Parama

„Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms…“

– Biblija, laiškas Kolosiečiams 3,22Čia galite paremti įvairius Septintosios dienos adventistų bažnyčios tarnavimus Lietuvoje ir pasaulyje.

 • Aukos bažnyčios tarnavimui (dešimtinės pagal Biblijos mokymą): naudojamos tarnautojų išlaikymui, kelionėms, priemonėms, skyrių ir kt. veiklai
 • Aukos evangelizacijai Lietuvoje: naudojamos įvairiems evangelizaciniams projektams
 • Parama Klaipėdos Maldos Namų įsigijimui (for Klaipėda city church building):
 • Parama Klaipėdos Maldos Namų įsigijimui (support for the purchase of the Klaipėda city church building)
 • Kita parama: naudojama Maldos Namų išlaikymui, leidybai ir pan.
 • Aukos evangelizacijai pasaulyje: numatytos aukų kalendoriuje – Baltijos Konferencijų Unijai, Trans-Europinei Divizijai (Newbold koledžui, ADRAi), Generalinei Konferencijai (pasauliniam adventistų radijui, pasauliniam adventistų misijos fondui, Metinė auka)
 • Sabatos mokyklos aukos: naudojamos pasaulinei evangelizacijai, misionierių tarnavimui remti; kiekvieno ketvirčio paskutinės arba kitaip vadinamos 13-osios Sabatos aukos: naudojamos evangelizacinių centrų, ugdymo, gydymo įstaigų statybai.

Norėdami paremti mūsų veiklą jūs galite pervesti aukas į Adventistų bažnyčios atsiskaitomąją sąskaitą:

 • Gavėjas: Septintosios dienos adventistų bažnyčia
 • Įmonės kodas: 192058615
 • A.s.: LT687300010002247583
 • Bankas: AB „Swedbank“
 • SWIFT kodas*: HABALT22
 • Bankas korespondentas** sąrašą rasite čia.

* SWIFT kodą būtina nurodyti tuomet, kai aukos yra siunčiamos iš užsienio eurais ar kita valiuta.

**Pervedant aukas bet kokia kita užsienio valiuta nei eurai būtina nurodyti dar ir banką korespondentą (žr. pateiktą nuorodą ir atkreipkite dėmesį, kad banką korespondentą reikia pasirinkti pagal valiutą, o ne pagal šalį iš kurios bus siunčiamos lėšos):

Jūsų auka gali būti skirta konkrečiam tikslui (pvz.: Tarnautojų išlaikymui, projekto arba skyriaus veiklai paremti ir pan.). Tokiu atveju prašome pavedimo paskirtyje tiksliai nurodyti, kam yra skirtos jūsų aukos.

Taip pat mus galite paremti skirdami 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokeščio sumos. Tai paramos būdas nereikalajauntis iš jūsų jokių papildomų išlaidų. Tereikia pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai savo miesto padalinyje arba EDS internete: (Forma 0512)

Norėdami paremti konkrečią bendruomenę, kontaktinius duomenis ir visą informaciją rasite nuorodose žemiau:

Norėdami paremti kitų bendruomenių veiklą, susisiekite su konkrečios bendruomenės pastorium.

Dėkojame, kad savo aukomis palaikote mus ir mūsų veiklą!