viešpatie, pasninkas neatsiranda savaime, todėl meldžiame Tavo stiprybės susilaikyti nuo pataikavimo sau ir susilaikyti nuo visko, kas žalinga, ar tai būtų maistas, muzika, filmai, apsipirkimas ar kiti blaškantys veiksniai. Taip pat parodyk mums, kaip galime sąmoningiau pakeisti nenaudinga į tai, kas yra naudinga. Padėki mums pasirinkti pilnavertį, sveiką gyvenimo būdą. Amen.

„Kaip veidmainiai“

O Dieve, mes trokštame, kad mūsų širdis pasikeistų. Atleisk mums už mūsų veidmainystę, kai sakome, mokome ar pamokslaujame vienaip, o gyvename kitaip. Mes trokštame daryti viską, ką darome dėl Tavęs, daryti iš širdies, visiškai Tau atsidavusios širdies, meilės vedamos širdies, Tavo gailestingumo ir malonės atnaujintos bei nuolatinės Šventosios Dvasios buvimo pripildytos širdies. Tegul mūsų pasninkas ir visa mūsų dvasinė bei kasdienė veikla tampa tikra Tavo švento buvimo išraiška mūsų širdyse. Amen.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Broli, kai dangišką sėklą sėji“ („Edeno aidai“, Nr. 174)

· „Sėk, kol dar saulė aukštai“ („Edeno aidai“, Nr. 171)

· „O malda, tu stebuklinga“ („Edeno aidai“, Nr. 98)

· „Brangi man valanda maldos“ („Edeno aidai“, Nr. 97)