Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

TEISUMAS ŠIANDIEN 0 2018-07-21 — 00:00

Tu, Viešpatie, esi teisus, ir kaistame iš gėdos iki pat šios dienos mes, Judo žmonės, Jeruzalės gyventojai, visas Izraelis, arti ir toli esantieji visuose kraštuose, kur tik juos išblaškei dėl išdavystės, kuria jie tau nusidėjo (Dan 9, 7).

Brolis Efersonas mėgdavo sakyti, kad jei turėtume didžiules svarstykles ir galėtume ant vienos jų lėkštės padėti žemę, sverian­čią 6 sekstilijonus tonų, o ant kitos – vieną žmogų, netgi kūdikį, tai persvertų žmogus. Tai gerai iliustruoja, kaip Dangus brangina žmogų. Mes – didžiausia vertybė, ir Kristaus kančios ant kryžiaus tai įrodo. Bet mes bejėgiai padaryti save teisius. Biblijoje skelbia­ma, kad kai kalbama apie teisumą, mes ten visiškai bejėgiai. Laiške romiečiams randame: Nėra teisaus, nėra nė vieno (Rom 3, 10; žr. Iz 64, 6).

lr vis dėlto mes esame kviečiami ateiti pas Jėzų ir pakeisti savo suteptus drabužius amžinuoju gyvenimu. Mes neturime nieko, kuo galėtume užsitarnauti Dievo palankumą, todėl mums būtina labai rimtai žiūrėti į šiuos didžiuosius mainus, kuriuos Jėzus mums siūlo. Teisumas tik Jėzuje, kaip pasakyta pranašo Danieliaus pra­našystėje: Tu, Viešpatie, esi teisus [Tu turi teisumą). Bet mes turime gėdytis. „Nusidėjėlis gali gauti viltį ir teisumą tik Viešpatyje Dieve. Kiekvienas žmogus teisus tik tada, kai jis tiki Dievą ir palai­ko su Juo gyvąjį ryšį“ (Liudijimai tarnau­tojams), 367 p.).

Pastaraisiais metais atsirado žmonių, kurie skelbia idėją, kad norint įgyti teisumą reikia tik vieno: kartą pažvelgti į dangų ir pa­sakyti: „Viskas gerai. Aš susitaikau su tuo, kad Dievas mano gyve­nime viską numatė.“ Jie tiki, kad nuo tos akimirkos jie tampa teisūs, ir jiems dėl nieko daugiau nereikia jaudintis. Juos patenkina, kad jų Tėvo namuose viskas tvarkoje.

Bet prašau niekada nepamiršti, kad joks žmogus negali būti teisus kitokiu būdu, o tik tikėdamas Dievą ir palaikydamas su Juo gyvąjį ryšį.

Mainai, kuriuos siūlo Jėzus, duodamas savo teisumą ir paim­damas mūsų nuodėmes, yra nuostabūs. Bet tie mainai negalios rytoj, jeigu rytoj aš jų vėl neatnaujinsiu. Mainai yra tikri, jei jie pasi­kartoja kiekvieną dieną.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!