5 DIENA

DĖMESIO KONCENTRACIJA Į TAI, KAS YRA SVARBIAUSIA MŪSŲ MALDOSE

„Todėl melskitės taip: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“ (Mato 6, 9–10)

Naujas prioritetas maldoje

Koncentracija į Dievą ir svarbius dalykus yra labai svarbu mūsų maldos gyvenime. Dažnai mūsų maldos būna silpnos ir neveiksmingos, nes jos sutelktos tik į mus pačius. Mes meldžiame Dievą to, kas reikalinga tik mums patiems. Mes sutelkiame dėmesį į savo poreikius ir iššūkius, su kuriais susiduriame, o ne į Dievą.

Malda, kuri patinka Dievui, yra visiškai kitokia. Svarbiausia tokioje maldoje ne mūsų „noriu turėti“ sąrašas“, bet pats Dievas. Tai raktas į naują maldos patirtį. Malda, kuri yra maloni Dievui, pirmiausia kviečia Dievą būti mano ištikimu Draugu, kurio draugijos ieškau, nes Jis yra svarbus man, o ne todėl, kad norėčiau kažko iš Jo. Kas Jis yra, yra daug svarbiau nei tai, ką Jis duoda man. Jo pažinimas yra priežastis, dėl kurios aš pirmiausia noriu pasikalbėti su Juo. Be Jo mano gyvenimas neturi pusiausvyros ir tinkamos perspektyvos. Svarbiausia už viską, ko galiu prašyti, turėtų būti mano noras būti su Juo. Jo buvimas ir tai, kas Jis yra, turi tapti tikrosios maldos centru.

Koncentruota į Dievą malda keičia

Malda, kuri patinka Dievui, prasideda nuo troškimo būti su Juo. Tai prasideda ne nuo mano norų ir prašymų. Kai mano maldos prašymai nėra tvirti dėl to, kad nėra artimų santykių su Dievu, jie sukasi daugiau aplink mane, nei apie Dievą ir Jo valią. Kai tik suvokiu, kad mano santykiai su Dievu yra maldos centras, mano prašymai įgauna visiškai naują reikšmę. Tuomet aš pradedu mąstyti ir melstis žvelgdamas iš Dievo perspektyvos. Aš pradedu žvelgti į savo prašymus, savo norus, savo troškimus ir visą savo gyvenimą Jo akimis. Ši perspektyva maldą padaro gyvą. Pašalinkite santykius iš maldos ir malda taps vienpusė, savanaudiška ir neteisinga. Į Dievą sukoncentruota malda išlaisvina mano mintis nuo viso dėmesio nukreipimo į save. Tai leidžia man būti sąžiningam su Dievu. Jo meilės ir šventumo šviesoje pradedu save matyti kitaip. Tikrasis maldos tikslas yra ne mano norų išsipildymas, o santykių su gyvenimą keičiančiu Dievu gilinimas. Deja, įprastas ir greičiausias būdas yra ateiti ir ko nors prašyti Dievo, net nepasimėgavus Jo draugyste.

Kai aš sąmoningai galvoju apie Dievo charakterį, Jo savybes ir tai, ką Jis gali padaryti, ir kai šlovinu Jį savo paties žodžiais, mano maldos prisipildo dvasiniu gyvenimu, susižavėjimu ir pagarba. Mano maldos jau nebesutelktos į mano problemas, jos sutelktos į Dievą, kuris yra visų mano poreikių Valdovas. Tokia malda pakelia mane į Jo artumą. Tai nekeičia Dievo; tai keičia mane. Kodėl nepradėjus taip melstis? Tai pakeis tavo gyvenimą. Melskimės kartu.

Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis naudodami kitas ištraukas.

Melskimės Dievo Žodžiu

„Todėl melskitės taip: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“ (Mato 6, 9–10)

„Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas“

Mūsų gerasis Dangiškasis Tėve, Tu esi Dievas. Tu esi Visagalis, viską žinantis, nuostabus ir didingas. Tu esi gražus ir nuostabus. Tu esi Tiesa, Teisumas ir Meilė. Mes dar giliau norime pažinti Tave. Mes kasdien norime vertinti charakterį, Tavo galimybes, Tavo asmenybę ir Tavo valią. Išlaisvink mus nuo mūsų egoistinio dėmesio sau ir sutelk mūsų maldas į Tave. Amen.

„Teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia“

Viešpatie, Tavo karalystė yra vienintelė valdančioji įstaiga, kuriai norime prisiekti visišką ištikimybę. Tu karaliauji meile, tiesa, teisingumu ir teisumu. Mūsų idėjos, planai ir metodai yra netobuli, bet Tavo valia visada tobula. Tegul Tavo karalystė ateina į mūsų širdis ir į mūsų gyvenimą šiandien. Leisk mums pažinti Tave. Amen.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Tėve Dangiškas, išgirdau Tave“ („Edeno aidai“, Nr. 153)

· „Kaip vaikelis, taip tikėk“ („Edeno aidai“, Nr. 152)

· „Likimas mano – Tavo rankoj“ („Edeno aidai“, Nr. 157)

· „Jėzau, tik Tavim kas dieną“ („Edeno aidai“, Nr. 150)