PASIKEITĘS MĄSTYMAS PAKEIČIA ELGESĮ

Juk jis kaip plaukas gerklėje! (Patarlių knyga 23, 7)

Du psichologai 16 metų tyrė nepakaltinamus nusikaltėlius, ir jų atradimai nustebino daugelį žmonių. Samuelis Jochelsonas (Samuel Yochelson) pirmiausia stengėsi išsiaiškinti, koks yra skirtumas tarp tų nusikaltėlių, kurie serga psichine liga, ir tų, kurie neserga. Po ketverių metų jam norom nenorom teko pripažinti, kad nėra jokio skirtumo.

Svarbiausia, ką jis ir jo kolegos atrado, buvo bendras, visiems nusikaltėlių tipams būdingas mąstymo modelis. Baltaodžiai ir juodaodžiai, turtingi ir skurdžiai, baigusieji koledžus ir išmesti iš pradinių mokyklų, geto gyventojai ir priemiesčio namų savininkai – visi paprastai mąstė vienodai. Išryškėjo intensyvi baimė, protą aptemdantis pyktis, prasta savigarba, valdžios troškulys ir nuolatinis melas.

Psichologai sukūrė unikalią šių žmonių gydymo programą. Jie nekreipė dėmesio į nelaimingą nusikaltėlio praeitį ir visą dėmesį sutelkė į esamus destruktyvius mąstymo įpročius. Tiriami žmonės buvo kruopščiai supažindinti su moraliniais standartais, bei repeticijų ir drausminimo keliu lavinama nauja jų mąstysena. Jie kasdien užsirašinėjo savo mintis ir reguliariai vykstančiuose susirinkimuose aptarinėjo daromą pažangą.

Rezultatai ekspertus apstulbino. Ilgametę kriminalinę patirtį turintys žmonės iš tikrųjų išmoko būti sąžiningi bei atsakingi – ne dėl kažkokios išorinės prievartos, o todėl, kad pasikeitė jų mąstymas.

Atsivertimas taip pat implikuoja mūsų mąstymo pasikeitimą. Mūsų prigimtis yra sugedusi. Giliai savo viduje mes iš prigimties esame blogi. Mūsų širdys ištvirkusios. Tai gali atrodyti pernelyg griežtas žmogaus prigimties įvertini­mas, tačiau jis yra biblinis. Ši kebli žmogaus padėtis Jeremijo pranašystėje 17, 9 apibūdinama tokiais žodžiais: „Širdis už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi“. Paulius priduria: „Nėra kas darytų gera, nėra nė vieno!“ (Laiškas romiečiams 3, 12). Kai pavedame savo gyvenimą Kristui, Savo Šventosios Dvasios jėga Jis stebuklingai pakeičia mū­sų vidų. Vienas iš Dievo taikomų metodų yra mūsų mąstymo pakeitimas. Tai, kas kitados mums patiko, dabar kelia pasibjaurėjimą. Tai, kas anksčiau mums kėlė pasibjaurėjimą, dabar patinka.

Dievas keičia mūsų mąstymą per Savo Žodį.

Mąstydami apie Jo Žodį, mes keičiame blogį gėriu. Apmąstydami Šventojo Rašto vietas, mes keičiame savo mąs­tymą. Sutelkę dėmesį į Jėzų, mes daromės panašūs į Tą, kuriuo taip žavimės. Mes nekeičiam savo mąstymo, mėgin­dami apvalyti protus nuo blogų minčių. Mes keičiame savo mąstymą, pakeisdami blogį gėriu. Šiandien pripildykite savo protą tyrų, dangiškų minčių.

Markas Finlis