Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Mūsų naujienos

Viso — 199 įrašai.

 • 2 DIENA DOVANOS SUVOKIMAS 0 2021-01-07 Mūsų naujienos

  „Kad galėtumėte suvokti … koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą.“ (Efeziečiams 3, 18–19) Gauti Šventosios Dvasios dovaną, atsiduoti Dievo valiai...

 • 1 DIENA PATI VERTINGIAUSIA IŠGANYTOJO DOVANA 0 2021-01-06 Mūsų naujienos

  „Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11, 13) „Neturiu ko jam...

  DEŠIMT MALDOS DIENŲ Įvadas 0 2021-01-05 Mūsų naujienos

  Sveiki, prisijungę prie Dešimties maldos dienų! Mes įsitikinę, kad malda – tai atsinaujinimo lopšys. Dievas per praėjusius metus, kai mes kartu ieškojome Jo melsdamiesi ir pasninkaudami, padarė daug stebuklų. Šventoji...

 • 10 dienų maldos skaitiniai 2021 m. sausio 6–16 d. d. Įžanginis žodis 0 2021-01-04 Mūsų naujienos

  „Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.“ (Luko 21, 36) Mūsų Viešpats Jėzus kreipėsi į savo mokinius ir atskleidė, kokie...

 • PERTEIKTI ŽINIĄ 0 2021-01-02

  O Dievas mums parodė Savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. (Laiškas romiečiams 5, 8) Vašingtone, Nacionalinėje meno galerijoje, kabo įdomus paveikslas. Jaudinančioje Antrojo pasaulinio karo...

 • Kalėdinė eglutė 0 2020-12-31 Mūsų naujienos

  Tikintieji klausia, kokia yra oficiali bažnyčios pozicija dėl Kalėdų eglės naudojimo. Šis klausimas užduodamas, norint gauti atsakymą, kuris įneštų aiškumo dėl tikinčiojo galimybės rinktis sezoninių švenčių metu naudoti pasaulyje pripažintus...

 • NUTILDŽIUS KALTINTOJUS 0 2020-12-30

  Jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. (Jono pirmas laiškas 3, 20) Joana yra sėkminga verslininkė, jau įpusėjusi aštuntą dešimtį. Ji turi puikų...

 • Įvykiai susieti su Jėzaus gimimu evangelisto Mato akimis 0 2020-12-29 Mūsų naujienos

  „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo...

 • KAŽKUR GALIU BŪTI SAUGUS 0 2020-12-26 Mūsų naujienos

  Dievas – prieglobstis nuo seno, žemėje Jo amžinos rankos. Nuvarė priešą tau nuo kelio. (Pakartoto Įstatymo knyga 33, 27) Kai pirmą kartą ją pamačiau, mano viduje kažkas įvyko. Ji pėdino...

 • DAUGIAU NEGU ŽMOGUS 0 2020-12-23

  Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu!“ (Evangelija pagal Joną 8, 58) Prieš keletą metų, kai Lu Valasas (Lew Wallace) dirbo teisininku Jungtinių...

 • PABAIGOJE – JĖZUS 0 2020-12-19

  Jėzaus Kristaus Apreiškimas, kurį Dievas Jam davė, kad Jis atskleistų Jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per Savo pa­siųstą angelą Jis padarė jį žinomą Savajam tarnui Jonui. (Apreiškimas Jonui 1,...

 • VYRIAUSIASIS STRATEGAS 0 2020-12-16

  Nuolatos menu VIEŠPATIES Artumą; Jam esant mano dešinėje, niekada nedrebėsiu. (Psalmynas 16, 8) Jį vadino broliu Andrium. Andriaus pareiga buvo platinti Biblijas anapus vadinamosios Europos geležinės uždangos. Kartą, 1961 metais,...

 • KETURI DALYKAI, KURIŲ NETURI KRIKŠČIONYS! 0 2020-12-12

  Jeigu Jis nepagailėjo nė Savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, tai kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?! (Laiškas romiečiams 8, 32) Prieš daugelį metų eilinis fabriko...

 • GYVYBĘ TEIKIANTI ŽODŽIO JĖGA 0 2020-12-09

  Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvu ir pasiliekančiu Dievo žodžiu. (Petro pirmas laiškas 1, 23) Robertas Vongas (Robert Wong) yra vienas iš šviesiausių, džiugiausių mano...

 • STEBUKLAS MIRTININKŲ EILĖJE 1 2020-12-05

  Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. (Antras laiškas korintiečiams 5, 17) Semas Tanhilas (Sam Tannyhill), papasakojęs savo istoriją, stovėdamas mirtininkų eilėje,...

 • TEKRENTA UGNIS 0 2020-12-02

  Bet kas gali ištverti Jo atėjimo dieną ir kas gali išsilaikyti Jam pasirodžius? Juk Jis – lyg lydytojo ugnis. (Malachijo pranašystė 3, 2) Vienas iš garsiųjų Amerikos atrakcionų praeityje buvo...

 • BOLONĖS SUMUŠTINIO PAMOKOS 0 2020-11-28

  Aš ieškau ne Savo valios, bet valios To, kuris Mane yra siuntęs. (Evangelija pagal Joną 5, 30) Yra toks pasakojimas apie vieną konstruktorių, kuris kiekvieną dieną priešpiečiams suvalgydavo Bolonės sumuš­tinį....

 • NAUJASIS RYTOJUS 0 2020-11-25

  Laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo. (Laiškas Titui 2, 13) Šiandien mums reikalinga stipri viltis, kuri palaikytų mus, kai horizontą užtemdys nežinomybės debesys....

 • UŽTARIMO JĖGA 0 2020-11-21

  Daug gali karšta teisiojo malda. (Jokūbo laiškas 5, 16) Prieš kurį laiką vienas dvasininkas pamėgino paguosti moterį, kurios vyras atgimimo metu išvyko iš miesto. Jis buvo karštas agnostikas ir pareiškė,...

 • KAI DIEVAS UŽDEGA ATGIMIMO UGNIS 0 2020-11-18

  Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. (Apaštalų darbai 4, 31) Malda turi didžiulę galią. Mokiniams pasimeldus, ant jų nužengė Dievo Dvasia....

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!