STULBINAMAS PRABUDIMAS

STULBINAMAS PRABUDIMAS

O aš, būdamas doras, matysiu Tavo veidą, ir pabudęs būsiu laimingas dėl Tavo Artumo. (Psalmynas 17, 15) Magda gimė XIX amžiaus pradžioje ir buvo laimingas vaikas. Jai gerai sekėsi vidurinėje mokykloje, ne kartą buvo apdovanota už pasiekimus ir moksle, ir sporte. Tačiau 1918 metais dirbdama sekretore, Magda užsikrėtė letarginiu encefalitu. Po kelių mėnesių ji pasveiko,…

Skaityti daugiauLong right arrow

MES SUSITIKSIME DANGUJE

Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai. (Laiškas romiečiams 8, 25) Šarlotė Koler (Charlotte Collyer) turėjo viltį, kurios galėjo laikytis net tada, kai gedėjo „Titanike“ nuskendusio savo vyro. Anytai ji rašė: „Kartais man atrodo, kad mes per daug gyvenome vienas dėl kito, štai kodėl aš jį praradau. Bet, mama, mes juk sutiksime jį danguje.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PO JO SPARNAIS

Savo sparnų plunksnomis Jis uždengs tave, – po Jo sparnais rasi prieglaudą. (Psalmynas 91, 4) Mejerli Sančes (Mayerly Sanchez) yra Kolumbijos vaikų judėjimo už taiką lyderė. Ji užaugo bendruomenėje, pa­garsėjusioje nusikaltimais bei smurtu, – netoli Bogotos, Kolumbijoje. Konfliktų draskomame regione Mejerli tapo pozityvia už taiką kovojančia jėga. Ji žino, kad už savo darbą taikos labui…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASIRINKIMAS – JŪSŲ

Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens. (Apreiškimas Jonui 22, 17) Kultų lyderiai paprastai būna charizmatiški individai, sutelkę dėmesį į save pačius. Jie tampa didesniu tiesos šal­tiniu negu Dievo Žodis, ir kulto nariams tampa sunku atskirti tai, ką sako jie, nuo to, ką kalba Dievas. Kulto „Dangaus vartai“ lyderis Maršalas Eplvaitas…

Skaityti daugiauLong right arrow

KODĖL VILIOJA KULTAI?

Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įma­noma, net išrinktuosius. (Evangelija pagal Matą 24, 24) 1997 metų kovą kulto „Dangaus vartai“ 39 nariai įrašė į vaizdajuostę savo atsisveikinimą, o paskui nusižudė. Jie buvo įsitikinę, kad Hale–Bopp kometa – tai erdvėlaivis, kuris atskrido pasiimti jų ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

BŪKITE PASIRENGĘ

Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite. (Evangelija pagal Matą 24, 44) Viename aštuonioliktojo amžiaus anglų romane pasakojama apie mažą Velso miestelį, kurio visi gyventojai 500 metų Kalėdų išvakarėse rinkdavosi vietinėje bažnyčioje melstis ir giedoti. Prieš pat vidurnaktį jie uždegdavo žvakes žvakidėse bei žibintuose ir giedodavo džiaugsmingas giesmes. Tai didinga scena.…

Skaityti daugiauLong right arrow

BENDRYSTĖ DIEVO DVASINĖJE ŠEIMOJE

Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą. (Laiškas efeziečiams 3, 14–15) Aš žaviuosi, kaip viena Virdžinijos valstijos moteris, vardu Dorotėja Redford (Dorothy Redford) iš labai mažai žadėjusios praeities sukūrė šeimos šventę. Tyrinėdama genealogiją, savo grafystės dvare ji rado apmokėjimo kvitą, liudijantį, jog jos seniausias žinomas protėvis, Elis…

Skaityti daugiauLong right arrow

DU TŪKSTANČIAI METŲ IR DAR DAUGIAU

Juk dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis laukiamasis, ir neužtruks. (Laiškas hebrajams 10, 37) Vieno jauno pastoriaus klausimai mane nustebino. Jie atspindėjo abejonę, atskleidė vidinį netikrumo jausmą. Tai buvo nuoširdūs klausimai, ne ciniški, bet vis dėlto tai buvo abejonės. Jis pasiteiravo: „Ar jūs vis dar tikite, kad Jėzus greitai sugrįš? Argi adventistai neskelbia Jėzaus sugrįžimo…

Skaityti daugiauLong right arrow

MŪSŲ NUSIVYLIMAI – TAI NE DIEVO

Tuomet man buvo pasakyta: „Reikia, kad tu ir vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių“. (Ap­reiškimas Jonui 10, 11) Ar jums kada nors teko išgyventi didžiulio nusivylimo, asmeninio pralaimėjimo laikotarpį? Tačiau į tai, kas mus liūdina, Dievas gali žiūrėti kitaip. Iš kažko siaubingo Jis gali padaryti kažką nuostabaus. Jis – naujų pradžių Dievas,…

Skaityti daugiauLong right arrow

NAMAS, KURĮ PASTATĖ DIEVAS

Ant tos uolos Aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. (Evangelija pagal Matą 16, 18) 1850 metais architektas seras Jozefas Pakstonas (Joseph Paxton) suprojektavo pastatą, kuriame 1851 metais turėjo įvykti didžioji Londono paroda. Pakstono sukurtas gigantiškas statinys anaiptol neturėjo būti nei sunkus, nei gremėz­diškas. Architektas įsivaizdavo struktūrą, kuri sukurtų lengvumo, net nesvarumo iliuziją.…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŽENKLŲ ATPAŽINIMAS

Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų – ne. (Evangelija pagal Matą 16, 3) Istorinėse knygose rašoma, kad Antrasis pasaulinis karas prasidėjo 1939 metų rugsėjo 1 dieną. Tačiau iš tikrųjų pirmieji šūviai nuaidėjo šešiomis dienomis anksčiau. Iš pradžių Hitleris planavo užpulti Lenkiją rugpjūčio 26 dieną. Išvakarėse keli daliniai jau buvo pasirengę atakai. Tačiau…

Skaityti daugiauLong right arrow

DEŠIMTINĖ SIMBOLIZUOJA VISIŠKĄ ATSIDAVIMĄ

Atsimink, kad VIEŠPATS, tavo Dievas, yra Tas, kuris tau duoda galybę būti turtingam. (Pakartoto Įstatymo knyga 8, 18) Vienas žmogus užjūrio šalyje studijavo Bibliją su tokiu entuziazmu, kad sukėlė savo draugams nerimą. „Nejaugi nežinai, – perspėjo jie, – kad, jeigu pradėsi lankyti tą bažnyčią, jie paims 10 procentų tavo pajamų?“ Tai nuskambėjo gana rimtai. Tačiau…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI PLŪSTA MEILĖ

Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. (Jono pirmas laiškas 4, 11) Neįmanoma nuoširdžiai mylėti Dievo, nemylint žmonių, kuriuos Dievas atveda į mūsų kasdieninį gyvenimą. Kai Dievas įdeda į mūsų širdis Savo meilę, ji plūsta, užliedama aplinkinius. Krikščionė rašytoja Korė ten Bum (Corrie ten Boom) apibūdino, kaip ši meilė…

Skaityti daugiauLong right arrow

VALGYK SLYVAS!

Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir Aš jus mylėjau. (Evangelija pagal Joną 15, 9) Mažas berniukas Aberdine, Škotijoje, nelabai mėgo džiovintų slyvų, tačiau jo mama dažnai ragindavo jas valgyti, nes esą sveika. Kai vieną vakarą ji vėl patiekė desertui slyvas, berniukas užsispyrė. Mama prašė. Mama maldavo. Tačiau berniukas sėdėjo tvirtai suspaudęs lūpas ir sunėręs ant…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI ĮSIKIŠA DIEVAS

Juk Tu mano apsauga, stiprus bokštas gintis nuo priešo. (Psalmynas 61, 4) Vieną vakarą Los Andželo žurnalistė nusprendė grįžti namo trumpesniu keliu. Ji pasuko stačiu neapšviestu taku. Neilgai trukus sau už nugaros išgirdo žingsnius, kurie vis greitėjo ir greitėjo. Staiga ant jos šoko nepažįstamas vyras ir ėmė ją smaugti jos pačios šaliku. Tą akimirksnį už…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASIKEITĘS MĄSTYMAS PAKEIČIA ELGESĮ

Juk jis kaip plaukas gerklėje! (Patarlių knyga 23, 7) Du psichologai 16 metų tyrė nepakaltinamus nusikaltėlius, ir jų atradimai nustebino daugelį žmonių. Samuelis Jochelsonas (Samuel Yochelson) pirmiausia stengėsi išsiaiškinti, koks yra skirtumas tarp tų nusikaltėlių, kurie serga psichine liga, ir tų, kurie neserga. Po ketverių metų jam norom nenorom teko pripažinti, kad nėra jokio skirtumo.…

Skaityti daugiauLong right arrow

AMŽINOJI LAIMĖ

Dieve, Tu pažįsti mano kvailybę, mano nuodėmės Tau ne paslaptis. (Psalmynas 69, 6) Prieš keletą metų viename iš tankiausiai gyvenamų Indijos miestų greitai lėkusi taksi partrenkė gatvės berniūkštį. Nelaimingą atsitikimą matęs valdininkas nuvežė sunkiai sužeistą berniuką į netoliese esančią ligoninę, kur jis pama­žu pasveiko. Valdininkas su žmona kiekvieną dieną lankė savo jaunąjį draugą ir labai…

Skaityti daugiauLong right arrow

NIEKADA NEBEIŠSISKIRKITE

Jie drauge su savo palikuonimis yra VIEŠPATIES palaimintųjų giminė. (Izaijo pranašystė 65, 23) Tina sėdėjo ligoninėje trečią valandą nakties ir klausėsi, kaip skausmingai gaudo orą jos tėvas. Tai buvo žmogus, kuris keitė jos vystyklus ir mokė ją važiuoti dviračiu. Didžiąją dalį gyvenimo jis buvo doko darbininkas, bet štai da­bar vėžys paliko tik trapų, bejėgį žmogų.…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS, KURIS APSIREIŠKIA

Išgydysiu juos ir apreikšiu jiems tikros gerovės perteklių. (Jeremijo pranašystė 33, 6) Sundaras Singas (Sundar Singh) visada buvo jautrus ir linkęs į dvasinius dalykus. Tačiau kai mirė šio indo paaug­lio mama, jis tapo kupinas kartėlio. Sundaras pradėjo kelti rūpesčių misionierių mokykloje, kurią jis lankė, tyčiojosi ir erzindavo tuos, kurie išpažino krikščionybę. Jis buvo pilnas pykčio,…

Skaityti daugiauLong right arrow

DRĄSA PRIE KRYŽIAUS

Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: „Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio“. (Laiškas galatams 3, 13) 1946 metų gegužės 21 dieną Los Alame, Naujajame Meksike, drąsus jaunas kanadiečių mokslininkas Luisas Slotinas (Louis Slotin) atlikinėjo subtilius eksperimentus su uranu. Jis dalyvavo ruošiant antrąjį atominės bombos bandymą, kuris turėjo būti atliktas…

Skaityti daugiauLong right arrow