Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

KĄ REIŠKIA VALGYTI KRISTAUS KŪNĄ IR GERTI JO KRAUJĄ 0 2018-07-30 — 00:00

O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!“ (Jn 6, 53)

Reikalavimas valgyti Kristaus Kūną ir gerti Jo Kraują iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti keistas. Tas reikalavimas atrodė keistas tiems, kurie pirmą kartą girdėjo Jėzaus žodžius, apie ką ir rašoma Evange­lijos pagal Joną 6-ame skyriuje. Tačiau Pranašystės Dvasia patikslina ir paaiškina to pasisakymo reikšmę: „Kristus paskelbė, kad Dievo Žodžio, tos Dangaus Duonos, priėmimas reiškia Jo paties priėmimą. Kai Dievo Žodis prasiskverbia į širdį, mes tampame tarsi valgę Dievo Sūnaus kūno ir gėrę Jo kraujo. Kai tas priėmimas praskaidrina mums protą, širdis yra dar atviresnė skelbiamam Žodžiui, ir mes dvasiškai augame. Žmogus yra pašauktas tą Žodi priimti, bet jei jo širdis uždara, jei Žodis neranda į ją kelio, jei žmogus iš Dievo nesimoko, jis neiš­vengiamai iškraipys Dievo Žodį ir bandys panaudoti jį piktam.

Mes žinome, kad kraujas kūne susidaro iš suvalgyto ir perdirbto maisto elementų; taip ir Kristus žmogaus širdyje formuojasi šiam pri­imant Dievo Žodį, kuris yra Jo Kūnas ir Kraujas. Priimantis Dievo Žodį turi savyje Kristų, Šlovės Viltį. Rašytinis Žodis tą, kuris jį tyrinėja, pripratina prie Dievo Sūnaus Kūno ir Kraujo. Toks žmogus, paklusdamas tam Žodžiui, tampa dieviškosios esybės dalininku. Poreikio natūraliam maistui negalima patenkinti tik vieną kartą jo paragavus. Jei norime patenkinti dvasinius poreikius, reikia Dievo Žodį priimti kasdien.

Fizinis gyvenimas priklauso nuo kraujo, o dvasinį gyvenimą pa­laiko tikėjimas Kristaus krauju. Žmogaus kūnas nuolat praranda ener­giją ir todėl turi atsinaujinti, gaudamas elementus iš kraujo, kuris savo ruožtu ima reikalingas medžiagas iš maisto. Dėl tos pačios priežasties reikia nuolat priimti Dievo Žodį, nes pažinti Dievo Žodį reiškia turėti amžinąjį gyvenimą. Šis Žodis turi tapti mūsų maistu ir gėrimu. Tik juo gali būti pagirdyta mūsų siela, tik jame ji gali rasti jėgų gyvenimui. Mes turime gerai suprasti, kas šiuo Žodžiu teigiama, kad atsinaujin­tume proto dvasia ir nuolat augtume siekdami mūsų išgelbėjimo Va­dovo, Kristaus pilnatvės amžiaus saiko“ (Iš žurnalo Review and Herald, 1897 11 23).

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!