NUO NERIMO IKI ŠLOVINIMO

NUO NERIMO IKI ŠLOVINIMO

Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. (Laiškas filipiečiams 4, 6) 1961 metų Padėkos dieną verslininkas ir šlovinimo giesmių atlikėjas Merilas Vomachas (Merrill Womach) savo mažu nuosavu lėktuvėliu pakilo iš nedidelio oro uosto Beven Marše, Oregono valstijoje. Vos pakilęs į orą, lėktuvas staiga ėmė suktis…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASITIKINTI ŠIRDIS

Nedorėlis turės daug kentėti, o tą, kuris pasitiki VIEŠPAČIU, lydės ištikima meilė. Būkite linksmi VIEŠPATYJE ir džiūgaukite, teisieji. (Psalmynas 32, 10–11) Kontrreformacijos laikais Anglijoje valdžia persekiojo Ričardą Kameroną (Richard Cameron) už jo įsitikinimus. Pa­reigūnai nukirto Kameronui galvą bei rankas ir nuvežė jo tėvui, už tą patį nusikaltimą kalintį Škotijoje. Jie paklausė: „Ar šios rankos ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEBE PASMERKTI

Laimingas, kuriam atleistas nusižengimas, kuriam dovanota nuodėmė. Laimingas žmogus, kurio VIEŠPATS nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės. (Psalmynas 32, 1–2) XX amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje Amerikos žiniasklaida sutelkė dėmesį į veteranus, grįžtančius iš Vietna­mo karo. Tačiau grįžo namo vienas veteranas ir iš kito karo. Dvidešimt penkerius metus jis slapstėsi Filipinų kalnuose. Šis japonas, Antrojo pasaulinio…

Skaityti daugiauLong right arrow

PERTEIKTI ŽINIĄ

O Dievas mums parodė Savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. (Laiškas romiečiams 5, 8) Vašingtone, Nacionalinėje meno galerijoje, kabo įdomus paveikslas. Jaudinančioje Antrojo pasaulinio karo scenoje dailininkas pavaizdavo mūšio lauke dvi viena kitos link judančių tankų grupes. Sąjungininkai puola nacistų pajėgas. Iš tankų pabūklų pliūpteli ugnis; susiremia ir pėstininkai. Dėmesį…

Skaityti daugiauLong right arrow

NUTILDŽIUS KALTINTOJUS

Jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. (Jono pirmas laiškas 3, 20) Joana yra sėkminga verslininkė, jau įpusėjusi aštuntą dešimtį. Ji turi puikų darbą, gražius namus ir nuostabią šei­mą. Tačiau viduje ją kažkas graužia. Ji nerami, nepatenkinta ir slegiama kaltės. Iš praeities užsilikęs kaltės jausmas tiesiog ją persekioja.…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAŽKUR GALIU BŪTI SAUGUS

Dievas – prieglobstis nuo seno, žemėje Jo amžinos rankos. Nuvarė priešą tau nuo kelio. (Pakartoto Įstatymo knyga 33, 27) Kai pirmą kartą ją pamačiau, mano viduje kažkas įvyko. Ji pėdino šaligatviu keistai vilkdama kojas, jos akys bu­vo nudelbtos į žemę. Jos žili plaukai ir gilios raukšlės liudijo apie ilgus nugyventus metus. Tačiau buvo dar kai…

Skaityti daugiauLong right arrow

DAUGIAU NEGU ŽMOGUS

Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu!“ (Evangelija pagal Joną 8, 58) Prieš keletą metų, kai Lu Valasas (Lew Wallace) dirbo teisininku Jungtinių Valstijų vidurio Vakaruose, vienas jo draugas ateistas pareiškė, kad per kelerius metus visos baltaodžių bažnytėlės, išsibarsčiusios po Indianą, bus tik pri­siminimas. Esą religija neturinti ateities.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PABAIGOJE – JĖZUS

Jėzaus Kristaus Apreiškimas, kurį Dievas Jam davė, kad Jis atskleistų Jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per Savo pa­siųstą angelą Jis padarė jį žinomą Savajam tarnui Jonui. (Apreiškimas Jonui 1, 1) Dailininkas ir karikatūristas Tomas Nastas (Thomas Nast) parodose pagarsėjo vienu savo įdomiu eksperimentu. Jis paėmė 1,8 m ilgio ir 60 cm pločio drobes ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

VYRIAUSIASIS STRATEGAS

Nuolatos menu VIEŠPATIES Artumą; Jam esant mano dešinėje, niekada nedrebėsiu. (Psalmynas 16, 8) Jį vadino broliu Andrium. Andriaus pareiga buvo platinti Biblijas anapus vadinamosios Europos geležinės uždangos. Kartą, 1961 metais, brolis Andrius sėdo į savo mažą senutėlį „Volkswageną“ ir su draugu Hansu išvažiavo iš Olan­dijos į rytus. Važiuodami per vešlius Vokietijos slėnius bei pievas, jie…

Skaityti daugiauLong right arrow

KETURI DALYKAI, KURIŲ NETURI KRIKŠČIONYS!

Jeigu Jis nepagailėjo nė Savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, tai kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?! (Laiškas romiečiams 8, 32) Prieš daugelį metų eilinis fabriko darbininkas susitaupė pinigų, kad leistųsi į prabangią kelionę. Bilietui jis paaukojo visas savo santaupas. Žmogus su nerimu laukė išvykimo dienos. Kadangi pinigų jau nebebuvo, jis…

Skaityti daugiauLong right arrow

GYVYBĘ TEIKIANTI ŽODŽIO JĖGA

Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvu ir pasiliekančiu Dievo žodžiu. (Petro pirmas laiškas 1, 23) Robertas Vongas (Robert Wong) yra vienas iš šviesiausių, džiugiausių mano sutiktų žmonių. Turėjau galimybę pasi­šnekučiuoti su juo pakeliui į Honkongą. Jis papasakojo man įsimintiną istoriją apie tai, kaip 15 metų išsėdėjo komunistų kalėjime. Jis buvo…

Skaityti daugiauLong right arrow

STEBUKLAS MIRTININKŲ EILĖJE

Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. (Antras laiškas korintiečiams 5, 17) Semas Tanhilas (Sam Tannyhill), papasakojęs savo istoriją, stovėdamas mirtininkų eilėje, yra dramatiškas pavyzdys, kaip Dievo Žodžio jėga visiškai pakeičia žmogaus gyvenimą. Semo vaikystė buvo anaiptol ne ideali. Jo tėvai išsiskyrė, kai berniukui buvo penkeri, ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEKRENTA UGNIS

Bet kas gali ištverti Jo atėjimo dieną ir kas gali išsilaikyti Jam pasirodžius? Juk Jis – lyg lydytojo ugnis. (Malachijo pranašystė 3, 2) Vienas iš garsiųjų Amerikos atrakcionų praeityje buvo Josemito nacionalinio parko ugnies fejerverkas. Vasaros va­karais turistai iš viso pasaulio susirinkdavo pažiūrėti dramatiško šou. Kai išmušdavo lygiai devynias, nuskambėdavo balsas: „Tekrenta ugnis!“ O per…

Skaityti daugiauLong right arrow

BOLONĖS SUMUŠTINIO PAMOKOS

Aš ieškau ne Savo valios, bet valios To, kuris Mane yra siuntęs. (Evangelija pagal Joną 5, 30) Yra toks pasakojimas apie vieną konstruktorių, kuris kiekvieną dieną priešpiečiams suvalgydavo Bolonės sumuš­tinį. Jis visada valgydavo tą patį sumuštinį. Kartą užkandžiaudamas su draugu, suvalgęs pusę sumuštinio, jis liovėsi ir sumurmėjo: „Negaliu pakęsti Bolonės sumuštinių!“ Po akimirksnio mirtinos tylos…

Skaityti daugiauLong right arrow

NAUJASIS RYTOJUS

Laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo. (Laiškas Titui 2, 13) Šiandien mums reikalinga stipri viltis, kuri palaikytų mus, kai horizontą užtemdys nežinomybės debesys. Į mūsų pasaulį veržiasi bauginantys pavojai. Paprasčiausias lagamino atidarymas, kelionė lėktuvu ar traukiniu, važiavimas per miestą tapo nauju stresu. Mes baugščiai dairomės per pečius. Šiandien…

Skaityti daugiauLong right arrow

UŽTARIMO JĖGA

Daug gali karšta teisiojo malda. (Jokūbo laiškas 5, 16) Prieš kurį laiką vienas dvasininkas pamėgino paguosti moterį, kurios vyras atgimimo metu išvyko iš miesto. Jis buvo karštas agnostikas ir pareiškė, kad negrįš, kol nenurims „religinės aistros“. Žmona vylėsi, kad atgimimas padės jos vyrui pagaliau atsiversti, tačiau dabar, atrodė, šansų nebeliko. Tarnautojas pakvietė moterį į jo…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI DIEVAS UŽDEGA ATGIMIMO UGNIS

Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. (Apaštalų darbai 4, 31) Malda turi didžiulę galią. Mokiniams pasimeldus, ant jų nužengė Dievo Dvasia. Prisipildę Dievo Dvasios jėgos, jie pradėjo visur skelbti Jo Žodį. Atsivertė pirkliai ir ūkininkai, valstiečiai ir kareiviai, mokesčių rinkėjai ir žvejai. Va­gys tapo sąžiningi. Prostitutės…

Skaityti daugiauLong right arrow

KARALIŠKOJI GIMINĖ

Tam, kuris mus myli ir nuplovė Savo krauju mūsų nuodėmes, ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus Savo Dievui ir Tėvui, – Jam šlovė ir galybė per amžių amžius! Amen. (Apreiškimas Jonui 1, 5–6) Girdėjau tokį pasakojimą apie Antrojo pasaulinio karo mirties lagerius. Vieno iš lagerių geležinkelio stotyje ka­rininkai mėgino atskirti tvirto sudėjimo vyrą nuo…

Skaityti daugiauLong right arrow

DAUGIAU NEI ODA IR KAULAI

O dabar šitaip kalba VIESPATS, kuris tave sukūrė, Jokūbai, – kuris tave padarė, Izraeli: „Nebijok, nes Aš išpirkau tave; pašaukiau tave vardu, ir tu esi Mano.“ (Izaijo pranašystė 43, 1) Ar jūs kada nors pagalvojote, kaip Dievas galėjo jus taip pamilti? Ar Dievui jūsų trūktų, jei būtumėte prarastas amžinai? Tarp milijonų milijonų angeliškų būtybių ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

NAUJOS PRADŽIOS DIEVAS

Laiduoju tikrai žinąs, ką užsimojau dėl jūsų, – tai VIEŠPATIES žodis, – dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos! Noriu jums suteikti vilties sklidiną ateitį. (Jeremijo pranašystė 29, 11) Dievo planai mums yra geresni, nei galime įsivaizduoti. Jis – šviesesnio rytojaus Dievas. Jis – daug žadančios ateities Dievas. Dievas gali surinkti mūsų išblaškytas svajones ir…

Skaityti daugiauLong right arrow