Naujojo Testamento kanono kūrimas: svarbiausios datos

Ankstyvojoje istorijoje žinomi asmenys, kurie naudojosi graikiškais ir lotyniškais Naujojo Testamento teksto variantais.

Marcionas iš Sinopės (apie 140–160 m.)
Kilmė: Rytai (Sinopė, dabartinė Turkija)
Kalba: graikų
Santrauka: Sukūrė ankstyvąją Naujojo Testamento versiją, sudarytą iš sumažinto ir jo redaguotų knygų skaičiaus, įskaitant redaguotą Luko evangeliją ir dešimt Pauliaus laiškų. Verta pažymėti, kad Marciono kanonas buvo kritikuojamas ir laikomas heretine doktrina, kuri negaliojo kaip oficiali Naujojo Testamento versija. Marcionas tapo gnostiku. Jis paminėjo Naujo Testamento laiškus kurie jo dienomis buvo paplitę.

Tatianas (apie 120-180 m.)
Kilmė: Rytai (Sirija)
Kalba: graikų
Santrauka: Sukūrė „Diatessaroną” – naująjį Testamentą, sudarytą iš keturių evangelijų – Mato, Marko, Luko ir Jono – harmonijos. Tatianas siekė sujungti evangelijų pasakojimus į vieną srautą ir pašalinti bet kokį prieštaravimą. Kai kurie vėlyvieji krikščionių autoriai kritikavo Tatiano kanoną, laikydamiesi, kad jis nesuderinamas su kitais Naujojo Testamento raštais ir teologija.

Muratorijaus fragmentas (apie 170-200 m.)
Kilmė: Vakarai (tikriausiai Roma, Italija)
Kalba: lotynų
Santrauka: Ankstyviausias žinomas kanoninių knygų sąrašas, primenantis Naująjį Testamentą; apima daugumą iš 27 knygų, tačiau praleidžia keletą, pvz., Hebrajams, Jokūbui ir 1 bei 2 Petro.

Hipolito kanonas (apie 170-235 m.)
Kilmė: Vakarai (tikriausiai Roma, Italija)
Kalba: graikų
Santrauka: Pateikia keturias Evangelijas, darbus, 13 Pauliaus laiškus, 1 Petro, 1 Jono ir Apreiškimą kaip kanonines.

Apaštalų kanonai (apie IV a.)
Kilmė: Vakarai (neaiški kilmė, bet plačiau priimtas Vakaruose)
Kalba: graikų
Santrauka: Bažnytinių nuostatų rinkinys, kuriame pateikiamas Naujojo Testamento kanoninių knygų sąrašas.

Origenas Aleksandrietis (apie 185-254 m.)
Kilmė: Rytai (Aleksandrija, Egiptas)
Kalba: graikų
Santrauka: Pateikia kanoninių knygų sąrašą ir pripažįsta, kad kai kurios buvo ginčytinos, pvz., Hebrajams, 2 Petro, 2 ir 3 Jono bei Jokūbui.

Eusebijus Kesarietis (apie 260-339 m.)
Kilmė: Rytai (Cesarija, šiuolaikinis Izraelis)
Kalba: graikų
Santrauka: Skirsto Naujojo Testamento raštus į pripažintus, ginčytinus ir netikrus, tai turėjo didelės įtakos vėlesnėms kanono diskusijoms.

Kirilas Jeruzalietis (apie 313-386 m.)
Kilmė: Rytai (Jeruzalė)
Kalba: graikų
Santrauka: Pateikia 27 knygų, dabar įtrauktų į Naująjį Testamentą, kaip kanonines, išskyrus Apreiškimą.

Čeltenhamo sąrašas (apie IV a. pabaiga)
Kilmė: Vakarai (Čeltenhamas, Anglija)
Kalba: lotynų
Santrauka: Lotyniškas dokumentas, kuriame pateikiamas Senojo ir Naujojo Testamento kanoninių knygų sąrašas, įskaitant 27 Naujojo Testamento knygas, kurios šiandien yra visuotinai priimtos.

Atanazijaus Aleksandriečio laiškas (367 m.)
Kilmė: Rytai (Aleksandrija, Egiptas)
Kalba: graikų
Santrauka: Pateikiamos tos pačios 27 knygos, kurios dabar yra įtrauktos į Naująjį Testamentą.

Grigorijus Nazianzietis (apie 329-390 m.)
Kilmė: Rytai (Nazianzas, šiuolaikinė Turkija)
Kalba: graikų
Santrauka: Pateikiamos Naujojo Testamento kanoninių knygų sąrašas, išskyrus Apreiškimą.

Amfilochijus Ikonietis (apie 339-395 m.)
Kilmė: Rytai (Iconium, šiuolaikinė Turkija)
Kalba: graikų
Santrauka: Pateikiamos Naujojo Testamento kanoninių knygų sąrašas, pabrėžiant, kad kai kurios, pvz., Hebrajams, 2 Petro, 2 Jono, 3 Jono ir Judo, buvo ginčytinos.

Laodikėjos sinodas (apie 363-364 m.)
Kilmė: Rytai (Laodikėja, šiuolaikinė Turkija)
Kalba: graikų
Santrauka: Sudarytas kanoninių knygų sąrašas, išskyrus Apreiškimą.

Hipono ir Kartagenos sinodai (393 ir 397 m.)
Kilmė: Vakarai (Šiaurės Afrika)
Kalba: lotynų
Santrauka: Abiejose sinoduose buvo patvirtintas Naujojo Testamento kanonas, pripažįstant 27 knygas, kurios šiandien yra visuotinai priimtos.