KODĖL VILIOJA KULTAI?

Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įma­noma, net išrinktuosius. (Evangelija pagal Matą 24, 24)

1997 metų kovą kulto „Dangaus vartai“ 39 nariai įrašė į vaizdajuostę savo atsisveikinimą, o paskui nusižudė. Jie buvo įsitikinę, kad Hale–Bopp kometa – tai erdvėlaivis, kuris atskrido pasiimti jų ir perkelti į „aukštesnį lygį“. Rastųjų aukų galvos ir pečiai buvo aprišti purpuriniu audiniu.

Mėgindama identifikuoti 39 kūnus, policija paskelbė nemokamą numerį, kuriuo galėjo paskambinti giminaičiai. Per

  • valandas jie sulaukė daugiau kaip 1500 skambučių. Skambinę sielvartaujantys giminaičiai, deja, nebuvo bendravę su savo artimaisiais jau kelis mėnesius ar net metus.

Kultų yra visur. Jie skelbia, kad turi žinią nuo Dievo, mėgina kontroliuoti žmonių protus, apgaudinėja patikliuo­sius. Esama Biblija besiremiančių kultų, ufonautus garbinančių kultų, satanistiškų kultų, „New Age“ kultų bei rytie­tiškų kultų.

Kodėl šie kultai klesti? Kas gi pritraukia žmones? Kuo žmones suvilioja jų dažnai keistos idėjos? Atsakyti sudėtin­ga, tačiau viena aišku. Kultai pritraukia žmones, kurie ieško kažko, kas būtų užtikrinta. Abejonių kupiname pasaulyje kultai suteikia apibrėžtumo. Jie beveik nepalieka vietos abejonėms. Viskas yra balta arba juoda, gerai arba blogai. Tarpinės teritorijos nėra. Kulto lyderiai gali klysti, tačiau jie jaučiasi užtikrinti. Jie gali mokyti visiškų nesąmonių, ta­čiau jie yra tikri dėl to, ką kalba.

Dievo atsakymas į kultų mestą iššūkį yra Šventuoju Raštu pagrįstas užtikrintumas. Lukas rašė Teofiliui: „kad įsi­tikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas“ (Evangelija pagal Luką 1, 4). Jėzus akcentavo: „Tavo žodis yra tiesa“ (Evangelija pagal Joną 17, 17). Apaštalas Paulius tvirtino: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti“ (Antras laiškas Timotiejui 3, 16).

Biblija nėra mitų ar alegorijų rinkinys. Ji kupina absoliutaus, dieviško autoriteto. Šventojo Rašto autoritetas kiekvie­no tikinčiojo gyvenime yra pats svarbiausias. Šventasis Raštas yra mūsų gyvenimui vadovaujanti jėga. Kai atmetame Šventojo Rašto autoritetą, atsiveriame apgaulei.

Nežinomybės ir skepticizmo kupinas dvidešimt pirmojo amžiaus protas yra pribrendęs tam tvirtumui ir apibrėž­tumui, kurį siūlo kultai. Dievas siūlo mums kai ką daug geriau – absoliučią Savo Žodžio tiesą. Neigti dvasinę tiesą tai ruošti savo protus apgaulingo kulto iliuzijoms.

Markas Finlis