Maldos savaitgalis

Maldos savaitgalis

Balandžio 21–23 dienomis vyko renginys ,,Maldos savaitgalis”, į kurį suvažiavo Lietuvos adventistų bendruomenės jaunimas. Prieš renginį išsirinkome kokia tema norėtumėme bendrai melstis savaitgalį. Buvo daug idėjų už ką melstis, bet daugiausiai dėmesio sulaukusi tema – už tai, kad Dievas padėtų kovoti kovas mums (bažnyčiai), kurie jau yra krikščioniškame kelyje ir sustiprintų dvasiškai. Taigi gražią ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

Talka

Praeitą savaitę, keletas Klaipėdos bendruomenės vyrų važiavo į Žvirblaičius į talką – jiems teko dažyti pastatą. Vyrai ten dažnai važiuoja pabūti ir pajusti atgaivą po savaitės darbų ir rūpesčių, o šį kartą ir naudingai praleisti laiką! Gera kompanija, geras darbas, labai gerai praleistas laikas fiziniame tarnavime!

Skaityti daugiauLong right arrow

Kauno jaunimas aplankė Klaipėdos bendruomenę

Kovo 4 dieną Klaipėdoje vyko Kauno jaunimo pamaldos. Aktyvus jaunimas iš Kauno užsibrėžė sau tikslą aplankyti Lietuvos bendruomenes ir jose prisidėti prie pamaldų – giesmėmis, liudijimais, skelbimu. Po pamaldų visi pasistiprino suneštiniais pietumis ir smagiai bendravo. Klaipėdiečiai džiaugiasi ir dėkoja Kauno bendruomenės jaunimui, lauksime dažniau.

Skaityti daugiauLong right arrow

Naujieji Klaipėdoje

2022 m. gruodžio 31 d. sabatos rytą, kaip įprastai, Klaipėdoje vyko pamaldos. Kadangi tai paskutinė metų diena, Klaipėdos bendruomenė nutarė kartu praleisti laiką ne tik pamaldų metu, bet ir po jų prie bendrų pietų stalo.…

Long right arrow Skaityti daugiau
100-metis mažeikiuose

Adventistų žiniai Mažeikiuose šimtas metų

Biblijoje aprašyta vieno aukšto rango pareigūno įtikėjimo istorija. Keliaudamas į Jeruzalę jis skaitė pranašo Izaijo pranašystę ir siekė suprasti apie ką pranašas pranašavo. Tuo metu prie jo vežimo prisiartino krikščionis. Tarp jų užsimezgė pokalbis. Tuomet,…

Long right arrow Skaityti daugiau
„Nebūk tinginys“ projekto jaunimo renginys Kėdainiuose

„Nebūk tinginys“ projekto jaunimo renginys Kėdainiuose

Lapkričio 4-6 dienomis Kėdainiuose vyko jaunimo renginys tema „Esu laisvas“. Dalyviai susirinkoiš įvairių Lietuvos vietovių, nors jų nebuvo daug, tačiau visi mėgavosi bendryste ir jaukesneatmosfera. Skanūs patiekalai ir labai įvairi programa leido jauniems žmonėms pailsėti…

Long right arrow Skaityti daugiau

Mokymai pastoriams ir skyrių vadovams Estijoje

Rugpjūčio 16–18 dienomis Estijoje, netoli Pernu miesto, SDA Baltijos konferencijų unija organizavo mokymus Lietuvos, Latvijos ir Estijos pastoriams bei bažnyčios skyrių vadovams, kurie turėjo galimybę ten nuvykti su savo šeimomis. Mokymus vedė SDA trans-europinės divizijos mokinystės skyriaus koordinatorius Kayle B. de Waal, kuriam padėjo jo žmona Charmaine. Paskaitose buvo kalbama apie mokinystę, tai padėjo geriau…

Skaityti daugiauLong right arrow

„Jėzus ateina! Prisidėk”

Sveiki atvykę į 61-ąją Septintosios dienos adventistų bažnyčios Generalinės konferencijos sesiją, kuri vyksSent Luise, Misūrio valstijoje, 2022 m. birželio 6–11 d.Šios sesijos tema – „Jėzus ateina! Prisidėk!“ – atspindi Adventistų viltis dėl greitai sugrįžtančio Gelbėtojo irvisų tikinčiųjų visuotinio įsitraukimo į tarnystę, kur kiekvienas daro kažką dėl Jėzaus, laimėdamas sielas Jam!Kai 1863 m. gegužės mėn. įvyko…

Skaityti daugiauLong right arrow

SKUBUS KVIETIMAS MELSTIS

Brangūs draugai, Neabejotinai sekate dabartinius tarptautinius įvykius. Būtina melstis už mūsų brangius brolius ir seseris Rytų Europoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Iššūkiai, kylantys dėl atviro konflikto, yra siaubingi. Tame pasaulio regione turime tūkstančius narių. Jiems reikia mūsų maldų ir visokeriopos paramos. Prašome laikyti juos ir jų šeimas savo maldose, kai meldžiamės už taiką šiame pasaulyje, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

Septintosios dienos Adventistų bažnyčios prezidentas aiškiai kviečia gyventi vadovaujantis Dievo Žodžiu

„Nepraraskite supratimo, kodėl jūs esate septintosios dienos adventistas“, – meldžia Ted N. C. Wilson. Autorius: Marcos Paseggi, Adventist Review Savo pamoksle, 2021 metais vykstančios kasmetinės Generalinės Konferencijos sesijos metu,  Ted N. C. Wilson nedviprasmiškai kviečia visus bažnyčios tarnautojus ir eilinius narius gyventi ir liudyti taip, kaip mus moko Šventasis Raštas. „Priimkite tiesą ir sekite ja,…

Skaityti daugiauLong right arrow
Važiuokime ir padarykime 2

„Važiuokime ir padarykime“ 2

Paskutinė vasaros sąskrydis prasidėjo jau vėsesniais orais, todėl kasdieninė pagalba nuo ryto iki pietų dalyviams – puikus būdas pajausti vasaros karštį, tik jau ne nuo saulės, o nuo prakaito. Darbas vyko prie „Negarbos“ piliakalnio, kur…

Long right arrow Skaityti daugiau

Krikštas Kaune

Didi palaima – šioje nedarnioje visuomenėje turėti darnią krikščionišką šeimą, kur mokomės, augame, gyjame, kartu garbiname Dievą bei skelbiame paguodos Evangeliją. Štai šiemet (2021 m.) rugpjūčio 28 d. Kauno bendruomenėje buvo didis džiaugsmas – mūsų krikščioniška šeima padidėjo – pastoriaus Deivido Vanago buvo pakrikštyta sesutė Gelija Dalia ir brolis Gediminas. Kiekvieno jų kelias pas Kristų unikalus……

Skaityti daugiauLong right arrow

Registracija į religijos magistrantūrą

Nuo 2021 m. liepos 9 d. iki rugpjūčio 11 d. aktyvūs bažnyčios nariai yra kviečiami registruotis į Endrius (Andrews) universiteto siūlomą religijos magistrantūros programą Baltijos Unijoje (BAUC). Nors programos pradžią planuojama pradėti po metų, studentai, turintys kitos srities bakalaurą, turi laikyti keletą būtinų dalykų, kad galėtų patekti į programą, nes grupė jau formuojama.             Religijos…

Skaityti daugiauLong right arrow

Drąsus, kaip liūtas

Liepos 14 – ąją jaunimo sąskrydis pradėjo „drąsus, kaip liūtas“ pavadinimo įprasminimą. Krikščioniškas sąskrydis prisipildė drąsiais jaunuoliais (nuo 15 metų), norinčiais pažinti DIEVĄ. Visi atvykę pasirašė penkias dienas praleisti programoje, kurioje viešpatauti buvo pakviestas mūsų…

Long right arrow Skaityti daugiau

„Važiuokime ir padarykime“

Birželio 28 – oji adventistų bažnyčios jaunimui prasidėjo anksti. Nuo Žvirblaičių iki Širvintų surinktas ekipažas jau dešimtą valandą pradėjo pirmąjį tarnystės darbą. Pagalbos žmonėms ir evangelizacijos kelionę, kuri truko penkias dienas, jaunuoliai pradėjo namo dažymu.…

Long right arrow Skaityti daugiau

Lietuvos evangelinių krikščionių bažnyčių kreipimasis

2021-03-16 Vilnius Dėl numatomos ratifikuoti Europos Tarybos Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo Pareikšdami evangelikų solidarumą su kitų tradicijų krikščionimis, viešai raštu išreiškusiais abejones dėl Stambulo konvencijos neutralumo žodžio ir sąžinės laisvei, krikščioniško tikėjimo vertybėmis pagrįstų įsitikinimų apsaugai, kurių bendra pozicija yra pateikta „Lietuvos vyskupų konferencijos“ svetainėje (https://lvk.lcn.lt)…

Skaityti daugiauLong right arrow

Adventistų bažnyčios siūlomą aukštąjį išsilavinimą bus galima įgyti ir Baltijos šalyse

Kiekvienas Dievo vaikas turi gilesnį norą suprasti Dievo žodį ir bažnyčios misiją. Įgyti aukštąjį išsilavinimą religijos srityje yra labai svarbu pastoriaus tarnystei, tačiau tai yra galimybė, kuria gali pasinaudoti visi. Mes priklausome bažnyčiai, kuri vadovaujasi „Sola Scriptura“ principu ir ieško atsakymų į klausimus, klausydami ne žmogaus nuomonės, net ir ne pastoriaus, bet tai, ką sako…

Skaityti daugiauLong right arrow

Ar dabar laikas?

Brangūs broliai ir sesės! Plintant pandeminiam virusui, apėmusiam praktiškai visas šalis, tarp adventistų pasklido kvietimas palikti miestus ir išsikelti į kaimus. Panašūs kvietimai sustiprinami Elenos Vait žodžiais, kur iš tikrųjų kalbama apie žalingą didžiųjų miestų poveikį krikščionims ir gyvenimo kaime privalumus. Elenos Vait pasisakymus dėl didžiųjų miestų reikėtų matyti visų kitų jos pasisakymų kontekste, kur…

Skaityti daugiauLong right arrow

Patarimai dėl COVID-19, sveikatos ir misijos

2020 m. Kovo 12 d. | St. Albans, JK [tedNEWS] Per pastarąsias 6 savaites koronavirusas arba COVID-19 pasklido iš Kinijos visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė ją pandemija. Mes, kaip krikščionys, esame atsakingi už…

Long right arrow Skaityti daugiau