Parama

Norėdami paremti mūsų veiklą jūs galite pervesti aukas į Adventistų bažnyčios atsiskaitomąją sąskaitą:

  • Gavėjas: Septintosios dienos adventistų bažnyčia
  • Įmonės kodas: 192058615
  • A.s.: LT687300010002247583
  • Bankas: AB „Swedbank“
  • SWIFT kodas*: HABALT22
  • Bankas korespondentas** sąrašą rasite čia.

* SWIFT kodą būtina nurodyti tuomet, kai aukos yra siunčiamos iš užsienio eurais ar kita valiuta.

**Pervedant aukas bet kokia kita užsienio valiuta nei eurai būtina nurodyti dar ir banką korespondentą (žr. pateiktą nuorodą ir atkreipkite dėmesį, kad banką korespondentą reikia pasirinkti pagal valiutą, o ne pagal šalį iš kurios bus siunčiamos lėšos):

Jūsų auka gali būti skirta konkrečiam tikslui (pvz.: Tarnautojų išlaikymui, projekto arba skyriaus veiklai paremti ir pan.). Tokiu atveju prašome pavedimo paskirtyje tiksliai nurodyti, kam yra skirtos jūsų aukos.

Taip pat mus galite paremti skirdami 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokeščio sumos. Tai paramos būdas nereikalajauntis iš jūsų jokių papildomų išlaidų. Tereikia pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai savo miesto padalinyje arba EDS internete: (Forma 0512)

Norėdami paremti konkrečią bendruomenę, kontaktinius duomenis ir visą informaciją rasite nuorodose žemiau:

Norėdami paremti kitų bendruomenių veiklą, susisiekite su konkrečios bendruomenės pastorium.

Dėkojame, kad savo aukomis palaikote mus ir mūsų veiklą!