ATRASKITE SAVO ŠAKNIS

ATRASKITE SAVO ŠAKNIS

Nes Tu visa sutvėrei, Tavo valia visa yra ir buvo sutverta. (Apreiškimas Jonui 4, 11) Aleksas Halis (Alex Haley) daugiau kaip dešimt metų trijuose žemynuose ieškojo savo šaknų. Iš žodinių pasako­jimų, gyventojų surašymų bei šeimos testamentų jis po gabalėlį sudėliojo savo šimtametę giminės istoriją. Po kurio laiko jis sužinojo, kad 1767 metais vienas jo protėvis,…

Skaityti daugiauLong right arrow

DRAUGYSTĖ SU KRISTUMI

Nugalėtojui Aš leisiu atsisėsti šalia Savęs, Savo soste, panašiai kaip Aš nugalėjau ir atsisėdau šalia Savo Tėvo Jo soste. (Apreiškimas Jonui 3, 21) Kristaus vaistas yra galingesnis už mūsų pasitenkinimą savimi, stipresnis už mūsų egocentriškumą. Kristaus vaistas prasiskverbia į mūsų sielos gelmes. Gyvas ryšys per tikėjimą su Juo – tai mūsų krikščioniškosios patirties auksas. Jo…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRIE DURŲ

Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs Mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su Manimi. (Apreiškimas Jonui 3, 20) Šis laiškas itin svarbus, nes Laodikėja simbolizuoja šiandieninę Bažnyčią. Jis užbaigia Dievo pateiktąjį Jo tautos per visą istoriją apibūdinimą. Žodis „Laodikėja“ reiškia „teisiami žmonės“.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASITENKINIMO SAVIMI PAVOJUS

Tu juk sakai: „Aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju“, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. (Apreiškimas Jonui 3, 17–18) Dvasinis pasitenkinimas savimi labai pavojingas. Savimi patenkinti žmonės mano, kad viskas – jų rankose. Jie nepastebi jokios problemos. Jie įsitikinę, kad viskas gerai, kai iš tikrųjų taip nėra. Tokia…

Skaityti daugiauLong right arrow

UŽVALDANTIS PASITENKINIMAS

Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš Savo burnos. (Apreiškimas Jonui 3, 16) Šiandien ten nedaug kas belikę, tačiau kitados Laodikėja tikriausia buvo įspūdingas miestas. Ji yra atokiau nuo grįsto kelio, ir mūsų laikais tą vietovę aplanko vos vienas kitas turistas. Mažai būta ir kasinėjimų. O kadaise Laodikėjoje gyveno…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS VIS DAR ATVERIA DURIS

III DALIS Kadangi tu laikeisi Mano paliepimo ištverti, tai ir Aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį. (Apreiškimas Jonui 3, 10) Kai mūsų gyvenime susitelkia sunkumai, Viešpats kviečia mus ieškoti atvirų durų. Tam reikia atkaklių pastangų. Kristus stipresnis už bet kokią jėgą, kuri gali sukilti prieš mus. Niekas negali užtrenkti durų, kurias…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS VIS DAR ATVERIA DURIS

II DALIS Ateisiu netrukus. (Apreiškimas Jonui 3, 11) Filadelfijos Bažnyčia iš tikrųjų reprezentuoja tam tikrą Bažnyčios istorijos laikotarpį – XVIII–XIX amžiaus dvasi­nio prabudimo laikotarpį. Biblija buvo spausdinama tūkstantiniais tiražais. Misijų bendrijos siuntė savo darbininkus į visą pasaulį. Atgijo susidomėjimas Danieliaus pranašyste bei Apreiškimo Jonui knyga, atsinaujino susidomėjimas pranašystėmis. Dvasia veikė žmonių širdis. Visi buvo įsitikinę,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS VIS DAR ATVERIA DURIS

I DALIS Štai atvėriau prieš tave duris, ir niekas nebegali jų užrakinti. (Apreiškimas Jonui 3, 8) Senovės Filadelfija buvo išsidėsčiusi Tmolo kalno papėdėje, 40 kilometrų į pietryčius nuo Sardų, prie kelio į Ko­losus. Šį miestą įkūrė Atalas II Filadelfas iš Pergamo. Jis pavadino jį Filadelfija, „broliška meile“, tarsi paliudydamas ištikimybę savo vyresniajam broliui. 17 metais…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS REGI DIEVĄ

Vis dėlto tu Sarduose turi tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščios su Manimi apsirengę baltai, nes jie šito verti. (Apreiškimas Jonui 3, 4) Pažvelkime į dar vieną žinią, kurią Didysis Gydytojas siuntė Sardų, mirusiųjų vietovės, žmonėms. Mes randame ją Apreiškimo Jonui knygoje 3, 4–5: „Vis dėlto tu Sarduose turi tegul ir nedaugelį…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠ MIRTIES Į GYVENIMĄ

Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs; laikykis to ir atsiversk! (Apreiškimas Jonui 3, 3) Mūsų Viešpaties diagnozė Sardų Bažnyčiai buvo tokia: „Tave vadina gyvu, o tu esi miręs“. Tai gana liūdna diag­nozė. Jūs turėtumėte būti gyvas. Jūs vadinatės krikščionimi, bet esate dvasiškai miręs. Kai pacientas nebegyvas, daugelis gydytojų nustoja dėl jo stengtis. Jie nutraukia…

Skaityti daugiauLong right arrow

NAUJŲ PRADŽIŲ DIEVAS

Prabusk ir stiprink, kas dar tik merdi! (Apreiškimas Jonui 3, 2) Tik nedaugelis miestų savo turtais galėjo prilygti Sardams. Archeologai atkasė didžiulę turgaus aikštę, iš kurios galima spėti, kad Sardai, Lidijos sostinė, buvo klestinti bendruomenė. Pirmosios monetos istorijoje buvo nukaldintos būtent Sarduose – 640 metais prieš Kristų. Tačiau ten gyvenę pirmojo amžiaus krikščionys, atrodo, neturėjo…

Skaityti daugiauLong right arrow

MIRTINA IR FATALIŠKA

Štai Aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkavusius su ja – į didį vargą. (Apreiškimas Jonui 2, 22) Pavojus, apie kurį Jėzus įspėjo Tiatyrų tikinčiuosius, buvo kaip tik toks. Apsiausti tikintieji ryžosi pasitikti išorinį Ro­mos imperijos keliamą pavojų, tačiau didžiausia grėsmė kilo iš vidaus. Tikintieji stovėjo prie sienų su paruoštais, į išorės priešus nukreiptais…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI BAŽNYČIĄ VEIKIA KORUPCIJA

Tiktai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. (Apreiškimas Jonui 2, 25) Vadovaudamiesi senoviniu laišku, mes keliavome palei vakarinę Turkijos pakrantę, ieškodami septynių laiške minimų objektų. Šį laišką per apaštalą Joną išsiuntė Didysis Gydytojas Jėzus Kristus, ir jis buvo skirtas septynioms skirtingos dvasinės sveikatos Bažnyčioms. Šiomis septyniomis Bažnyčiomis mes susidomėjome dėl dviejų priežasčių. Pirma, Dievas pasirinko…

Skaityti daugiauLong right arrow

BALTASIS AKMENĖLIS

Nugalėtojui Aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas ne­žino, tiktai gavėjas. (Apreiškimas Jonui 2, 17) Ankstyvosios Bažnyčios istorikas Eusebijus pasakoja istoriją, kaip apaštalas Jonas išgelbėjo žmogų, kuris vos nesilei­do į kompromisą. Kai Jonas pirmą kartą su juo susitiko netoli Efezo, tas jaunuolis buvo puikus, nuoširdus krikščionis.…

Skaityti daugiauLong right arrow

AŠTRUS DVIAŠMENIS KALAVIJAS

Pergamo Bažnyčios angelui rašyk: „Tai sako Tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją“. (Apreiškimas Jonui 2, 12) Pergamo tikintiesiems Jėzus prisistato kaip Tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją. Tai panašu į chirurginį šio sielų Gydytojo instrumentą. Tačiau ką iš tikrųjų tai simbolizuoja? Biblijoje pasakyta gana aiškiai. Pažvelkite, ką tikin­tiesiems sako apaštalas Paulius. Laiške efeziečiams jis kalba…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI ĮSĖLINA KOMPROMISAS

Tad atsiversk! O jeigu ne, Aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais Savo burnos kalaviju. (Apreiškimas Jonui 2, 16) Buvo sausa ir karšta diena, kai mūsų laidos „Parašyta“ darbuotojai siauru uolėtu takeliu tempė televizijos apa­ratūrą į Pergamą. Šio miesto geografinė padėtis – taiklus jo dvasinės būsenos simbolis. Pergamas, kaip daugelis se­novės miestų, buvo pastatytas aukštai…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠVIESA VIS DAR ŠVIEČIA

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. (Evangelija pagal Matą 5, 16) Tradiciškai Turkija priklauso musulmoniškajam pasauliui, tačiau jos vyriausybė dabar yra gana pasaulietiška. Ku­rį laiką šioje šalyje buvo laikomasi religinės tolerancijos. Valdžia leido steigtis krikščioniškoms bažnyčioms, ir Jėzaus šviesa vis dar švietė. Izmiras…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEPALIESTI ANTROSIOS MIRTIES

Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties. (Apreiškimas Jonui 2, 11) Virš Smirnos turgaus aikštės aukštai dunksantys Romos globėjai – Poseidonas, Artemidė ir Demetra – atliko svarbų vaidmenį daugelio Romos miestelėnų gyvenime. Roma reikalavo visiško atsidavimo imperatoriui, ir, tai įrodydami, visi miestelėnai privalėjo deginti smilkalus Romos dievams. Krikščionys atsisakė tai daryti. Romėnų dievų atvaizdų garbinimą jie laikė…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠTIKIMI IKI MIRTIES

Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką! (Apreiškimas Jonui 2, 10) Ištremtas į Patmo salą Egėjo jūroje, Jonas liko atskirtas nuo tikinčiųjų, kurie laikė jį savo dvasiniu tėvu. Turbūt labiausiai jį skaudino tai, kad jis negali susisiekti su tikinčiaisiais, kuriems tuo metu buvo labai sunku, ypač miesto, vadinamo Smirna, krikščionimis. Žodis „smirna“…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI ATŠĄLA MŪSŲ PIRMOJI MEILĖ

Bet Aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. (Apreiškimas Jonui 2, 4) Net ir šiandien Efezas mus stebina. Gerai išlikę šio miesto griuvėsiai atskleidžia praeities civilizacijos šlovę. Kita­dos Efezas buvo vienas iš oriausių Romos imperijos miestų. Jis didžiavosi savo didžiule biblioteka, teatru bei garsiąja Artemidės (arba Dianos) šventykla – vienu iš septynių…

Skaityti daugiauLong right arrow