ŽENKLŲ ATPAŽINIMAS

Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų – ne. (Evangelija pagal Matą 16, 3)

Istorinėse knygose rašoma, kad Antrasis pasaulinis karas prasidėjo 1939 metų rugsėjo 1 dieną. Tačiau iš tikrųjų pirmieji šūviai nuaidėjo šešiomis dienomis anksčiau. Iš pradžių Hitleris planavo užpulti Lenkiją rugpjūčio 26 dieną. Išvakarėse keli daliniai jau buvo pasirengę atakai. Tačiau politiniai įvykiai paskutinę minutę privertė Hitlerį atidėti invaziją. Su kiekvienu kariniu daliniu turėjo būti susisiekta radijo ryšiu ir jis atšauktas namo. Tačiau su vienu daliniu susisiekti nepavyko.

Paskirtąją dieną, rugpjūčio 26–ąją, 12 valandą, vadovaujamas leitenanto Hercnerio (Herzner), tas dalinys užėmė geležinkelio stotį Mosty mieste ir paėmė į nelaisvę kelis lenkus. Telefonu atraportavęs apie savo veiksmus, Hercneris sužinojo, kad puolimą pradėjo per anksti. Įsakytas jis paleido belaisvius ir grįžo į Vokietiją.

Šis incidentas turėjo atskleisti Hitlerio ketinimus. Tačiau, kad ir kaip tai būtų neįtikėtina, lenkų vyriausybė neat­kreipė dėmesio į šį ženklą. Jie pažiūrėjo į šį įvykį pro pirštus. Ir, kai rugsėjo pirmąją nacistai įsiveržė į šalį, lenkai vėl buvo užklupti netikėtai.

Mes neturėtume pražiūrėti Dievo paskutiniosios invazijos į žmonijos istoriją ženklų. Mes neturėtume būti nuste­binti Kristaus antrojo atėjimo. Nors į akis krinta daugybė ženklų, apie vieną iš jų Jėzus kalba kaip apie paskutinįjį: „Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas“ (Evangelija pagal Matą 24, 14).

Esu įsitikinęs, kad Jėzus pildo Savo pažadą. Ši pranašystė išsipildė. Dabar Evangelija pasiekė ir neprieinamiausius regionus. Tūkstančiai Globalinės misijos pionierių neša Evangeliją į dar niekieno neįžengtas teritorijas. Didelę įtaką daro masinė žiniasklaida. Kas savaitę milijonus žmonių šviečia adventistų radijo ir televizijos laidos. Laida „Parašy­ta“ dabar transliuojama devyniomis kalbomis 130 pasaulio šalių, įskaitant 12 Viduriniųjų Rytų šalių, kur ją mato 200 milijonų arabiškai kalbančių žmonių. 1994 metų kovą iš dviejų 250 kilovatų siųstuvų, esančių Slovakijos Respublikoje, adventistų pasaulinis radijas pradėjo transliuoti galingą naujų laidų seriją, nešančią gerąją naujieną apie Jėzų Kristų į visą Centrinę bei Rytų Afriką, Indiją ir Viduriniuosius Rytus.

Kitas galingas siųstuvas Guamo saloje transliuoja radijo programas visoje Azijoje, įskaitant ir didelę dalį Kinijos. Adventistų žiniasklaidos centras Tuloje, Rusijoje, kasdien transliuoja programas 16 skirtingų kalbų. Tai tik keli iš bū­dų, kuriuos Dievas panaudoja, kad užbaigtų Savo darbą. Iš tiesų, ši karalystės Evangelija skelbiama visame pasaulyje.

Aišku tik viena. Dievas veda prie pabaigos, ir mes neturėtume to pražiūrėti.

Markas Finlis