8 DIENA

DĖKINGUMO VERTĖ

„Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime.“ (Hebrajams 12, 28)

Pozityvus mąstymas

Yra tam tikras mūsų požiūris, kuris labai svarbus Dievui. Biblijoje mes ne kartą raginami praktikuoti šį ypatingą požiūrį, nes tai patinka Dievui ir yra palaima mums. Tai yra dėkingumas. Laiške Hebrajams rašoma: „Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime.“ (Hebrajams 12, 28) Dėkingumas patinka Dievui ir teigiamai veikia mūsų pačių gyvenimą, nes padeda susitelkti ties tuo, kas yra pozityvu. Panašiai kaip raumuo, specialiai jį mankštinant stiprėja, taip ir mes augame pripažindami mums išlietus palaiminimus.

Dievas kviečia savo vaikus būti dėkingais žmonėmis. 1 Tesalonikiečiams 5, 18 apaštalas Paulius rašo: „Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.“ Dėkoti –  reiškia prisiminti, kad kažkas mums padarė ką nors gero ir išreikšti tai apgalvotais dėkingumo žodžiais. Dėkingumo ugdymas atveria mūsų akis į grožio detales gamtoje ir kituose žmonėse. Dėkingumas skatina mus būti dėkingiems už paprasčiausius palaiminimus, nereikalaujant tobulumo. Tai svarbu, nes šioje amžinybės pusėje gyvenimas niekada nevyks visiškai sklandžiai. Tačiau gyvenimas nebūtinai turi būti tobulas, kad juo mėgautumės! Grožis pasitinka ir sveikina mus įvairiais būdais. Nuostabus gėlių aromatas, žvaigždėto dangaus didybė giedrą naktį, švelni ugnelė draugo akyse – visa tai primena mums apie grožį, kurį Dievas paruošė tiems, kurie myli Jį.

Mūsų dėmesio nukreipimas

Praktikuodami dėkingumą nukreipiame savo dėmesį nuo įsivaizduojamų dalykų, kurių neturime, į tikrus palaiminimus, kuriais mes mėgaujamės. Dėkingumas auga iš Dievo dosnumo suvokimo ir apima smalsumą tyrinėti konkrečius būdus, kaip Jis atskleidžia mums savo meilę. Toks dėkingumas praplečia gyvenimo akiratį ir didina mūsų gebėjimą patirti malonumą ir pasitenkinimą.

Naujausi tyrimai rodo, kad dėkingumas ne tik pagerina besidalinančiojo dėkingumu ir dėkingumą patiriančiojo savijautą, bet taip pat teigiamai veikia tuos, kurie tai mato. Neseniai paskelbtame New York Times straipsnyje teigiama, kad dviejų žmonių dėkingumo akto stebėjimas gali sukelti stebėtojui šilumos ir artimumo jausmą jiems abiems.* Kodėl mums nepanaudojus to, kam Dievas mus pašaukė: išsiugdžius dėkingumą, mūsų požiūris į mus supančius žmones pasikeis ir pasaulis taps truputėlį geresnis. Ačiū Dievui už dėkingumo dovaną. Melskimės kartu.

*Christina Caron, ”Gratitude Really is Good for You,” New York Times, June 8, 2023.

Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis naudodami kitas ištraukas.

Melskimės Dievo Žodžiu

„Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime.“ (Hebrajams 12, 28)

„Būkime dėkingi“

Mūsų mylintis Dieve, mes iš visų jėgų stengiamės Tau tinkamai dėkoti už viską, ką Tu padarei mums. Nepakaks amžinybės, kad padėkotume Tau. Tačiau mes meldžiame, kad tinkamai padėkotume Tau. Taip pat prašome padėti mums atsisakyti cinizmo, teisimo ir išdidumo, kad galėtume suvokti palaiminimus, už kuriuos galime būti dėkingi. Padėk mums skirti laiko išreikšti dėkingumą Tau ir kitiems, ir tai daryti dažniau nei mes išreiškiame savo skundus ir prašymus. Ugdyk mums tikrą dėkingumo dvasią. Amen.

„Gaudami nepajudinamą karalystę

Viešpatie, Tu esi dosnus Dievas, ne tik siūlydamas mums išganymą už amžiną kainą, bet ir dovanodamas mums savo karalystę. Mes nesuvokiame privilegijų, kurias mums suteiki, masto. Kasdien parodyk mums, kokia garbė būti Tavo vaiku. Ačiū už šią didžiulę meilę ir palaiminimus. Amen.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.


Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Noriu vien Jėzui aš priklausyt“ („Edeno aidai“, Nr. 57)

· „Jėzum noriu sekti“ („Edeno aidai“, Nr.148)

· „Tėve dangiškas, išgirdau Tave“ („Edeno aidai“, Nr. 153)

· „O, kokį Draugą aš radau“ („Edeno aidai“, Nr. 158)

· „Dieve, Tu toks maloningas“ („Edeno aidai“, Nr. 52 A)

· „Siek Dangaus karalystės“ („Edeno aidai“, Nr. 84 A)