TIKĖJIMAS PRILYGSTA PASITIKĖJIMUI

TIKĖJIMAS PRILYGSTA PASITIKĖJIMUI

Morisas L.Vendenas Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad Jo ieškantiems atsilygina (Hbr 11, 6). „Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: ‘Pasigailėk manęs, Vieš­patie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina…

Skaityti daugiauLong right arrow

MAN REIKIA ŠIANDIEN APSILANKYTI TAVO NAMUOSE

Morisas L.Vendenas Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę (Lk 19,10). „Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis“ (Lk 19,1–2). Jerichas garsėjo savo muitininkais ir mokesčių rinkėjais. Čia žydas galėjo tapti savo tautos išdaviku, galėjo parsiduoti romėnams ir taip praturtėti, nes gaudavo dalį nuo…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEĮMANOMA IŠVENGTI DIEVO MEILĖS

Morisas L.Vendenas Kaip tėvas gailisi vaikų, taip Viešpats gailisi pagarbiai Jo bijančiųjų (Ps 103, 13). Kartą ant vieno kalno susirinko daugybė žmonių. Jie būriavosi ten nuo ankstyvo ryto, kad pamatytų žmogų, kurį štai jau treji metai nesėk­mingai mėgino sugauti karalius. Sklandė gandai, kad dėl to žmogaus kaltės žemė jau trejus metus nematė lietaus. Žmonės laukė,…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO BIČIULIS

Morisas L.Vendenas Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas kur einąs (Hbr 11,8). Daugelį žmonių glumina Dievo veiksmai, aprašyti Senajame Testamente, ir jie dažnai priešina Senojo Testamento ir Naujojo Testamento Dievą. Vienas žmogus pasakė: „Senojo Testamento Dievas buvo baudžiantis Dievas. Jis žudė moteris, vyrus ir vaikus.“ Taip tas žmogus…

Skaityti daugiauLong right arrow

GAILESTINGUMAS IR TOLIAU PAGAILI

Morisas L.Vendenas Anas jam sako: „Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi“ (Lk 13, 8–9). „Nerūpestingoji širdie, ar nesi nevaisingas medis Viešpaties vynuogyne? Ar pasmerki­mo žodžiai netrukus nebus ištarti tau? Kiek ilgai tu gavai Jo dovanas? Kiek Jis stebėjo ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

Kasdien veikiantis tikėjimas

KOKS IŠ TIESŲ YRA DIEVAS Morisas L.Vendenas Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar Manęs nepažįsti! Kas yra matęs Mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą?‘“ (Jn 14, 9 ) Palaidojus vieną pirmųjų amerikiečių persikėlėlių jo antkapyje buvo iškaltas toks užrašas: „Čia palaidotas Lemas…

Skaityti daugiauLong right arrow

Grublėti kraštai. Dievo nuostabūs įrankiai. (Gerald A. Klingbeil)

Jie atrodė nepatraukliai, šiurkščiai ir bjauriai. Apie tai neparašysi namiškiams. Mūsų aplankytos pramoninės įmonės darbuotojas pasėmė juos ir subėrė į didžiulį cilindrą. Tada jis įpylė smėlio, pjuvenų, vandens ir hermetiškai uždarė įrenginį. Paspaudus mygtuką jis…

Long right arrow Skaityti daugiau