PASIRINKIMAS – JŪSŲ

Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens. (Apreiškimas Jonui 22, 17)

Kultų lyderiai paprastai būna charizmatiški individai, sutelkę dėmesį į save pačius. Jie tampa didesniu tiesos šal­tiniu negu Dievo Žodis, ir kulto nariams tampa sunku atskirti tai, ką sako jie, nuo to, ką kalba Dievas.

Kulto „Dangaus vartai“ lyderis Maršalas Eplvaitas (Marshall Applewhite) buvo įsitikinęs, kad jis ir jo kolega Bonis Lu Netlas (Bonnie Lu Nettles) yra kilę iš „evoliuciškai aukštesnio lygio nei žmogaus kūnas“. Eplvaitas tikėjo, jog yra laikinai patalpintas į žmogaus kūną, kad parodytų žmonėms, kaip pereiti į „aukštesnį evoliucijos lygį“.

Eplvaitas žengė dar toliau. 1995 metų rugsėjį jis išleido pareiškimą, pavadintą „Slaptasis „Jėzus“ prieš išvykstant iškyla į paviršių“. Eplvaitas pradėjo kalbėti apie save kaip apie Jėzų. Jis tvirtino esąs Dievo siųstasis, kaip ir Jėzus, viename lygyje su Jėzumi.

Lygiai taip pat elgėsi ir kulto „Saulės šventykla“ lyderis. Lukas Joretas (Luc Joret) neabejojo, kad jis yra Kristaus apsireiškimas. Jam pavyko įtikinti žmones, kad per mirtį jie gali nukeliauti į naująjį gyvenimą žvaigždėje „Sirijus“. Per kelis pastaruosius metus nusižudė beveik 100 šio kulto narių, kad leistųsi į vadinamąją kelionę.

Džimas Džonsas (Jim Jones) ir Deividas Korešas (David Koresh) savo pasekėjų akyse dėjosi turį tokių pat savybių, kaip Mesijas.

Kultai klesti tada, kai žmonės aukoja savo individualumą bei teisę priiminėti moralinius sprendimus. Krikščiony­bės esmė yra gebėjimas rinktis. Kartais mes priimame gerus sprendimus. Kitais atvejais suklystame, tačiau bet kokie mūsų sprendimai mus ugdo. Kai moralinį sprendimų priėmimo procesą perleidžiame kam nors kitam, nukenčia mūsų dvasinis augimas.

Dvasinis augimas reikalauja pasirinkimų. Reikšminga dalis to, kad esame sukurti pagal Dievo atvaizdą, yra mū­sų individuali atsakomybė prieš Dievą. Biblija prasideda nuo to, kad Dievas prie medžio Edeno sode suteikia mūsų pirmiesiems tėvams neįtikėtiną pasirinkimą. O baigiasi ji tuo, kad Dievas suteikia visai žmonijai pasirinkimo teisę stulbinančiais žodžiais: „Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, te­ateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens“ (Apreiškimas Jonui 22, 17). Frazė „kas trokšta“ dar verčiama „kas pasirenka“. Apreiškimo knyga baigiasi Dievui raginant mus rinktis. Mes esame atsakingi už savo sprendimus. Nebrangindami savo galimybės rinktis, mes rizikuojame amžinai pražūti. Šiandien Dievas ragina mus statyti savo valią tiesos pusėje.

Markas Finlis