DU TŪKSTANČIAI METŲ IR DAR DAUGIAU

Juk dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis laukiamasis, ir neužtruks. (Laiškas hebrajams 10, 37)

Vieno jauno pastoriaus klausimai mane nustebino. Jie atspindėjo abejonę, atskleidė vidinį netikrumo jausmą. Tai buvo nuoširdūs klausimai, ne ciniški, bet vis dėlto tai buvo abejonės. Jis pasiteiravo: „Ar jūs vis dar tikite, kad Jėzus greitai sugrįš? Argi adventistai neskelbia Jėzaus sugrįžimo jau daugiau kaip 150 metų? Ar jums neatrodo, kad Jis gali sugrįžti po 500, 750 ar 1000 metų? Ir apskritai – argi tai svarbu?“

Šie klausimai reikalauja apgalvotų atsakymų. Taip, septintosios dienos adventistai iš tiesų laukia Jėzaus sugrįžimo jau daugiau kaip 150 metų. Tačiau tiesa ir tai, kad ne mums kilo idėja apie Antrąjį atėjimą. Mes – ne pirmoji karta, kuri laukia greito mūsų Viešpaties sugrįžimo.

Kai Jėzus įžengė į dangų, jau Jo mokiniai laukė, kad Jis greitai sugrįš. Jie tikrai nemanė, kad Viešpats uždels 2000 metų. Po apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Tesalonikų Bažnyčiai ankstyvieji krikščionys buvo įsitikinę, kad Kristus sugrįš jiems dar gyviems esant. Juos taip jaudino mintis apie greitą mūsų Viešpaties sugrįžimą. Antrajame laiške tesalonikiečiams apaštalas stengėsi parodyti Kristaus sugrįžimą laiko perspektyvoje. Jis perspėjo juos apie prieš tai bū­siančius įvykius. Garsiųjų pranašysčių eilutėse visada atsispindėdavo kulminaciniai įvykiai prieš pat Jėzaus atėjimą. Taigi pagrindinis klausimas lieka apie laiko liniją pranašystėje. Kokia mūsų padėtis Danieliaus ir Apreiškimo knygos pranašysčių šviesoje?

Danieliaus knygos antrame skyriuje aukso, sidabro, žalvario ir geležies karalystės virsta istorijos dulkių krūvomis. Babilono, Medijos–Persijos, Graikijos ir Romos jau nebėra. Romos imperija buvo padalyta. Kitas įvykis – tai nuo kalno atkirsto akmens trenkimasis į statulą. Nebėra ir keturių žvėrių, apie kuriuos kalbama Danieliaus knygos 7 skyriuje, ir kurie reprezentuoja tas pačias pasaulyje dominavusias jėgas. Liūtas, meška, leopardas ir slibinas sunaikinti. Dešimt ragų, simbolizuojančių pasidalijusią Romos karalystę, leido išdygti mažajam ragui – religinei politinei popiežiaus val­džiai. Danieliaus knygoje minimi 2300 vakarų ir rytmečių, arba metų, išsipildė 1844 metais, kai prasidėjo paskutinis Jėzaus tarnavimo dangiškoje šventykloje etapas. Septynios Apreiškimo knygos Bažnyčios, simbolizuojančios septynias Bažnyčios istorijos epochas, iš tiesų buvo, ir jų kulminacija – drungnoji Laodikėjos Bažnyčia. Septyni antspaudai buvo sulaužyti, ir septyni trimitai skambėjo per šimtmečius. Išsipildė viskas, kas pranašystėje pasakyta apie didžiąsias epochas. Mes nežinome, kada sugrįš Kristus. Mes negalime nustatyti, kaip arti yra arti ar kaip greitai yra greitai, tačiau su absoliučiu pasitikėjimu galime sušukti, kad išsipildžiusi pranašystė skelbia, jog Jo atėjimas jau arti.

Markas Finlis