"Jėzus ateina! Prisidėk"

Sveiki atvykę į 61-ąją Septintosios dienos adventistų bažnyčios Generalinės konferencijos sesiją, kuri vyks
Sent Luise, Misūrio valstijoje, 2022 m. birželio 6–11 d.
Šios sesijos tema – „Jėzus ateina! Prisidėk!“ – atspindi Adventistų viltis dėl greitai sugrįžtančio Gelbėtojo ir
visų tikinčiųjų visuotinio įsitraukimo į tarnystę, kur kiekvienas daro kažką dėl Jėzaus, laimėdamas sielas Jam!
Kai 1863 m. gegužės mėn. įvyko pirmoji Generalinės konferencijos sesija, Batl Kriko mieste, Mičigano
valstijoje, nedidelė medinėje bažnyčioje susirinko 20 delegatų. Delegatai atstovavo kelis tūkstančius Šabo
besilaikančių Advento tikinčiųjų, daugiausia iš Šiaurės rytų ir Vidurio vakarų Jungtinių Valstijų regionų.
Priešingai to meto susirinkimui, 61-oji Generalinės konferencijos sesija iš pradžių numatyta 2020 m., du
kartus atidėta dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos, vyks daug didesnėje vietoje, nei nedidelė medinė Batl
Kriko bažnyčia! 2022 metais sesijoje dalyvaus maždaug 2700 balsavimo teisę turinčių delegatų,
atstovaujančių daugiau nei 21 milijoną narių iš daugiau nei 200 šalių!
Šloviname Dievą už tai, kaip Jis vadovavo ir laimino šį paskutinių dienų likučio judėjimą, prašome Jo
stiprybės ir vedimo tęsiant svarbią Jo misiją, per kurią Viešpats suteikė mums galimybę dalytis Jo meile ir
Paskutiniųjų dienų žinia pasauliui, kuriam reikia pagalbos.
Generalinės konferencijos sesijos suteikia nuostabią galimybę mūsų tikinčiųjų šeimai visame pasaulyje
susirinkti šlovinimui ir bendravimui, o taip pat savo akimis pamatyti kelią, kuriuo einama tvarkant Bažnyčios reikalus, įskaitant pasaulinės Bažnyčios lyderių rinkimus ir balsavimą dėl svarbių klausimų, kurie turi didelę reikšmę visai pasaulinei Bažnyčiai.
Melskimės kartu už nuostabų Dievo vadovavimą šios Generalinės konferencijos sesijos metu, melskime
vėlyvojo Šventosios Dvasios lietaus ir laukime greito antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo.
Galime būti tikri, kad „Neturime ko bijoti dėl ateities, jei nepamiršime Viešpaties vedimo ir Jo mokymo
mūsų gyvenime“ (E. Vait, Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, p. 204).
Judėkime į priekį kartu, sutelkdami dėmesį į Dievo Šventąjį Žodį, į nuostabų Šventosios Dvasios darbą, kas
pasitarnaus asmeniniam ir bendruomenių atgimimui ir reformacijai, už visų tikinčiųjų įsitraukimą (TMI) į
tarnystę, kas suteiks galimybę pasiekti milijonus žmonių su viltimi, kuria turime pasidalinti – „Jėzus ateina!
Prisidėk!“.
Erton C Köhler, sekretorius Ted N C Wilson