Bendros maldos palaimos

II dalis

Pastorius Markas Finlis (Mark Finley) pasakoja, kaip prieš kelerius metus jiedu su žmona nustebo, apsilankę Šenjengo bažnyčioje Kinijoje (įsikūrusioje šiek tiek į šiaurę nuo Šiaurės Korėjos). Ši bendruomenė šiandien yra viena didžiausių adventistų bendruomenių pasaulyje daugiau nei su šešiais tūkstančiais narių. Bažnyčia prasidėjo vos nuo devynių narių, o dabar išsiplėtė iki daugiau nei trijų šimtų naujų bendruomenių, kur kiekvienoje nuo penkiasdešimties iki kelių šimtų narių.

Kai Markas Finlis paklausė jų pastoriaus, kokia jų bendruomenės nepaprasto augimo paslaptis, jam buvo atsakyta, jog tai malda! „Mes susitinkame kiekvieną rytą nuo pusės penkių iki šeštos valandos melstis, kiekvieną dieną ateina apie šimtą penkiasdešimt žmonių. Šios maldų sesijos išlaisvina Dievo galią augimui ir atsinaujinimui.“

Tada Markas paklausė, kodėl pusę penkių – juk tai anksti?! Pastorius atsakė, kad žmonės dirba ir yra labai užsiėmę, jiems reikia eiti į darbus, studentams į mokslus, motinos turi prižiūrėti vaikus. Todėl jie renkasi melstis, prieš pradėdami dienos darbus.

J. Ervinas Oras (J. Erwin Orr), pasaulinio atgimimo istorikas, kartą rašė: „Niekur pasaulyje didysis dvasinis atgimimas neprasidėjo be bendros maldos – atkaklaus krikščionių meldimo atsinaujinti.“

Pasinaudokime dovana, kurią gavome: asmeninės ir bendros maldos privilegija. Nes mums pažadėta: „Kai bus paruoštas kelias Dievo Dvasiai, ateis palaiminimas. Šėtonas negali sutrukdyti išlieti palaimų lietaus ant Dievo žmonių, kaip ir negali užverti dangaus langų, kad žemės nepasiektų lietus.“

Melody Mason