DEŠIMTINĖ SIMBOLIZUOJA VISIŠKĄ ATSIDAVIMĄ

Atsimink, kad VIEŠPATS, tavo Dievas, yra Tas, kuris tau duoda galybę būti turtingam. (Pakartoto Įstatymo knyga 8, 18)

Vienas žmogus užjūrio šalyje studijavo Bibliją su tokiu entuziazmu, kad sukėlė savo draugams nerimą.

„Nejaugi nežinai, – perspėjo jie, – kad, jeigu pradėsi lankyti tą bažnyčią, jie paims 10 procentų tavo pajamų?“

Tai nuskambėjo gana rimtai. Tačiau žmogus pasielgė išmintingai – jis nuėjo tiesiai pas bažnyčios pastorių, norėda­mas sužinoti tiesą. Jis tiesiai uždavė jam rūpimą klausimą. Ar bažnyčia tikrai pretenduoja į 10 procentų jo pajamų?

Pastorius atsakė neįprastai – jo atsakymas buvo šiek tiek panašus į prievartą, kurios Dievas, žinoma, niekada ne­naudoja. Tačiau, manau, jūs su juo sutiksite. Štai ką jis pasakė:

„Taip, bažnyčia iš tikrųjų paprašys jūsų būti ištikimu Dievui dešimtinės mokėjimo požiūriu. Bet tai dar ne viskas. Be dešimtinės jūs būsite raginamas aukoti. Ir tai dar ne viskas. Jūs turite vaikų. Bažnyčia ragins jus leisti juos į krikš­čionišką mokyklą. O tai kainuoja pinigus. Paskui bažnyčia skatins siųsti juos į krikščionišką koledžą. O tai kainuoja dar daugiau. Ir netgi tai dar ne viskas. Ateis diena, kai bažnyčia paprašys išsiųsti savo berniuką ar mergaitę į Afriką ar dar kur nors. Gal būti, kad jūs daugiau savo vaiko nebepamatysite. Viešpats prašo ne tik 10 procentų. Viešpats prašo visko, ką jūs turite!

Taip, Dievas prašo visko, ką mes turime. Tačiau turint galvoje tai, ką Jis dėl mūsų padarė, turint galvoje, kiek Jam kainavo Golgota, argi Jis prašo per daug? Ir kaip mes galime pasiūlyti Jam mažiau?

Dešimtinė – tai daug daugiau negu pinigai. Ištikimybė mokant dešimtinę atskleidžia mūsų lojalumą Dievui. Viena iš priežasčių, kodėl Dievas siunčia mums specialius išbandymus mūsų krikščioniškame gyvenime, yra siekis sustiprinti mūsų tikėjimą. Mūsų tikėjimas auga priklausomai nuo išbandymo. Kai nėra išbandymo, nėra ir augimo.

Abraomo tikėjimas gerokai paaugo, kai Dievas paprašė jo paaukoti Izaoką. Danieliaus tikėjimas paaugo Nebukadnecaro puotos menėje. Juozapo tikėjimas paaugo faraono kalėjime. Kai Dovydas, atskirtas bei vienišas ganė savo avis ir grūmėsi su lokiais, jo tikėjimas taip pat augo. Elijo tikėjimas atsiskleidė ant Karmelio kalno, priešais 450 Baalo pranašų. Per šimtmečius didiesiems tikėjimo didvyriams buvo metamas iššūkis išbandymo metu sustiprėti dvasiškai.

Jei jūs dar nesate ištikimas Dievo jums patikėtųjų finansų prižiūrėtojas, kodėl nepavedus Jam savo finansų šian­dien? Susidūrus su šiuo finansiniu išbandymu, jūsų tikėjimas augs.

Markas Finlis