Palaikantis žodis (Mark Finley)

Teologiniai straipsniai 2011-03-29

Dietrichas Bonhoeferis (Dietrich Bonhoeffer) buvo drąsus vokiečių pastorius, priešinęsis naciams. Gestapas nužudė jį prieš pat Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Tačiau prieš savo mirtį pastorius Bonhoeferis turėjo laiko išsiųsti keletą laiškų, nors tuo metu jis kalėjo.

Parašyti prieš pat jo sušaudymą, šie laiškai leidžia pažvelgti XX a. kankiniui į sielą. Jie rodo, kad šis žmogus pasitikėjo Dievo Žodžiu. Kartą, kai sprogęs artilerijos sviedinys vos nesugriovė vienutės, kurioje jis kalėjo, Bonhoeferis rašė, kad baisūs oro antpuoliai privertė jį paprasčiausiai melstis ir prisiminti Bibliją.

Paskutinėmis dienomis, kai mirtis buvo neišvengiama, Bonhoeferis rašė apie tai, kaip jis mėgavosi Šv. Raštu. Diena iš dienos Dievo Žodis palaikė jo dvasinį gyvenimą. Viename iš paskutiniųjų savo laiškų jis rašė: „Skaitau Bibliją nuo viršelio iki viršelio.“ Jo žodžiai atspindi džiaugsmą. Jis pridūrė: „Psalmes skaitau kiekvieną dieną. Tai darau daugelį metų. Aš jas žinau ir mėgstu labiau už kitas knygas.“

Biblija sustiprino Bonhoeferį, kai jam teko susidurti su didžiausiu išmėginimu jo gyvenime. Jis sėmėsi dvasinių jėgų ir drąsos Dievo Žodyje. Jo tikėjimas buvo nepajudinamas, nes jis buvo įsišaknijęs nesikeičiančiame Dievo Žodyje. Elena Vait (Ellen G. White) rašė: „Jei Dievo žodis būtų tyrinėjamas taip, kaip jį reikia tyrinėti, žmonės būtų protingesni ir tauresni, jų siekiai būtų pastovesni, ką retai galima pamatyti šiais laikais“ (Kelias pas Kristų, 84 p.). Biblija teikia nepaprastą dvasinę stiprybę. Šv. Raštas pagyvina mūsų dvasią.

Dietrichas Bonhoeferis suprato, kad pamaldžiai studijuoti Dievo Žodį – milžiniška nauda. Dievas siūlo mums tą pačią galimybę. Dvasios milžinai praeityje pasižymėjo stipriu tikėjimu neatsitiktinai. Jie buvo įsišakniję Dievo Žodyje. Jų tikėjimas buvo stiprus, nes jie asmeniškai tyrinėjo Bibliją.

Šiandien ta pati Šventoji Dvasia, įkvėpusi Šv. Raštą, įkvepia ir mus, kai skaitome Dievo Žodį. Mąstydami Dievo Žodį šiandien taip pat sustiprinsime savo tikėjimą.

Iš anglų kalbos vertė Giedrius Čepulis.