JĖZUS VIS DAR ATVERIA DURIS

JĖZUS VIS DAR ATVERIA DURIS

I DALIS Štai atvėriau prieš tave duris, ir niekas nebegali jų užrakinti. (Apreiškimas Jonui 3, 8) Senovės Filadelfija buvo išsidėsčiusi Tmolo kalno papėdėje, 40 kilometrų į pietryčius nuo Sardų, prie kelio į Ko­losus. Šį miestą įkūrė Atalas II Filadelfas iš Pergamo. Jis pavadino jį Filadelfija, „broliška meile“, tarsi paliudydamas ištikimybę savo vyresniajam broliui. 17 metais…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS REGI DIEVĄ

Vis dėlto tu Sarduose turi tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščios su Manimi apsirengę baltai, nes jie šito verti. (Apreiškimas Jonui 3, 4) Pažvelkime į dar vieną žinią, kurią Didysis Gydytojas siuntė Sardų, mirusiųjų vietovės, žmonėms. Mes randame ją Apreiškimo Jonui knygoje 3, 4–5: „Vis dėlto tu Sarduose turi tegul ir nedaugelį…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠ MIRTIES Į GYVENIMĄ

Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs; laikykis to ir atsiversk! (Apreiškimas Jonui 3, 3) Mūsų Viešpaties diagnozė Sardų Bažnyčiai buvo tokia: „Tave vadina gyvu, o tu esi miręs“. Tai gana liūdna diag­nozė. Jūs turėtumėte būti gyvas. Jūs vadinatės krikščionimi, bet esate dvasiškai miręs. Kai pacientas nebegyvas, daugelis gydytojų nustoja dėl jo stengtis. Jie nutraukia…

Skaityti daugiauLong right arrow

NAUJŲ PRADŽIŲ DIEVAS

Prabusk ir stiprink, kas dar tik merdi! (Apreiškimas Jonui 3, 2) Tik nedaugelis miestų savo turtais galėjo prilygti Sardams. Archeologai atkasė didžiulę turgaus aikštę, iš kurios galima spėti, kad Sardai, Lidijos sostinė, buvo klestinti bendruomenė. Pirmosios monetos istorijoje buvo nukaldintos būtent Sarduose – 640 metais prieš Kristų. Tačiau ten gyvenę pirmojo amžiaus krikščionys, atrodo, neturėjo…

Skaityti daugiauLong right arrow

MIRTINA IR FATALIŠKA

Štai Aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkavusius su ja – į didį vargą. (Apreiškimas Jonui 2, 22) Pavojus, apie kurį Jėzus įspėjo Tiatyrų tikinčiuosius, buvo kaip tik toks. Apsiausti tikintieji ryžosi pasitikti išorinį Ro­mos imperijos keliamą pavojų, tačiau didžiausia grėsmė kilo iš vidaus. Tikintieji stovėjo prie sienų su paruoštais, į išorės priešus nukreiptais…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI BAŽNYČIĄ VEIKIA KORUPCIJA

Tiktai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. (Apreiškimas Jonui 2, 25) Vadovaudamiesi senoviniu laišku, mes keliavome palei vakarinę Turkijos pakrantę, ieškodami septynių laiške minimų objektų. Šį laišką per apaštalą Joną išsiuntė Didysis Gydytojas Jėzus Kristus, ir jis buvo skirtas septynioms skirtingos dvasinės sveikatos Bažnyčioms. Šiomis septyniomis Bažnyčiomis mes susidomėjome dėl dviejų priežasčių. Pirma, Dievas pasirinko…

Skaityti daugiauLong right arrow

BALTASIS AKMENĖLIS

Nugalėtojui Aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas ne­žino, tiktai gavėjas. (Apreiškimas Jonui 2, 17) Ankstyvosios Bažnyčios istorikas Eusebijus pasakoja istoriją, kaip apaštalas Jonas išgelbėjo žmogų, kuris vos nesilei­do į kompromisą. Kai Jonas pirmą kartą su juo susitiko netoli Efezo, tas jaunuolis buvo puikus, nuoširdus krikščionis.…

Skaityti daugiauLong right arrow

AŠTRUS DVIAŠMENIS KALAVIJAS

Pergamo Bažnyčios angelui rašyk: „Tai sako Tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją“. (Apreiškimas Jonui 2, 12) Pergamo tikintiesiems Jėzus prisistato kaip Tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją. Tai panašu į chirurginį šio sielų Gydytojo instrumentą. Tačiau ką iš tikrųjų tai simbolizuoja? Biblijoje pasakyta gana aiškiai. Pažvelkite, ką tikin­tiesiems sako apaštalas Paulius. Laiške efeziečiams jis kalba…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI ĮSĖLINA KOMPROMISAS

Tad atsiversk! O jeigu ne, Aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais Savo burnos kalaviju. (Apreiškimas Jonui 2, 16) Buvo sausa ir karšta diena, kai mūsų laidos „Parašyta“ darbuotojai siauru uolėtu takeliu tempė televizijos apa­ratūrą į Pergamą. Šio miesto geografinė padėtis – taiklus jo dvasinės būsenos simbolis. Pergamas, kaip daugelis se­novės miestų, buvo pastatytas aukštai…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠVIESA VIS DAR ŠVIEČIA

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. (Evangelija pagal Matą 5, 16) Tradiciškai Turkija priklauso musulmoniškajam pasauliui, tačiau jos vyriausybė dabar yra gana pasaulietiška. Ku­rį laiką šioje šalyje buvo laikomasi religinės tolerancijos. Valdžia leido steigtis krikščioniškoms bažnyčioms, ir Jėzaus šviesa vis dar švietė. Izmiras…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEPALIESTI ANTROSIOS MIRTIES

Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties. (Apreiškimas Jonui 2, 11) Virš Smirnos turgaus aikštės aukštai dunksantys Romos globėjai – Poseidonas, Artemidė ir Demetra – atliko svarbų vaidmenį daugelio Romos miestelėnų gyvenime. Roma reikalavo visiško atsidavimo imperatoriui, ir, tai įrodydami, visi miestelėnai privalėjo deginti smilkalus Romos dievams. Krikščionys atsisakė tai daryti. Romėnų dievų atvaizdų garbinimą jie laikė…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠTIKIMI IKI MIRTIES

Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką! (Apreiškimas Jonui 2, 10) Ištremtas į Patmo salą Egėjo jūroje, Jonas liko atskirtas nuo tikinčiųjų, kurie laikė jį savo dvasiniu tėvu. Turbūt labiausiai jį skaudino tai, kad jis negali susisiekti su tikinčiaisiais, kuriems tuo metu buvo labai sunku, ypač miesto, vadinamo Smirna, krikščionimis. Žodis „smirna“…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI ATŠĄLA MŪSŲ PIRMOJI MEILĖ

Bet Aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. (Apreiškimas Jonui 2, 4) Net ir šiandien Efezas mus stebina. Gerai išlikę šio miesto griuvėsiai atskleidžia praeities civilizacijos šlovę. Kita­dos Efezas buvo vienas iš oriausių Romos imperijos miestų. Jis didžiavosi savo didžiule biblioteka, teatru bei garsiąja Artemidės (arba Dianos) šventykla – vienu iš septynių…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVIŠKOJO GYDYTOJO RECEPTAI

Tad užrašyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti. (Apreiškimas Jonui 1, 19) Aplankęs Joną Patmo saloje, Jėzus parodė jam nuostabių dalykų, kuriuos apaštalas aprašė Apreiškimo knygoje. Gelbėtojas nusprendė atskleisti svarbiausias paskutiniųjų laikų tiesas senam ištremtam apaštalui. Dievas įsiveržė su galinga tiesos žinia vieną iš sunkiausių Jono gyvenimo akimirksnį. Kad ir kaip…

Skaityti daugiauLong right arrow

DANGIŠKASIS LANKYTOJAS

Nebijok! Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis. (Apreiškimas Jonui 1, 17) 2001 metų gegužę mūsų laidos „Parašyta“ komanda apsilankė Patmo saloje, kur įrašė naują programų „Laiškai iš vienišosios salos“ seriją. Mes atvykome penktadienio popietę. Leidosi saulė, nudažydama horizontą ryškiai raudonai, tarsi būtų brūkšte­lėjęs teptuku Vyriausiasis Dailininkas. Aš sėdėjau ant Egėjo jūros kranto ir skaičiau Apreiškimo Jonui…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEUŽMIRŠKITE PRISIMINTI

Atmink ir švęsk šabo dieną. (Išėjimo knyga 20, 8) Kadangi mūsų pasauliui taip desperatiškai reikia paguodžiančios žinios apie sukūrimą, Dievas davė mums sabatą. XIX amžiaus viduryje, kai evoliucijos hipotezės audringai šturmavo intelektualųjį pasaulį, Dievas atsiuntė neįtikėtinos vilties žinią. Ją randame Apreiškimo Jonui knygoje 14, 6–7): „Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI APLINKYBĖS JUMS NEPALANKIOS

VII DALIS Tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje. (Jono pirmas laiškas 4, 4) Investicijų firma, kurioje dirbo Lu, laikėsi gana sėkmingai. Mirus tėvui, jis labai anksti pradėjo dirbti, ir pats sky­nėsi sau kelią į gyvenimą. Sėkmė tiesiog viliojo Lu. Teisingas kompanijų pasirinkimas, nuovoka, kurios prekės gali būti nepakankamai vertinamos, kurios rinkos gali plėstis,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI APLINKYBĖS JUMS NEPALANKIOS

VI DALIS Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. (Evangelija pagal Joną 14, 6) Lin Jutangas buvo trečiosios kartos kinų krikščionis. Jo tėvas buvo mažo miestelio presbiterionų tarnautojas. Baigęs koledžą ir pradėjęs dėstyti Pekinge, Lin pasinėrė į tuo metu populiarias humanistines idėjas. Vėliau Lin išgarsėjo kaip mokslininkas ir perkamiausių knygų autorius. Ir štai kartą jo krikščionė…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI APLINKYBĖS JUMS NEPALANKIOS

V DALIS Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. (Apreiškimas Jonui 12, 11) Rumunijos kalėjime vienas priešais kitą sėdėjo du vyrai. Vienas buvo savimi pasitikintis, inteligentiškas ir griež­tas leitenantas, vardu Grecu. Kitas buvo pasišventęs krikščionis, pastorius, vardu Richardas Vurbrendas (Richard Wurmbrand). Richardas buvo silpnas ir išblyškęs. Jo veidą ženklino tamsūs šešėliai –…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI APLINKYBĖS JUMS NEPALANKIOS

IV DALIS Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. (Evangelija pagal Joną 1, 9) Lizos gyvenimo pradžia buvo neįsivaizduojamai sunki. Vaikystėje patyrusi smurtą ir nepriežiūrą, pagaliau ji pra­dėjo gyventi gatvėje. Grįžęs iš darbo Lizos tėvas visada versdavo ją laikyti priešais save ištiesus rankas. Jei ji pravirkdavo, gaudavo lupti diržu.…

Skaityti daugiauLong right arrow