AUTENTIŠKA KRIKŠČIONYBĖ TURI ĮTAKOS

AUTENTIŠKA KRIKŠČIONYBĖ TURI ĮTAKOS

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tie­sos. (Evangelija pagal Joną 1, 14) XX amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžioje Rumunijos kalėjime vienas prieš kitą sėdėjo du vyrai. Vienas buvo savi­mi pasitikintis, inteligentiškas, ryžtingas jaunas leitenantas, vardu Grecu. Jis buvo pasišventęs komunistas, įsitikinęs, jog…

Skaityti daugiauLong right arrow

KALĖDŲ RAMYBĖ

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms! (Evangelija pagal Luką 2, 14) Vietnamo karo metais senatorius Džonas Makainas (John McCain) penkerius su puse metų praleido kaip karo belaisvis Hanojuje. Jis ir daugelis kitų pilotų ištvėrė siaubingas kančias. Bet štai išaušo diena, kurią gerai prisimena Makainas, kai jie galėjo pakilti virš smurto ir izoliacijos.…

Skaityti daugiauLong right arrow

GIMIMAS, KURĮ REIKIA ŠVĘSTI

Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi! (Evangelija pagal Luką 1, 28) Nėra džiugesnio įvykio susituokusios poros gyvenime, kaip pirmojo vaiko gimimas. Mano žmonai ir man buvo 25 metai, kai gimė mūsų dukra Debė. Aš buvau toks įsitikinęs, jog gims mergaitė, kad nupirkau mažą gražią ryškiai raudoną suknytę. Galite tik įsivaizduoti mūsų naujagimę dukrytę rausvais kūdikio…

Skaityti daugiauLong right arrow

DOVANA DAVĖJUI

Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. (Evangelija pagal Matą 2, 11) Kai gimė Jėzus, tų laikų žmonės į tą įvykį reagavo trejopai. Rašto aiškintojai ir fariziejai buvo abejingi. Jie net ne­žinojo, kas vyksta. Kokia tragedija būti abejingiems pasaulio Gelbėtojui! Deja, esama religingų žmonių, kurie yra abejingi Kristui…

Skaityti daugiauLong right arrow

UŽRAŠYTA DANGUJE

Angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai“. (Evangelija pagal Luką 2, 10) Benjaminas Franklinas (Benjamin Franklin) kadaise susidūrė su problema, kažkuo panašia į tą, kuri iškyla dauge­liui šiandieninių tėvų. Jis mėgino pamokyti savo kaimynus ūkininkus, kaip geriau auginti javus, bet jie neklausė. Jie turbūt pamanė, kad šis užkietėjęs…

Skaityti daugiauLong right arrow

RAMYBĖ ŽEMĖJE! GERA VALIA VISIEMS!

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms! (Evangelija pagal Luką 2, 14) Abiejose pusėse buvo daug aukų. Artilerijos ugnis nenurimo. Visą dieną sproginėjo bombos. Nuo nacistų lėktu­vų nepaliaujamo bombardavimo drebėjo žemė. Sąjungininkų pajėgos atsakė tuo pačiu. Priešininkų armijos susirėmė apkasuose. Džo, aštuoniolikmetis amerikietis pėstininkas, pervargęs atsišliejo į savo ką tik iškasto apkaso sieną.…

Skaityti daugiauLong right arrow

GINKITE SAVO ĮSITIKINIMUS

Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir Jo galybės jėga. (Laiškas efeziečiams 6, 10) Martynas Liuteris užaugo religingame pasaulyje, kuris iš esmės labai bijojo Dievo. Krikščionys ypač bijojo skais­tyklos – buvo manoma, kad sielos ten turinčios praleisti daug metų, kol apsivalo nuo kiekvienos nuodėmės, ir tik tada gali įžengti į dangų. Liuteris buvo mokomas, jog galima nusipirkti…

Skaityti daugiauLong right arrow

GIMINĖS – IŠDAVIKAI

Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes Jis išgelbės Savo tautą iš nuodėmių. (Evangelija pagal Matą 1, 21) Kai žvelgiate į savo genealoginį medį, ar nėra ant jo šakų, kurios jus nuviltų? Ar neturite kokių nors išdavikiškų giminių, kurie būtų užtraukę šeimai blogą vardą? Jėzus tokių turėjo. Žvelgdami į Evangelijoje pagal Matą, pirmame…

Skaityti daugiauLong right arrow

PALIKTI ŠALTYJE

Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. (Evangelija pagal Luką 2, 12) Spigino šaltis, iki kaulų smegenų prasismelkiantis šaltis. Švilpė vėjas, gausiai snigo. Tai buvo 1962 metų Kalėdos nuošaliame Korėjos miestelyje. Gatvėse tik vienas kitas žmogus dar baiginėjo paskutiniuosius pasirengimo darbus prieš Kalėdas. Sunkiai vilkdama kojas gatve iš lėto pėdino vieniša…

Skaityti daugiauLong right arrow

JO BALSO KLAUSYMASIS

Manosios avys klauso Mano balso; Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui Mane. (Evangelija pagal Joną 10, 27) Tomas Edisonas (Thomas Edison) buvo ką tik užbaigęs savo naujausią išradimą, fonografą, ir garsus žurnalistas Henris Stenlis (Henry Stanley) užėjo į jo laboratoriją pažiūrėti, kaip prietaisas veikia. Išgirdęs iš mažos dėžutės sklin­dantį žmogaus balsą, Stenlis apstulbo. Be…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI DŽIAUGSMAS YRA PILNAVERTIS

Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Psalmynas 16, 11) Kai garsusis rusų rašytojas Maksimas Gorkis lankėsi Jungtinėse Valstijose, vieną savaitgalį jis buvo nuplukdytas į Koni salą. Jo šeimininkai stengėsi suorganizuoti jam įvairiausias jaudinančias ekskursijas. Braudamiesi per įsiaudrinu­sias, švenčiančias minias, jie rodė Gorkiui keistenybių muziejus, fokusininkų rūmus bei šokančių merginų teatrus. Jie manė, kad šis garsus rašytojas…

Skaityti daugiauLong right arrow

STULBINAMAS PRABUDIMAS

O aš, būdamas doras, matysiu Tavo veidą, ir pabudęs būsiu laimingas dėl Tavo Artumo. (Psalmynas 17, 15) Magda gimė XIX amžiaus pradžioje ir buvo laimingas vaikas. Jai gerai sekėsi vidurinėje mokykloje, ne kartą buvo apdovanota už pasiekimus ir moksle, ir sporte. Tačiau 1918 metais dirbdama sekretore, Magda užsikrėtė letarginiu encefalitu. Po kelių mėnesių ji pasveiko,…

Skaityti daugiauLong right arrow

MES SUSITIKSIME DANGUJE

Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai. (Laiškas romiečiams 8, 25) Šarlotė Koler (Charlotte Collyer) turėjo viltį, kurios galėjo laikytis net tada, kai gedėjo „Titanike“ nuskendusio savo vyro. Anytai ji rašė: „Kartais man atrodo, kad mes per daug gyvenome vienas dėl kito, štai kodėl aš jį praradau. Bet, mama, mes juk sutiksime jį danguje.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PO JO SPARNAIS

Savo sparnų plunksnomis Jis uždengs tave, – po Jo sparnais rasi prieglaudą. (Psalmynas 91, 4) Mejerli Sančes (Mayerly Sanchez) yra Kolumbijos vaikų judėjimo už taiką lyderė. Ji užaugo bendruomenėje, pa­garsėjusioje nusikaltimais bei smurtu, – netoli Bogotos, Kolumbijoje. Konfliktų draskomame regione Mejerli tapo pozityvia už taiką kovojančia jėga. Ji žino, kad už savo darbą taikos labui…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASIRINKIMAS – JŪSŲ

Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens. (Apreiškimas Jonui 22, 17) Kultų lyderiai paprastai būna charizmatiški individai, sutelkę dėmesį į save pačius. Jie tampa didesniu tiesos šal­tiniu negu Dievo Žodis, ir kulto nariams tampa sunku atskirti tai, ką sako jie, nuo to, ką kalba Dievas. Kulto „Dangaus vartai“ lyderis Maršalas Eplvaitas…

Skaityti daugiauLong right arrow

KODĖL VILIOJA KULTAI?

Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įma­noma, net išrinktuosius. (Evangelija pagal Matą 24, 24) 1997 metų kovą kulto „Dangaus vartai“ 39 nariai įrašė į vaizdajuostę savo atsisveikinimą, o paskui nusižudė. Jie buvo įsitikinę, kad Hale–Bopp kometa – tai erdvėlaivis, kuris atskrido pasiimti jų ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

BŪKITE PASIRENGĘ

Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite. (Evangelija pagal Matą 24, 44) Viename aštuonioliktojo amžiaus anglų romane pasakojama apie mažą Velso miestelį, kurio visi gyventojai 500 metų Kalėdų išvakarėse rinkdavosi vietinėje bažnyčioje melstis ir giedoti. Prieš pat vidurnaktį jie uždegdavo žvakes žvakidėse bei žibintuose ir giedodavo džiaugsmingas giesmes. Tai didinga scena.…

Skaityti daugiauLong right arrow

BENDRYSTĖ DIEVO DVASINĖJE ŠEIMOJE

Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą. (Laiškas efeziečiams 3, 14–15) Aš žaviuosi, kaip viena Virdžinijos valstijos moteris, vardu Dorotėja Redford (Dorothy Redford) iš labai mažai žadėjusios praeities sukūrė šeimos šventę. Tyrinėdama genealogiją, savo grafystės dvare ji rado apmokėjimo kvitą, liudijantį, jog jos seniausias žinomas protėvis, Elis…

Skaityti daugiauLong right arrow

DU TŪKSTANČIAI METŲ IR DAR DAUGIAU

Juk dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis laukiamasis, ir neužtruks. (Laiškas hebrajams 10, 37) Vieno jauno pastoriaus klausimai mane nustebino. Jie atspindėjo abejonę, atskleidė vidinį netikrumo jausmą. Tai buvo nuoširdūs klausimai, ne ciniški, bet vis dėlto tai buvo abejonės. Jis pasiteiravo: „Ar jūs vis dar tikite, kad Jėzus greitai sugrįš? Argi adventistai neskelbia Jėzaus sugrįžimo…

Skaityti daugiauLong right arrow

MŪSŲ NUSIVYLIMAI – TAI NE DIEVO

Tuomet man buvo pasakyta: „Reikia, kad tu ir vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių“. (Ap­reiškimas Jonui 10, 11) Ar jums kada nors teko išgyventi didžiulio nusivylimo, asmeninio pralaimėjimo laikotarpį? Tačiau į tai, kas mus liūdina, Dievas gali žiūrėti kitaip. Iš kažko siaubingo Jis gali padaryti kažką nuostabaus. Jis – naujų pradžių Dievas,…

Skaityti daugiauLong right arrow