DIEVO RAGINIMAS GRĮŽTI

DIEVO RAGINIMAS GRĮŽTI

Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve, nusidėjau dangui ir Tau“. (Evangelija pagal Luką 15, 18) Liza gyveno gražioje Oahu saloje Havajuose. Gyvenimas rojų primenančioje saloje buvo kaip sapnas, kol vieną rytą jos vyras pasakė: „Mieloji, einu į žygį“ ir nebegrįžo. Vienišas kalnuotoje vietovėje, Hankas kopė į vieną iš virtinės vulkanų ir paslydo. Po jo…

Skaityti daugiauLong right arrow

AR DAUGUMA VISADA TEISI?

Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda. (Evangelija pagal Matą 7, 13–14) Savo veikimu Dievas gali nustebinti net pastorius. Kartais Jis pastato mus akis į akį su tiesa. Sukrečia mus. Priver­čia prabusti iš…

Skaityti daugiauLong right arrow

STIPRYBĖ SUNKIU METU

Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi. (Laiškas kolosiečiams 1, 23) Džordžas nesutiko eiti į kompromisą. Atradus Dešimties įsakymų Įstatymą, sabatos tiesa apkaltino jį. Jis nuspren­dė, kad, nors, kiek jam žinoma, niekas pasaulyje sabatos nešvenčia, jis bus ištikimas savo sąžinei. Kadangi Džordžas…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI IV DALIS

Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių. (Psalmynas 51, 8) Džonas Džeimsas (John James) įsteigė Septintosios dienos baptistų bažnyčią Bul Steik alėjoje, Vaitčapel kelyje, Londone. Ji tapo žinoma, kaip Miljardo bažnyčia. 1661 metų spalio 19 dieną, šeštadienį, Džeimsui pamokslaujant, į bažnyčią įsiveržė įstatymo sergėtojai, nutraukė pamaldas ir pareikalavo pamokslininko nulipti…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI III DALIS

Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes, kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po Savųjų. (Laiškas hebrajams 4, 9–10) Reformacijos laikotarpiu daugelis priėmė Biblijos tiesą apie sabatą. Kitas garsus disidentas, kuris tuo įsitikino, buvo Teofilis Brabornas (Theophilus Brabourne). Jis pastoriavo XVII amžiaus viduryje, ir jo bažnyčioje buvo…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI II DALIS

Jei Mane mylite, jūs laikysitės Mano įsakymų. (Evangelija pagal Joną 14, 15) 1662 metais Dorčesterio kalėjime už savo nekonformistinius įsitikinimus buvo uždarytas tarnautojas, vardu Fran­cis Bamfildas (Francis Bampfield). Bamfildas buvo vienas iš garsiausių pamokslininkų savo gyvenamajame Anglijos regione. Jis buvo išsilavinęs, kilnus ir pasišventęs žmogus. Tačiau visa tai valdininkams buvo nesvarbu. Jų nuomone, jis turėjo…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI I DALIS

Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite.(Jeremijo pranašystė 29, 13) Vaikystėje lankydamas šv. Patriko mokyklą Norviče, Konektikute, aš dar nežinojau, kad Airijos Patrikas padėjo sabatos šventimo pagrindus Britų salose. Šis penkioliktojo amžiaus jaunuolis Romos provincijoje, Galijoje, išgirdo skelbiant Kristaus Evangeliją. Patrikas priėmė ją kaip Dievo tiesą ir veikiai pajuto pašaukimą skelbti…

Skaityti daugiauLong right arrow

SĄJUNGOS VĖLIAVA

Švęskite Mano šabus, idant jie būtų ženklas Man ir jums, kad žinotumėte, jog Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. (Ezechielio pranašystė 20, 20) XVII amžiaus pradžioje Dorotėja Treisk (Dorothy Traske) vadovavo privačiai Londono mokyklai. Ilgas norinčiųjų joje mokytis sąrašas liudijo apie jos, kaip mokytojos, populiarumą. Misis Treisk ir jos vyras Džonas buvo puritonai. Puritonai buvo įsitikinę,…

Skaityti daugiauLong right arrow

MŪSŲ VEDLYS IKI MIRTIES

Šis Dievas – mūsų Dievas per amžių amžius. Jis ves mus amžinai. (Psalmynas 48, 15) Liza Atvater (Lizzie Atwater), laukdamasi savo pirmagimio, su siaubu stebėjo, kaip netoliese susijungia plėšikų gaujos. Ši misionierė Kinijoje 1900 metų maišto metu žvelgė brutaliai mirčiai į akis – mirčiai nuo fanatikų, kurie buvo prisiekę keršyti visiems svetimšaliams. Tačiau apimta klaikaus…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIKĖJIMAS, UŽ KURĮ VERTA NUMIRTI

Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako Bažnyčioms: „Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties“. (Apreiškimas Jonui 2, 11) Krauju aptaškyti laiko smėlynai liudija apie Naujojo Testamento tikėjimą, už kurį verta numirti. Vienas iš tokių žmonių buvo Filėjas, nužudytas už tikėjimą 306 m. po Kr. Aleksandrijoje. Tačiau prieš mirtį jis paliko gražų savo ti­kėjimo liudijimą, užrašytą šalia…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEĮKLIMPKITE RUTINOJE

O teisiųjų takas – tarsi aušros šviesa, vis labiau švintanti iki skaisčios dienos. (Patarlių knyga 4, 18) Dveitas L. Mudis (Dwight L. Moody), vienas iš garsiausių šiuolaikinių evangelistų, visada troško mokytis. Jis degė troškimu kiekvieną dieną augti Kristuje. Vienoje ilgoje savo, kaip pamokslininko, kelionėje Mudis važiavo traukiniu su giesmių atlikėju, vardu Tauneris. Vienas išgėręs vyriškis…

Skaityti daugiauLong right arrow

VIDINĖ JĖGA

Aš visa galiu Tame, kuris mane stiprina. (Laiškas filipiečiams 4, 13) Trina Ker (Treena Kerr) gyveno didžiuliame gražiame name, Česapiko įlankos pakrantėje. Atrodė, jog ji turi viską. Jos vyras, Grahamas Ker, buvo garsus televizijos laidų vedėjas. Pora įtemptai dirbo. Ir jiems tikrai sekėsi. Jie gyveno prabangiai, turėjo nuostabių draugų. Deja, savo viduje Trina merdėjo. Jos…

Skaityti daugiauLong right arrow

APGAUBTIEJI MEILĖS

O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį Savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per Jį. (Jono pirmas laiškas 4, 9) Kim buvo susijaudinusi! Galbūt šis žodis net pernelyg švelnus. Ją buvo apėmusi euforija! Ji nesitvėrė džiaugsmu. Jos vyras Styvas Ohajaus valstybinėje loterijoje ką tik laimėjo kelis milijonus dolerių – po 107…

Skaityti daugiauLong right arrow

BESILEIDŽIANČIOS SPIRALĖS SUSTABDYMAS

Tesuteikia VIEŠPATS stiprybės Savo tautai! Telaimina Viešpats Savo tautą ramybe! (Psalmynas 29, 11) Jana augo krikščioniškoje šeimoje, tačiau ji sukilo prieš tėvų vertybes. Įsitikinusi, kad jie ja manipuliuoja ir ją kon­troliuoja, mergina pabėgo iš namų, norėdama pati pažinti pasaulį. Būdama 15 metų, ji jau piktnaudžiavo alkoholiu ir narkotikais. Šių žalingų įpročių jai niekada taip ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

KELKIS… IR EIK

Nedžiūgauk dėl mano nelaimės, mano prieše. Nors ir parpuoliau, vėl atsikelsiu, nors ir sėdžiu tamsybėje, VIEŠPATS – mano šviesa. (Michėjo pranašystė 7, 8) 1824 metų gegužės 7 dieną talentingas kompozitorius Vienos teatre pirmą kartą atliko savo Devintąją simfoniją. Pilnutėlė salė klausėsi koncerto su entuziazmu. Šis žmogus suteikė savo muzikai tiek emocionalumo, tiek aistringumo ir heroizmo.…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI NEBELIEKA KALTĖS

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų ne­dorybių. (Jono pirmas laiškas 1, 9) Vesdamas evangelistinę kampaniją Stokholme, Švedijoje, vieną vakarą aš praleidau su viena kelionių agentūros darbuotoja. Ji lankė mūsų susirinkimus pačiame miesto centre. Kalbantis apie dvasinius dalykus, ji pasakė: „Pasto­riau, turiu klausimą, kurį visada…

Skaityti daugiauLong right arrow

STIPRYBĖ MŪSŲ KASDIENINĖMS REIKMĖMS

Atsimink Savo pažadą man, Savo tarnui, kuriuo davei man vilties. Net kančioje esu paguostas, nes Tavo pažadas mane gaivina. (Psalmynas 119, 49–50) Dievo Žodis galingas. Jis suteikia mums vilties sunkiu metu. Jis paguodžia ištikus negandai. Jis įkvepia gyvybės nevilties akimirką. Jis veda sumaišty ir ramina, iškilus abejonėms. Jis drąsina mūsų širdis tamsiausiais gyvenimo momentais. Neseniai…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠEIMININKO BALSAS

Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. (Laiškas filipiečiams 4, 7) Aš užlipau į pastogę, kur mano senelis laikė kanarėles. Nustebęs žiūrėjau, kaip jis paleido į narvelį vieną kanarėlę ir uždengė jį, palikdamas paukštelį visiškoje tamsoje. Paskui senelis pradėjo švilpauti. Girdėdama šeimininko balsą, kanarėlė ėmė atkartoti melodiją. Išmokusi…

Skaityti daugiauLong right arrow

VELNIO VINIS

Įsigyk tiesos ir neparduok jos; pirkis išminties, pamokymo ir supratimo. (Patarlių knyga 23, 23) Vienas Haičio gyventojas nusprendė parduoti savo namą už 2000 dolerių. Kitas žmogus labai norėjo jį pirkti, bet buvo neturtingas ir negalėjo sumokėti tokių pinigų. Gerokai pasiderėjus šeimininkas sutiko parduoti namą už pusę kainos, tik su viena sąlyga. Jis liksiantis vienos mažos…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAVOJINGA! NELIESTI!

VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas, ko turėčiau bijotis? VIEŠPATS mano gyvenimo tvirtovė, prieš ką turėčiau drebėti? (Psalmynas 27, 1) Naktinę pamainą fabrike dirbantis darbininkas buvo perspėtas apie mažą dėžutę, kurią kažkas padėjo ant krovi­nių doko. Iš visų pusių buvo atspausdinti žodžiai: „PAVOJINGA! NELIESTI!“ Visiems buvo liepta laikytis atokiau nuo paketo, kol vadovai neišsiaiškins situacijos. Naktinis…

Skaityti daugiauLong right arrow