BENDRYSTĖ DIEVO DVASINĖJE ŠEIMOJE

Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą. (Laiškas efeziečiams 3, 14–15)

Aš žaviuosi, kaip viena Virdžinijos valstijos moteris, vardu Dorotėja Redford (Dorothy Redford) iš labai mažai žadėjusios praeities sukūrė šeimos šventę. Tyrinėdama genealogiją, savo grafystės dvare ji rado apmokėjimo kvitą, liudijantį, jog jos seniausias žinomas protėvis, Elis Litldžonas (Elay Littlejohn) su aštuoniais vaikais buvo parduotas į vergiją Somerseto plantacijos Šiaurės Karolinoje savininkui. Dorotėja pradėjo raustis Somerseto dokumentuose ir pirmą kartą aptiko ištisą tinklą vardų, kurie praplėtė jos žinias apie savo šeimą. Moteris nusprendė atnaujinti gimi­nystės ryšius.

1986 metų rugsėjį Somerseto vietovės plantacijoje, dabartinėje valstybės istorinėje vietoje, įvyko Amerikos istori­joje unikalus giminės susitikimas. Ieškodami savo šaknų, čia suvažiavo šioje Šiaurės Karolinos plantacijoje dirbusių vergų palikuonys. Įvyko spiričiuelių koncertas, buvo atliekami afrikietiški šokiai, vyko inscenizuotos vergų vestuvės. Tačiau to vakaro akcentas buvo paprasčiausias abipusio atradimo malonumas, žinia, kad visi šie žmonės kilo iš ben­dros praeities.

Somerseto susitikimas buvo neužmirštamas įvykis. Dorotėja Redford pasistengė įamžinti jo atminimą. Iš tikrųjų ji nepagailėjo laiko visiškai naujos šeimos sukūrimui. Mes visi taip pat esame vergai pilna to žodžio prasme. Nuo­dėmė – itin žiaurus vergvaldys. Ji laiko mus sukaustytus, žlugdo mūsų potencialą. Išlaisvinti Kristuje, mes įsiliejame į naują šeimą. Mūsų kilmė skiriasi, tačiau mus apjungia bendra praeitis ir bendras išlaisvinimas, atvedant į naują dvasinę bendruomenę – Bažnyčią.

Ši amžinoji tiesa gražiai suformuluota vienoje evangelinėje Bilio ir Glorijos Gaiter (Bill ir Gloria Gaither) giesmėje: „Jūs galite pastebėti, kad mes visiems aplinkui sakome: „broli“ ir „sese“, nes esame šeima, ir šie žmonės mums tokie brangūs. Kai vienam gelia širdį, visi braukiam ašarą.“

Mes visi trokštame kam nors priklausyti, turėti šeimą, namus. Bažnyčia yra Dievo šeima. Gal ji ir netobula šeima, tačiau Jo šeima. Ji užtikrina globą, saugumą ir bendrumo jausmą mūsų suskilusiame pasaulyje. Ji sudaro mums ga­limybę priklausyti bendruomenei – o juk mes to labai norime. Bažnyčia – tai vieta, kur žmonės supranta vieni kitus, nešioja vieni kitų naštas, išklauso vieni kitų džiaugsmus ir rūpesčius bei tenkina vieni kitų reikmes. Kaip kiekviena kūno dalis yra visumos dalis, taip kiekvienas Bažnyčios narys yra sujungtas su Kristumi. Vienoje Bažnyčioje Dievas sukūrė visiškai naują šeimą. Džiaukitės šiandien, kad esate Dievo šeimos narys.

Markas Finlis