KAI PLŪSTA MEILĖ

Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. (Jono pirmas laiškas 4, 11)

Neįmanoma nuoširdžiai mylėti Dievo, nemylint žmonių, kuriuos Dievas atveda į mūsų kasdieninį gyvenimą. Kai Dievas įdeda į mūsų širdis Savo meilę, ji plūsta, užliedama aplinkinius.

Krikščionė rašytoja Korė ten Bum (Corrie ten Boom) apibūdino, kaip ši meilė plūdo iš jos motinos gyvenimo. Ma­dam ten Bum buvo toks žmogus, kuris gyveno tam, kad tarnautų. Jos rankos visada ką nors mezgė našlaičiams, ji kepė duoną benamiams ar darė gimtadienio dovanėles. Šią moterį pažinojo ir mylėjo visi Haarlemo, Olandijos mies­telio, žmonės.

Bet štai madam ten Bum ištiko stiprus insultas, ir ji liko paralyžiuota. Ji tegalėjo ištarti tris žodžius: „Taip“, „ne“ ir „Korė“. Atrodė, kad jos meilės darbai baigti.

Tačiau ši, atrodytų, bejėgė moteris rado būdą kaip bendrauti. Kiekvieną rytą ten Bum dukterys sodindavo savo motiną į patogų krėslą prie lango, kad ji galėtų stebėti judrią gatvę. Ir ji pradėjo bendrauti. Jos susikūrė sistemą iš 20 klausimų.

Pamačiusi ką nors ypatinga, madam ten Bum sušukdavo: „Korė!“

„Kas yra, mama? Ar galvoji apie ką nors?“

Motina entuziastingai atsakydavo: „Taip“. Tada dukra klausinėdavo toliau. Gal artinasi to žmogaus gimtadienis? Ar tas žmogus turi kokį nors ypatingą poreikį? Ar jis atrodo sutrikęs? Supratusi savo motinos ketinimus, Korė para­šydavo padrąsinimo bei vilties kupiną laiškelį mamos nurodytam žmogui. Paskui ji paimdavo sustingusią motinos ranką ir išvedžiodavo jos vardą.

Tris paskutinius savo gyvenimo metus ši moteris sėdėjo prie lango ir tarnavo anapus jo matomiems žmonėms. Jos meilės tarnystei negalėjo užkirsti kelio net paralyžius.

Tokia meilės tarnystė gali viską pakeisti mūsų kaimynystėje bei bendruomenėse. Ji gali viską pakeisti mūsų baž­nyčiose. Meilė, pasireiškianti gailestingumo darbais, maloniais žodžiais bei nesavanaudiškais poelgiais, viską keičia.

Iš Jėzaus gyvenimo plūdo dangiška meilė, ir Jis pakeitė pasaulį. Kai dangiška meilė tekės iš mūsų gyvenimo, mes taip pat keisime savo pasaulį.

Markas Finlis