1 DIENA

MAŽIAU YRA DAUGIAU

„Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos.“ (Efeziečiams 5, 15–16)

Ar daugiau tikrai daugiau?

Mūsų gyvenimas kupinas tiek daug dalykų, kurių siekiame. Vartotojiškumo ir rinkodaros beprotiškai veikiama visuomenė mus lengvai įtikina, kad kuo daugiau turime, tuo laimingesni esame. Mus visur vilioja spindinčios reklamos, įtikindamos, kad visa tai mes trokštame turėti. Kartais mes užsikrečiame tokiu mąstymu net ir mūsų darbe Dievui. Mes norime tarnauti Dievui, bet tuo pat metu nenorime praleisti kažką naujo, kas pasitaiko mūsų kelyje. Taigi mes desperatiškai stengiamės suderinti savo norą tarnauti Dievui su siekiu įsigyti vis daugiau daiktų. Taip mes paskęstame mūsų veiklų sūkuryje. Nerimastingai skubėdami, apgaudinėjame save, manydami, kad galime sekti Dievu nepaleisdami viso kito, kas nukreipia mūsų dėmesį. Kai šį klaidingą mąstymą pritaikome vaikščiojimui su Dievu, esame apgauti.

Pasiruoškite paleisti

Negalime visko turėti – negalime vienu metu priimti ir pasaulio su jo viliojančiais malonumais ir Dievo palaiminimų. Taip manyti yra lemtinga klaida. Šis vartotojiškumo mentalitetas užkrečia mūsų mąstyseną ir sukelia pražūtingas pasekmes mūsų gyvenime. Negalime turėti Dievo tarsi vyšnaitės ant torto be Jam tikslingai paskirtos vietos mūsų įtampos perpildytame gyvenime. Pirmiausia, kad patirtume didesnius palaiminimus, turime būti pasirengę gyventi turėdami mažiau. Turime atsisakyti to, kas atitraukia mūsų dėmesį nuo Dievo artumo ir išsunkia mūsų fizinę, psichinę ir dvasinę energiją. Kai bandome žongliruoti įtemptu darbo grafiku, kuris tampa vis labiau įtemptas, nes mūsų darbų sąrašai vis ilgėja, greitai suvokiame, kad esame fiziškai ir dvasiškai išsekę.

Gyvenkite turėdami mažiau

Ar netvarka jūsų gyvenime netrukdo jums gyventi visavertišką, Dievui paskirtą gyvenimą? Gyvenant nuolatinėje įtampoje, mažai vietos lieka Visatos Kūrėjui. Turime suvokti, kad mažiau yra daugiau. Mes negalime patirti jokiu didesnių dvasinių palaiminimų, skirti daugiau laiko maldai, patirti daugiau visko mūsų dvasiniame gyvenime, jei tik bandysime visa tai pridėti į jau pilną lėkštę. Toks visa ko perteklius veda tik į dar didesnę tuštumą. Vietoj to turime sąmoningai apsispręsti tikslingai gyventi turint mažiau, kad galėtume mėgautis įgydami daugiau to, kas svarbu Dievui. Mažiau yra daugiau! Melskimės kartu.

Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis naudodami kitas ištraukas.

Melskimės Dievo Žodžiu

 „Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos.“ (Efeziečiams 5, 15–16)  

„Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi“

Dieve, nuolankiai ieškome Tavo malonės ir artumo. Mes užpildėme savo gyvenimą per dideliu kiekiu veiklų ir blaškymusi. Mes turime keistis, apsivalyti, keisti mūsų požiūrį į tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Išmokyk mus gyventi turint mažiau, kad galėtume sutelkti dėmesį į tai, kas svarbiausia. Mes trokštame būti išmintingi, gaudami išmintį iš aukščiau. Vesk mus, meldžiame. Amen.

„Gerai naudojantys laiką“

Brangus Jėzau, visas Tavo laikas yra tobulas ir Tu žinai, ką reikia pasakyti ir padaryti kiekvieną istorijos akimirką. Ačiū už Tavo tobulą tarnystę šiam pasauliui. Prašome, išmokyk mus, ypač pastarųjų dienų kontekste, kaip geriausiai galime išnaudoti savo laiką, skirdami jį Tau. Atskleisk mums, kur mes švaistome savo laiką beprasmiškai, ir suteik mums pergalę prieš tai, kas užima per daug vietos mūsų gyvenime. Amen.

„Nes dienos yra piktos“

Dieve, mes suprantame, kad pasaulio pabaiga labai arti. Ženklai yra visur aplink mus. Tačiau kartais mus taip blaško mūsų veiklos ar apgaulingi rūpesčiai, kad pamirštame, jog esame ant amžinybės slenksčio. Padėk mums visiškai atsiduoti Tau ir tarnystei, kurią Tu esi paruošęs mums asmeniškai. Pakeisk mūsų gyvenimą, kad mes būtume vieningi su Tavo valia. Amen.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Nuženk, Dvasia ramybės“ („Edeno aidai“, Nr. 66)

· „Dievo Dvasia Tu Šventoji“ („Edeno aidai“, Nr. 67)

· „Dvasia Šventoji, Tu ateik“ („Edeno aidai“, Nr. 68)

· „Pro atviras plačiai duris“ („Edeno aidai“, Nr. 69)