Nuolankaus tikėjimo drąsumas

III dalis

Po aštuonerių metų šios nepaprastos maldos kelionės, kai Dievas laimino konferenciją nuostabiais būdais, aukos evangelizacijai pasiekė milijoną dolerių. Visi šlovino Dievą. Kitais metais vėl įvyko toks pat stebuklas! Vis dėlto maldos dalyviai neliko patenkinti, jie klausė Dievą, ko dar galėtų melsti.

Dešimtais metais keli maldos dalyviai pajuto raginimą melsti Dievo padvigubinti aukas iki dviejų milijonų. Kai kuriems konferencijos vadovams tai atrodė neįmanoma, bet maldos dalyviai vis tiek meldėsi.

Kitų metų paskutinį stovyklos savaitgalį, sabatos vakarą, pastoriui Peidžui ruošiantis sakyti kalbą, prie jo priėjo vyras ir paklausė, kaip sekasi rinkti aukas. Pastorius atsakė, kad labai gerai ir kad šiemet jie tikriausiai vėl surinks milijoną dolerių, nors, prasitarė jis, kai kurie maldos dalyviai ir juto paraginimą melsti dviejų milijonų. Vyras išpūtė akis. „Tikrai? – nustebęs paklausė. – Jūs nejuokaujat? Maldos komanda meldžiasi dėl dviejų milijonų?“ „Taip!“ – atsakė pastorius.

Tada vyras papasakojo, jog tą pačią popietę jiedu su broliu nusprendė paklausti Dievą, ką jiems daryti, kad padėtų šiais metais surinkti aukas evangelizacijai. Iš pradžių jie norėjo paaukoti šimtą tūkstančių dolerių, bet jiems kalbantis, Dievas parodė, kad jie turėtų pridėti milijoną prie tos sumos, kurią šiemet suneš kiti žmonės. Dabar jau pastorius Peidžas išpūtė akis. Dievas ir vėl išgirdo ir atsakė į maldą!

Po penkiolikos metų darbo Centrinės Kalifornijos konferencijoje pastorius Džeris Peidžas su žmona Dženet buvo pakviesti dirbti Septintosios dienos adventistų pasaulio bažnyčios būstinėje Merilende. Bet net jiems ir palikus Centrinės Kalifornijos konferenciją, aukos evangelizacijai ir toliau kasmet siekdavo milijoną dolerių. Akivaizdu, jog Dievas ir toliau galingai veikė Centrinėje Kalifornijos konferencijoje, nes maldos dalyviai ir toliau drąsiai ir su tikėjimu meldėsi.


Melody Mason