Moterų tarnystės lyderių mokymai

Moterų tarnystės lyderių mokymai

2018 m. kovo 2-4 dienomis, Kaune Adventistų bažnyčioje, vyko moterų tarnavimo lyderių mokymai. Šiame renginyje dalyvavo 13 moterų iš Lietuvos miestų. Lektorė Klara Sančes (Clair Sanches) pristatė 7 moterų tarnystės paskaitas. Šių paskaitų metu daugiausia buvo kalbama apie tai, kaip moteris gali būti nuostabus Dievo įrankis pasitarnaujant Dievui ir žmogui. Taip pat ir šiuolaikinė moteris,…

Read MoreLong right arrow

Prievaizdavimo seminaras Kaune

Kovo 7 dieną, Kaune buvo surengtas prievaizdavimo seminaras „Krikščionio prievaizdo gyvenimas“. Paskaitą skaitė Trans Europinės Divizijos Prievaizdavimo skyriaus vadovas David Nieal.

Read MoreLong right arrow

Labdara Kėdainių mieste

Kėdainių Adventistų bendruomenė vasario mėnesį dalino labdarą Kėdainių miesto žmonėms. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę padėti keliolikai šeimų. Esame dėkingi Vokietijoje ir Kaune esančioms Adventistų bendruomenėms už šią labdarą.

Read MoreLong right arrow

Knyga tinkanti etikos pamokoms

Tauragės apskrities mokyklas pasiekė LR Švietimo Ministerijos rekomenduota Karen ir Ron Flowers knyga  Žmogaus seksualumas. Tai knyga – vadovas, suteikiantis minčių, kaip jaunam žmogui padėti išsiugdyti sveikus bendravimo įgūdžius, tvirtai laikytis savo vertybių, priimti tinkamus,…

Long right arrow Read More

Sveikata ir gerovė be tabako

Klaipėdoje pradėjo veiklą Adventistų bažnyčios sveikatos skyriaus ir vietinės bendruomenės savanorių įkurtas klubas „Sveikata ir gerovė be tabako“. Kiekvieną trečiadienio vakarą vyksta susitikimai. Klubo tikslas padėti žmonėms norintiems atsisakyti žalingų įpročių stiprinant jų fizinę, protinę, emocinę, socialinę ir dvasinę sveikatą. Tam tikslui pasiekti siekiame suvienyti savanorius, sveikatos specialistus, organizacijas. Jau ne vienus metus vyksta bendradarbiavimas…

Read MoreLong right arrow

Jaunimo naujametinis susitikimas

  Gruodžio 31 d. iš įvairių Lietuvos kampelių į Šiaulių maldos namus susirinkęs Lietuvos Adventistų bažnyčios jaunimas atvyko pasiruošęs gerai praleisti laiką. Tačiau į „gero laiko“ sąvoką įeina ne tik bendravimas tarpusavyje, bet ir dalijimasis…

Long right arrow Read More
Valius Eičinas

Septintosios dienos adventistų bažnyčios vadovo Valiaus Eičino naujametinis palinkėjimas

Per vieną dieną pasikeitė Pauliaus gyvenimas. Tą dieną jis negalvojo, jog jo akys išvys Jėzų. Grasinimai ir smurtas buvo jo palydovai. Jis buvo šventai įsitikinęs, jog Izraelio žemėje turi būti skelbiamas vienintelis Dievas, dangaus ir…

Long right arrow Read More

Į nakvynės namus – su viltimi

Bet Petras pasakė: „Sidabro nei aukso neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok!“ (Apaštalų darbai 3,6).  Tokiais Šventojo Rašto žodžiais prasidėjo specialiai nakvynės namų gyventojams paruošta programa „Prasminga viltis“. „Kai kalbame apie prasmingą viltį, tuomet mes nekalbame tik apie gražias svajones, bet apie tikrus realius Dievo pažadus. Gal būt…

Read MoreLong right arrow

Akcija „Vaikai vaikams“

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais metais gruodžio mėnesį Adventistų bažnyčia kartu su labdaringa organizacija ADRA (Adventistų plėtros ir paramos agentūra) vykdo gerumo akcija „Vaikai vaikams“. Akcijos metu dalinamos iš Vokietijos ADRA gautos vaikų…

Long right arrow Read More

Renginys Šiauliuose „Kurkime sveiką aplinką“

Š. m. gruodžio 17 d., sekmadienį, Šiaulių Septintosios dienos adventistų maldos namuose Šiaulių adventistų bendruomenė organizavo renginį „Kurkime sveiką aplinką“, į kurį buvo kviečiami kaimynai – Šiaulių miesto Medelyno mikrorajono gyventojai. Renginys vyko pagal Medelyno…

Long right arrow Read More

Jaunimo mokymai ir sporto šventė

Gruodžio 2 dieną Kaune vyko mokymai, skirti paruošti žmones naujų grupelių kūrimui. Iš Estijos atvyko lektorius Tanis Kulp, kuris papasakojo, kaip projektas veikia jo šalyje. Apmokymai jaunimui buvo sukurti iššūkio forma – “One year for…

Long right arrow Read More

Marijampolės seminaras „Neužmirškime Biblijos“

Lapkričio 24-25 dienomis Marijampolėje vyko seminaras „Neužmirškime Biblijos“, kuriuo Marijampolės bendruomenė turėjo didelį norą priminti Marijampoliečiams, kokia svarbi Biblija mūsų visų gyvenimuose. Paskaitas vedė Laymen Ministries Tarnautojai Robertas Miliūnas, Joshua Miller bei Arūnas Čerkesas su…

Long right arrow Read More

Adventistų Trans-europinės divizijos suvažiavimas

Šiais metais Lapkričio 13-19 dienomis Juodkalnijoje vyko Septintosios Dienos adventistų Trans-europinės divizijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo trans-europinio kontingento šalių atstovai. Iš Lietuvos atvyko Adventistų Konferencijos prezidentas Valius Eičinas bei Baltijos Unijos konferencijos eilinių narių atstovė Eglė Miliūnienė. Suvažiavimo tema: Ugdymas ir išsaugojimas. Pirmąsias dvi dienas buvo aptariama bažnyčios augimas ir bažnyčios narių praradimas bei išklausytos ataskaitos,…

Read MoreLong right arrow

Adventistų bažnyčios devyniasdešimtetis

Devyniasdešimt metų Adventistų bažnyčios nariai Lietuvoje dalijasi Dievo meile. Balandžio 29 d., Kaune, įvyko Septintosios dienos adventistų bažnyčios jubiliejaus šventė, į kurią susirinko daugiau nei 200 žmonių. Šventės metu buvo galima išgirsti solistės Nomedos Vilkanauskaitės-Kukulskienės…

Long right arrow Read More

Gyvenimo SMS

Balandžio 1 dieną krikščioniškas jaunimas iš įvairių Lietuvos vietų susirinko Biržų rajone, Daunorių kaime. Jaunimo savaitgalis vyko pagal projektą Gyvenimo SMS. Ši idėja sukurta siekiant skatinti asmeninį jauno žmogaus tobulėjimą ir krikščioniško gyvenimo pažinimą. Be…

Long right arrow Read More

Tūkstančiai laimės šypsenėlių

„Tik saujelę saldainių“, – tiek paprašė šešių vaikų tėvas, kuris kaip įmanydamas stengiasi aprūpinti savo šeimą. Tik trupučio dėmesio, šilumos, meilės, palaikymo ir saujelės saldainių trūksta žmonėms, kurie iš paskutiniųjų stengiasi įsikabinti į gyvenimą… Adventistų labdaros ir pagalbos organizacijos ADRA (Adventist Development and Relief Agency)  padalinys Vokietijoje jau ne pirmus metus padeda Lietuvos vaikams ir…

Read MoreLong right arrow

Pasaulinė jaunimo diena 2017

Lietuvos jaunimas iš Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Kėdainių ir kitų miestų kovo 18 dieną susirinko Kauno Adventistų maldos namuose. Iš ryto vyko pamaldos, į kurias aktyviai įsitraukė ir jaunimas – grojo, giedojo giesmes.

Read MoreLong right arrow

Nori geriau suprasti vaiką? Laukiame tavęs seminare!

Džiaugiamės  pakviesdami Jus į seminarus Kaune ir Šiauliuose apie šeimą, santykius, discipliną, meilę, sveikatą ir visa, kas padeda sukurti teigiamą aplinką vaiko augimui.

Read MoreLong right arrow

Septintosios dienos adventistų bažnyčios skaičius pasaulyje viršijo 20 milijonų

Remiantis Septintosios dienos adventistų bažnyčios archyvų, statistikos ir tyrimų tarnybos 2016 m. gruodžio 26 d. duomenimis, krikščionių Septintosios dienos adventistų skaičius pasaulyje viršijo 20 mln.

Read MoreLong right arrow

„Kelias pas Kristų“ 125 – os knygos metinės

Ši knyga – tikras psichologinis ramstis, susidūrus su neviltimi, prislėgus kaltės jausmui, praradus sielos ramybę ir gyvenimo džiaugsmą. Religinės klasikos autorė Elena Vait, pagrįsdama Šventuoju Raštu, įrodo, kad Jėzus Kristus vienintelis gali patenkinti trokštančios sielos reikmes, uždegti aušrą širdyje. Ieškančius tiesos knyga žingsnis po žingsnio veda krikščioniškojo gyvenimo keliu.

Read MoreLong right arrow