6 DIENA

IŠTVERMĖ, AISTRA IR ATKAKLUMAS

„Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių!“ (Galatams 6, 9)

Dvasinio tikslo siekimas

Ištvermė yra kažkas, ko mes dažniausiai nesusiejame su dvasingumu. Tačiau tai mūsų kasdienio šventėjimo kelyje lygiai taip pat svarbu, kaip ir kitose gyvenimo srityse – nuo sporto iki mokymosi ar studijų, iki sėkmingų verslo sandorių. Be ištvermingo tikslo siekimo sėkmė mažai tikėtina. Tikslui pasiekti reikia aistros ir atkaklumo. Taip pat reikia savo gyvenimą planuoti taip, kad niekas mūsų neblaškytų. Toks atkaklumas mums reikalingas mūsų dvasiniam vaikščiojimui su Dievu, o ypač jo reikia mūsų maldos gyvenime. Mes taip dažnai nematome savo maldos prašymų rezultatų todėl, kad nesame atkaklūs savo maldose. Galbūt mes prarandame dėmesio koncentraciją ar nusiviliame, arba mūsų širdys pasiduoda ir mes nebetikime, kad Dievas gali išgirsti ir veikti stipriai viršijančiais mūsų suvokimo ribas būdais. Luko evangelijos aštuonioliktame skyriuje Jėzus pasakoja savo mokiniams istoriją apie našlę, atkakliai prašančią teisėjo, kuris nebijojo nei Dievo, nei žmonių, išspręsti jos bylą. Nors šis teisėjas negerbė Dievo ir moters, jis galiausiai patenkino našlės prašymą dėl jos atkaklumo (žr. Luko 18, 1–7). Tačiau Dievas nėra abejingas mūsų maldos prašymams, koks buvo neteisingas teisėjas. Dievas trokšta padėti mums daug labiau nei mes galime įsivaizduoti (žr. Jeremijo 33, 3).

Šiandieną mūsų klasėse ir bendrabučiuose, mūsų bažnyčiose ir namuose, mūsų santuokiniame gyvenime mums reikia žmonių, kurie meldžiasi. Ne tik tų, kurie kalba apie maldą, tų, kurie sako, kad tiki malda, ar net tų, kurie gali gražiai paaiškinti maldą. Mums reikia žmonių, kurie iš tikrųjų randa laiko ir meldžiasi!

Atkaklumas

Dievas nedaro to, kas greičiau ir pigiau. Dažnai Didžiojoje kovoje tarp Dievo ir šėtono mums reikia nuolatinės maldos. Turime būti aistringi ir atkaklūs savo maldose, nes Dievo dienotvarkė dažnai neatitinka mūsų žmogiškojo supratimo. Dievas, vykdydamas savo dieviškus sprendimus, retai eina mažiausio pasipriešinimo keliu. Jam rūpi ne lengviausias kelias, o geriausias sprendimo būdas! Savo maldose nesutikime su mažiau ir nepasitenkinkime trumparegiškais tikslais. Dievui malonu, kai mes atkakliai meldžiamės.

Mano tėvo, kuris buvo sėkmingas evangelistas ir pastorius, studijų kambaryje buvo Elenos Vait citata, kuri man paliko didelį įspūdį: „Vertingiausios Kristaus Bažnyčiai ar krikščioniui yra ne tos pergalės, kurios pasiekiamos turint talentą ar žinių, turto ar žmonių palankumo dėka, o tos, kurios yra laimimos pokalbyje su Dievu, kai karšta, kančios lydima malda įsitveriama galingos valdančios rankos.“ („Patriarchai ir pranašai“, p. 159) Melskimės kartu.

Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis naudodami kitas ištraukas.

Melskimės Dievo Žodžiu

„Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių!“ (Galatams 6, 9)

 „Nepailskime daryti gera“

Jėzau, Tu esi pats atkakliausias visoje visatoje. Tu nepalikai savo užtariamosios tarnystės ir neapleidai mūsų. Nesvarbu, kuo šėtonas ir nusidėjėliai Tave kaltintų, Tu vis tiek esi Tu, ir dėl savo pasiaukojančios meilės Tu atiduodi save už mus. O Dieve, mes priblokšti. Mokyk mus, ypač mūsų maldos gyvenime, tokio dvasingo, nesavanaudiško atkaklumo. Padaryk mus niekuomet nepasiduodančiais maldos kariais. Amen.

„Atėjus metui pjausime“

Mūsų mylintis Dieve, šloviname Tave, kad leidi mums dalyvauti Tavo misijoje šioje planetoje. Ačiū už tarnystės ir įsitraukimo į žmonių atvedimą pas Tave džiaugsmą. Kartais jaučiamės nusivylę ir pasiruošę pasiduoti, bet meldžiame, kad suteiktum mums ištvermės ir dvasinio atkaklumo, reikalingo atlikti darbui, kuriam Tu mus pakvietei. Ačiū, kad palaiminsi mus ir kad pamatysime šios palaimintos tarnystės vaisius. Amen.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „O širdie nuliūdus“ („Edeno aidai“, Nr. 149)

· „Jėzum noriu sekti“ („Edeno aidai“, Nr. 148)

· „Dieve, arčiau Tavęs“ („Edeno aidai“, Nr. 144)

· „Viltį, mielas Atpirkėjau“ („Edeno aidai“, Nr. 143)