Baltijos Konferencijų Unijos Delegatų suvažiavimas: Išrinktas Baltijos Unijos Vykdomasis Komitetas

Mūsų naujienos 2024-06-07

Kol Rinkiminis komitetas dirbo savo darbą rinkdamas kandidatus į Baltijos Unijos Vykdomajį komitetą, delegatai turėjo galimybę išklausyti pastoriaus Andrio Pešelio pranešimą apie Baltijos Unijos istoriją. Po to Rinkiminis komitetas grįžo į salę ir paskelbė kandidatų į Baltijos Unijos Vykdomąjį komitetą sąrašą. Suvažiavimo delegatai Komiteto nariais išrinko: prezidentą David Nõmmik, sekretorę Livija Baltrušaitė-Karzone, iždininką Jaanus-Janari Kogerman, Estijos Konferencijos sekretorių Aleksandr Tsugai, Latvijos Konferencijos prezidentą Imants Ģipslis, sekretorių Daumands Sokolovskis, iždininką Dāvis Priede, Lietuvos Konferencijos prezidentą Valių Eičiną, sekretorių Algimantą Jankevičių, iždininkę Lolitą Gudaitę, Konferencijų narius: Jana Jansone, Agris Bērziņš, Heli Tammemagi, Rain Siim, Māris Melngalvis, Ramute Baltadone-Cendler, Nijolę Bareikienę, Laimą Hibner.

Palaikykime maldomis naujai išrinktą Baltijos Unijos Vykdomąjį komitetą. Tegul Dievas suteikia ypatingų palaiminimų, išminties ir vienija Šventojoje Dvasioje! Rytoj, birželio 8 d., Baznīcas gatvėje 12a, Rygoje, vyks Baltijos Unijos suvažiavimo uždarymo iškilmingos pamaldos. Iki susitikimo!