PO JO SPARNAIS

Savo sparnų plunksnomis Jis uždengs tave, – po Jo sparnais rasi prieglaudą. (Psalmynas 91, 4)

Mejerli Sančes (Mayerly Sanchez) yra Kolumbijos vaikų judėjimo už taiką lyderė. Ji užaugo bendruomenėje, pa­garsėjusioje nusikaltimais bei smurtu, – netoli Bogotos, Kolumbijoje. Konfliktų draskomame regione Mejerli tapo pozityvia už taiką kovojančia jėga. Ji žino, kad už savo darbą taikos labui labai greitai gali būti nužudyta narkotikų verslo vadeivų ar savo bendruomenės nusikaltėlių gaujos lyderių. Tačiau ji be baimės toliau darbuojasi dėl taikos.

Neseniai ji pasakė: „Dievas yra Tas, kuris mumis rūpinasi. Dirbti taikos labui ir kalbėti apie taiką čia nėra labai saugu, tačiau Jis visada su mumis. […] Mes randame prieglobstį Jame.“

Baimė paralyžiuoja. Ji mus luošina. Dievas kviečia mus nukreipti žvilgsnį nuo savo būgštavimų į Jo galingus pa­žadus. Jis yra mūsų apsauga. Jis – mūsų prieglobstis.

Gražiausia ir prasmingiausia Šventojo Rašto kalba Dievas apibūdina, ką Jis trokšta padaryti dėl kiekvieno Savo vaiko žemėje, kai ištinka negandos. „Savo sparnų plunksnomis Jis uždengs tave, – po Jo sparnais rasi prieglaudą“ (Psalmynas 91, 4).

Tik amžinybėje mes iš tikrųjų suvoksime Dievo apsaugančią jėgą. Esu įsitikinęs, kad, jeigu ne Dievo apsauga, mano paties gyvybė galėjo užgesti ne vieną kartą. Dievas saugo mus tokiais būdais, kurių nesužinosime, kol vieną dieną nesutiksime Jo akis į akį.

Elena Vait rašė: „Visagalė Šventosios Dvasios jėga yra kiekvienos atgailaujančios sielos apsauga. Kristus neatiduos priešui nė vieno, kuris su atgaila ir tikėjimu prašė Jo apsaugos“ („Amžių ilgesys“, p. 490).

Šis pažadas mums. Kristuje mes esame saugūs. Kristuje mes apsaugoti. Kristuje nebėra jokios baimės. „Gelbėtojas yra šalia Savo gundomųjų ir bandomųjų. Su Juo negali būti tokių dalykų, kaip nesėkmė, praradimas, negalimybė ar pralaimėjimas; mes viską galime per Tą, kuris mus stiprina“ (ten pat). Kai jus apgula priešas, nukreipkite mintis į savo visagalį Išvaduotoją. Jis dar niekada neapvylė nė vienos nuo Jam priklausančios ir Juo pasitikinčios sielos, taigi tikrai neapvils ir jūsų. Jis – mūsų prieglobstis, mūsų ramybė, mūsų dieviškasis Gynėjas. Jame mes esame saugūs šiandien, rytoj ir per amžius.

Markas Finlis