TAS, Į KURĮ GALIMA ĮSIKIBTI

TAS, Į KURĮ GALIMA ĮSIKIBTI

Kai brisi per gilius vandenis, Aš būsiu su tavimi, ir upėse tu nepaskęsi. (Izaijo pranašystė 43, 2) 1993 metų vasarą Filipinuose prasidėjo kasmetinis kryžiaus prie upės festivalis. Į mažą miestelį, esantį į šiaurę nuo Manilos, devynioms švenčių dienoms suplūdo minios žmonių. Tačiau tai, kas prasidėjo kaip spalvingas religinis spektaklis, baigėsi kaip tragedija. Į tris šventyklą…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO ATSAKYMAS GALI SKIRTIS NUO MŪSŲ

Viešpatie, išgirsk mano maldą! Klausykis mano maldavimo, nes esi teisus, išklausyk manęs, nes esi ištikimas! (Psal­mynas 143, 1) Haris Habermas (Gary Habermas), Liberti universiteto Filosofijos katedros vedėjas, yra mąstantis žmogus. Jis dar ir besimeldžiantis žmogus. Per visą XX amžiaus devintąjį dešimtmetį jis vedė užrašus apie tai, ko prašė savo maldo­se. Savo akimis išvydęs ištisą seriją…

Skaityti daugiauLong right arrow

NAKTIES GIESMĖS

Bet nė vienas nesako: „Kur Dievas, mano Kūrėjas, kuris duoda jėgų naktyje“. (Jobo knyga 35, 10) Jo vardas buvo Julekas. Nobelio taikos premijos gavėjas, rašytojas Elis Veselis (Elie Wiesel) sutiko jį pakeliui į na­cistinę mirties stovyklą. Gleivico mieste jis su šimtais kitų žydų trims dienoms buvo suvaryti į barakus. Susispaudę ankštose patalpose daugelis duso ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

MŪSŲ LAIKŲ SVAJONĖS

Paskui išliesiu Savo Dvasią ant visos žmonijos; jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus. (Joelio pranašystė 3, 1) Neseniai keturių adventistų grupelė keliavo džiunglių takais ir patvinusiomis Filipinų vidurio upėmis. Jie pasiekė visiškai nuošalią vietovę, nepasiekiamą jokia motorine transporto priemone. Po aštuonių valandų kelionės per džiungles, jie priėjo kaimelį. Tai, ką ten pamatė, apstulbino juos. Jie rado…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS KANALIZACIJOS VAMZDŽIUOSE

Todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. (Antras laiškas korintiečiams 4, 16) Norėčiau papasakoti jums apie vieną savo draugą, vardu Miltonas Šustekas (Milton Schustek). Sovietų domina­vimo ir religinės priespaudos metais jis pastoriavo Čekoslovakijoje. Kai jo šalį užvaldė komunistai, Šustekas norėjo laisvai tarnauti savajai sabatą švenčiančiai…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATSIVERTIMAS VISKĄ PAKEIČIA!

Ir apsivilkę naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą. (Laiškas kolosiečiams 3, 10) Viena dieną Peto, „Rubiais“ vadinamos gaujos nario, namuose pasirodė aukštas, raumeningas vaikinas, vardu Čakas. Petas buvo vienas, ir Čakas greitai paklausė: „Pasiruošęs?“ „Kam pasiruošęs?“ „Apiplėšti kepyklą“, – šypsodamasis atsakė Čakas. Prieš kelias savaites jie planavo „išjudinti sąnarį“, vos tik Petas…

Skaityti daugiauLong right arrow

GYVENTI GYVENIMĄ

Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių! (Laiškas galatams 6, 9) Vėlų vakarą vienas tėvas sulaukė telefono skambučio, kurio labiausiai bijo visi tėvai – mes visi meldžiame, kad tokių skambučių niekada nesulauktume. Skambino greitkelio patrulis. Automobilis su keturiais paaugliais lėkė didžiuliu greičiu, tapo nevaldomas ir tren­kėsi į užtvarą. Visi keleiviai žuvo. Pareigūnas pridūrė:…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS VIS DAR DARO STEBUKLUS

II DALIS Argi yra Dievui negalimų dalykų? (Pradžios knyga 18, 14) 1999 metų sausio 17 dieną, kai per palydovinę televiziją buvo transliuojama laidos „Parašyta“ evangelistinių su­sirinkimų serija, buvau pakviestas dalyvauti unikaliose krikšto apeigose Filipinų nacionaliniame kalėjime. Kartu su tais kaliniais Biblijos studijoms savo gyvenimą buvo pašventusi ir viena adventistų pora. Jie jau ketvirtį šimtmečio tarnavo…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS VIS DAR DARO STEBUKLUS

I DALIS Vakare, auštant ir vidudienį skųsiuosi ir vaitosiu, ir Jis išgirs mano balsą. (Psalmynas 55, 18) 1999 metų sausį laidos „Parašyta“ evangelistinė komanda ir gamybinė grupė nuskrido į Filipinus pravesti evangelistinių susirinkimų seriją. Mūsų susirinkimai turėjo vykti Filipinų tarptautinių suvažiavimų centre ir būti transliuojami per palydovinę televiziją visame Ramiojo vandenyno baseine. Mums kėlė nerimą…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASITIKĖKITE NE KREDITINE, O DIEVU

Gerbk VIEŠPATĮ viskuo, ką turi, visomis savo derliaus pirmienomis. (Patarlių knyga 3, 9) Skotą ir Keitę Nelson (Scott ir Kathy Nelson) prieš kurį laiką slėgė labai didelė skola. Kaip ir daugeliui šeimų, ši skola jiems susikaupė kone nejučia. Tačiau priešingai daugeliui porų, Nelsonai rado būdą, kaip išsivaduoti iš šios skolos, ir greitai jie taip ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

AR GIRDITE BALSUS?

Kas tik brangina tiesą, klauso Mano balso. (Evangelija pagal Joną 18, 37) Pastorius Bobas Oltofas dirba psichologu Tauzend Oukse, Kalifornijoje. Bobas pasakojo nuostabią istoriją apie mo­terį, iš praeities atsinešusią gilius randus. „Kartą į mano biurą atėjo depresijos prislėgta moteris. Kuo daugiau su ja kalbėjausi, tuo labiau man darėsi aišku, kaip giliai ji įklimpusi praeity. Truputį…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIENA, KAI BAIGIASI KARAS

Jie kovos su Avinėliu, bet Avinėlis juos nugalės, nes Jis yra viešpačių Viešpats ir karalių Karalius, ir su Juo visi pa­šauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. (Apreiškimas Jonui 17, 14) Vokietis eilinis Hansas visada prisimins, kuo jam baigėsi toji Antrojo pasaulinio karo diena Vakarų fronte. Tai bu­vo 1944 metų birželio šeštoji. Hansas jau kelerius metus kariavo Hitlerio…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŽMOGUS – ATSAKYMAS

Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. (Jokūbo laiškas 1, 5) Sesilis Adamsas (Cecil Adams) yra tikras „žmogus-atsakymas“. Jis atsako į skaitytojų klausimus laikraščio skiltyje „Tiksli informacija“. Sesilis sugeba išsamiai išgvildenti įvairiausias paslaptis. Pavyzdžiui, kažkas paklausė: „Kada mano automobilis taupiau naudos dujas – kai…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAŽINTI DIEVĄ

II DALIS Tepatinka Jam mano malda, nes aš džiūgauju VIEŠPATYJE. (Psalmynas 104, 34) Yra toks pasakojimas apie pagyvenusį europietį, kuris XIX amžiaus pabaigoje pirmą kartą atvyko į Ameriką. Kai gana ilgokai čia pabuvojęs jis grįžo namo, draugai ėmė klausinėti, kas jam paliko didžiausią įspūdį. Juos apstulbino jo neįprastas atsakymas: „Amerikiečiai vis skuba, skuba, skuba. Jie…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAŽINTI DIEVĄ

I DALIS O amžinasis gyvenimas – tai pažinti Tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir Tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją. (Evangelija pagal Joną 17, 3) Amžinojo gyvenimo esmė yra pažinti Dievą. Tikrasis amžinybės džiaugsmas – tai ne dvaro statyba, o santykių formavimas. Bendrystė su Dievu yra giliausias ir labiausiai patenkinantis ryšys. Dievas trokšta artimai bendrauti su mumis.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASAKYKITE SAU TIESĄ

Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima dan­guje. (Laiškas efeziečiams 1, 3) Vesdamas evangelistines laidas „Parašyta“ San Paule, Brazilijoje, aš sutikau moterį, vardu Ana. Ji buvo įsitikinusi, kad jos gyvenimas nieko vertas. Tai buvo graži, inteligentiška ir mėgstanti bendrauti, tačiau be galo prislėgta moteris. Sulaukusi dvidešimt trečiojo gimtadienio,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JO MEILĖ SUGERIA MŪSŲ SKAUSMĄ

Mes iš to pažinome meilę, kad Jis už mus paguldė Savo gyvybę. (Jono pirmas laiškas 3, 16) Vienas jaunuolis, vardu Donas, linksmai leido savo dienas. Bent jau taip atrodė iš pirmo žvilgsnio. Jis neatsigynė gražių merginų. Kiti vyrai žvelgė į jį su pavydu. Tačiau viduje Donas jautėsi nelaimingas. Jo širdis tiesiog plyšo. Jis turėjo tiesiog…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATVIROS ŠIRDYS SVEIKSTA

Mūsų lūpos atvirai jums prabilo, korintiečiai, mūsų širdis jums tapo erdvi. (Antras laiškas korintiečiams 6, 11) Vieną dieną Prūsijos karalius Fridrichas II apsilankė Berlyno kalėjime. Kaliniai vienas per kitą ėmė karštai protes­tuoti, tvirtindami esą nekalti. Kiekvienas teigė esąs neteisingai apkaltintas. Tik vienas kalinys tylėjo. Taigi Fridrichas jo paklausė: „Ei tu! Kodėl tu čia?“ „Už ginkluotą…

Skaityti daugiauLong right arrow

SABATA IR SAVO VERTĖS PAJUTIMAS

Švęskite Mano šabus, idant jie būtų ženklas Man ir jums, kad žinotumėte, jog Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. (Ezechielio pranašystė 20, 20) Apie tuos siaubingus laikus, kai begalė žmonių buvo siunčiami į nacistines koncentracijos stovyklas, pasakojama tokia istorija. Vienos iš tokių mirties stovyklų geležinkelio stotyje esesininkai mėgino atskirti tvirto sudėjimo vyrą nuo moters su vaikais.…

Skaityti daugiauLong right arrow

MAGIJA PRIEŠ ŽODĮ

Nes Tavo pažadas mane gaivina. (Psalmynas 119, 50) Karina Vinterburn (Karen Winterburn) buvo labai neteisingai įsitikinusi, kad viskas, kas yra antgamtiška, turi būti gerai. Paauglystėje ji įdėmiai studijavo Bibliją. Tačiau vėliau Karina pradėjo domėtis okultizmu. Aplinkiniai jau kalbė­davo, kad tai jos dvasinės kelionės dalis. Tai atrodė gana romantiška. Ji pasinėrė į visiškai naują pasaulį. Ilgainiui…

Skaityti daugiauLong right arrow