BŪKITE PASIRENGĘ

Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite. (Evangelija pagal Matą 24, 44)

Viename aštuonioliktojo amžiaus anglų romane pasakojama apie mažą Velso miestelį, kurio visi gyventojai 500 metų Kalėdų išvakarėse rinkdavosi vietinėje bažnyčioje melstis ir giedoti. Prieš pat vidurnaktį jie uždegdavo žvakes žvakidėse bei žibintuose ir giedodavo džiaugsmingas giesmes.

Tai didinga scena. Ta proga bažnyčia šventiškai papuošiama. Ore sklando „Tylios nakties, šventos nakties“ ir „O ateik, Ištikimasis“ melodijos. Kai laikrodis išmuša 12 valandą, iš bažnyčios išeina procesija. Ji juda kaimo keliuku ke­letą kilometrų iki senos kaimiškos trobelės.

Ten įrengtas prakartėlis. Nuoširdžiai pasišventę žmonės suklaupia ir meldžiasi. Jų giesmės sušildo atšiaurią gruodžio naktį. Čia gali ateiti kiekvienas miestelio gyventojas. Jauni ir seni, išsilavinę ir bemoksliai, turtingi ir vargšai – visi čia.

Jie darė tai per šimtus metų, ir susikūrė žavingas mitas – esą jeigu visi miestelio gyventojai melsis absoliučiai ti­kėdami, tiesiog tada, Kalėdų išvakarėse, įvyks Kristaus antrasis atėjimas.

Toje istorijoje vienas iš pagrindinių veikėjų klausiamas: „Ar tiki, kad Jis ateis šių Kalėdų išvakarėse?“ „Ne, – atsa­ko jis, ryžtingai purtydamas galvą. – Ne, netikiu.“ „Tai kodėl ten kasmet eini?“ „Ach, – šypsodamasis atsako jis. – O kas, jeigu aš būsiu vienintelis ten nedalyvavęs, kai tai įvyks?“

Koks atsakymas! Šis senas žmogus ištarė stulbinančiai išmintingus žodžius. Iš esmės jis pasakė: „Nežinau, kada sugrįš Jėzus, bet žinau tik tai, kad, kai Jis sugrįš, aš noriu būti pasirengęs. Aš nenoriu praleisti to įvykio. Nenoriu tą naktį būti namie ir miegoti. Aš trokštu būti apstulbintas, kad Jis jau atėjo.“

Vienas iš pirmųjų adventistų pamokslininkų pagarsėjo savo posakiu: „Vienintelis būdas būti pasirengusiam, kai Jėzus ateis, yra rengtis ir pasilikti pasirengusiam“. Ruošimasis Jėzaus atėjimui nėra kažkas, ko mes siekiame savo krikščioniškojo gyvenimo pabaigoje. Tai kažkas, ką mes išgyvename Kristuje šiandien.

Ar jūsų gyvenime yra kas nors, kas trukdo jums ruoštis Viešpaties atėjimui? Ar yra jūsų gyvenime pažiūrų bei įpro­čių, kurie skiria jus nuo Jo? Ar visiškai pavedėte savo gyvenimą Kristui? Ar laukiate Jo greito sugrįžimo su neįtikėtinu džiugesiu? Ar yra kas nors jūsų gyvenime, ką jums reikėtų dabar pat sutvarkyti, kažkas, ko jūs negalite atidėlioti? Jėzus ir senasis velsietis kalba. Abu sako: „Būkite pasirengę“.

Markas Finlis