Krikštas Kaune

Didi palaima – šioje nedarnioje visuomenėje turėti darnią krikščionišką šeimą, kur mokomės, augame, gyjame, kartu garbiname Dievą bei skelbiame paguodos Evangeliją. Štai šiemet (2021 m.) rugpjūčio 28 d. Kauno bendruomenėje buvo didis džiaugsmas – mūsų krikščioniška šeima padidėjo – pastoriaus Deivido Vanago buvo pakrikštyta sesutė Gelija Dalia ir brolis Gediminas. Kiekvieno jų kelias pas Kristų unikalus… Tebūna gausiai palaimintas jų gyvenimas Jame!