Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

IŠVADAVIMAS, IGYJAMAS VERGAUJANT 0 2018-07-24 — 00:00

Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės (1 Pt 1,18–19).

Seniau ant Misisipės kranto nuolat vykdavo aukcionai, kuriuo­se būdavo parduodami juodaodžiai vergai. Kartą vieno aukciono metu netoli buvo Abraomas Linkolnas. Jis matė išskiriamų šei­mos narių ašaras, dvasinę kančią ir skausmą. Gniauždamas kumš­čius, jis kalbėjo: „Jei kada nors turėsiu galimybę, padarysiu tokiems dalykams galą.“ Jis tai ir padarė, pasirašydamas Deklaraciją apie vergų išlaisvinimą.

Kartą, dar prieš Deklaracijos apie išlaisvinimą pasirodymą, aukcione stovėjo vergas, vardu Džojus. Jis buvo daug patyręs ir žinojo, kas jo laukia, todėl nuolat murmėjo: „Aš nedirbsiu! Aš nedir­bsiu!“ Pirkėjai tai girdėjo ir todėl nekėlė kainos už jį. Bet vienas iš jų vis dėlto varžėsi ir toliau ir sumokėjo nemažai pinigų už vergą, kuris nenorėjo dirbti.

Jis pasisodino Džojų į savo vežimą, ir jie išvažiavo iš miesto į kelią, vedantį plantacijų link. Ten prie nedidelio ežero stovėjo vie­naaukštis vasarnamis su veranda. Ant langų kabėjo užuolaidos, aplink augo gėlės, iš tolo matėsi rūpestingai iškloti takeliai. Šeimi­ninkas tarė: „Tai tavo naujieji namai, Džojau.“ Džojui buvo sunku patikėti savo akimis, bet tuoj kai ką prisiminęs jis sumurmėjo: „Aš nebedirbsiu.“ Šeimininkas atsakė: „Tau ir nereiks dirbti.“ Džojus puolė šeimininkui į kojas ir tarė: „Šeimininke, aš tarnausiu tau visą gyvenimą.“

Dabar aš įsivaizduoju kitą aukcioną. Aš matau žmones, kurie žino, kas yra ašaros, dvasinės kančios, skausmas ir išsiskyrimas. Kartą Kažkas iš tolimos šalies pažvelgė į tą aukcioną ir tarė: „Jeigu Aš kada nors turėsiu galimybę, padarysiu viską, kad tokių dalykų nebūtų, niekada daugiau nebūtų.“ Ir Jis tai padarė. Jis deklaraciją apie visos žmonijos išlaisvinimą pasirašė savo paties Krauju. Jis nusipirko mus, kad galėtų išlaisvinti. O mes žiūrime į Jį ir sakome: „Mes nedirbsime, nes negalime.“ Ar kada nors bandėte tai daryti? Mes negalime dirbti. O Jis sako: „Jums ir nereikia dirbti. Aš jus nupirkau, kad būtumėte išvaduoti.“ Kai jūs suprasite tuos žodžius, pulsite Jam į kojas ir pasakysite: „Viešpatie, aš tarnausiu Tau vi­sada!“ lr jūs pastebėsite, kad visa, kas anksčiau buvo jums neįma­noma, tapo įvykdoma, nes Jėzus atėjo į jūsų širdį.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!