Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

IEŠKODAMI JĖZAUS IEŠKOME TEISUMO 0 2018-07-18 — 23:06

Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti (Mt 5, 6).

 

Ar jūs kada nors buvote sutikęs žmogų, kuris yra visiškai tikras, kad padarė neatleidžiamą nuodėmę? Kaip labai jis dėl to jaudinosi! Bet vien tai, kad jis dėl to jaudinosi, jau šį tą pasako, ar ne taip?

Atsimenu, kaip viename stovyklos susirinkime kiekvienas pas­torius vadovavo nedidelės grupės pokalbiui. Mano grupėje atsis­tojo kalbėti jau garbingo amžiaus žmogus, kuris, matyt, neseniai buvo patyręs atsivertimą į Kristų. Jo balsas drebėjo, ir vargais negalais sulaikydamas ašaras jis pasakė: „Ilgai Dievas norėjo laimėti mano širdį. Ir pagaliau tai įvyko.“ Senukas atsisėdo. Aš neatmenu nieko, ką tą vakarą pasakojo kiti žmonės apie savo gyvenimo patirtį, bet visada prisiminsiu šiuos atvirus žodžius. Man jie patiko. Aš manau, kad Dievas rodo begalinę kantrybę, bandy­damas gelbėti žmones, ar ne taip?

Pagal Dievo apvaizdą, Jėzus iškeitė savo teisumą į mūsų nuo­dėmes. Kas yra teisumas? Į šį klausimą galima atsakyti įvairiai. Štai vienas iš galimų atsakymų: teisumas – tai teisingų darbų dary­mas. Toks apibrėžimas teisingas, ir pasižiūrėję į Dievo Žodį jūs įsitikinsite, kad tai tiesa. Bet nepamirškime, kad yra ir kitokie apibrė­žimai. Kartais mes mėgstame išimti iš konteksto keletą sakinių, o visa kita užmiršti. Jei teisumas – ne kas kita, o tik tinkamas elgesys, tai tam, kad taptume teisūs, turime daryti tik viena: tinkamai elgtis. Ar matote, kad toks apibrėžimas klaidinantis? Kiti sako, kad teisumas – tai paklusimas Dievo valiai. Toks apibrėžimas irgi tei­singas, – tuo jūs galite įsitikinti pavartę Bibliją. Bet ir čia yra dvi­prasmybė, nes vadovaudamiesi tuo apibrėžimu, jūs galite nutarti, kad viskas, ką jums reikia daryti – nenusižengti Dievo Įstatymui. Bet poelgiai – tik išorinis žmogaus gyvenimas.

Taigi, svarstant visus šiuos apibrėžimus galima ir visiškai susi­painioti, jei neberasime vienintelio, tikrojo gyvojo teisumo apibūd­inimo, kurio esmė yra ta, kad teisumas – Jėzus. Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą (Rom 1, 17), atskleistas Jėzaus Evangelijoje. Tik Viešpatyje Jėzuje Kristuje buvo įkūnytas tas vienintelis teisumas, kurį pasaulis kada nors pažinojo. Pats geriausias teisumo apibūdi­nimas yra toks: teisumas – tai Jėzus.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!