4 priežastys, kodėl svarbus buvimas dievobaiminguoju prižiūrėtoju

Daugelis žmonių nesupranta tikrosios buvimo prižiūrėtoju reikšmės – tai ne tik išsivadavimas iš skolų ar nuoseklus biudžeto laikymasis, tai daug daugiau nei dešimtinės čekis kiekvieną mėnesį.

Gyventi kaip prižiūrėtojui reiškia atiduoti savo finansus Dievui ir pripažinti save ne kaip jų savininką, o tik turintį galimybę jais naudotis. Tai nėra mūsų elgesys – tai mūsų tapatybės dalis.

Noriu su jumis pasidalinti keliais Biblijinio valdymo principais ir keturiomis priežastimis parodančiomis, kokia svarbi yra dievobaimingojo prižiūrėtojo reikšmė; visa tai paimta iš Palyginimo apie Talentus (Mato 25, 14-30).

Trumpa santrauka

Jeigu nesate susipažinę su Palyginimu apie Talentus, kviečiu jus perskaityti šią Biblijos ištrauką. Istorija pasakoja apie tris žmones, kurie visi dirba pas tą patį šeimininką.

Šeimininkas išvyksta į kelionę, tačiau prieš išvykdamas kiekvienam iš trijų vyrų patiki skirtingą aukso kiekį. Jis paskirsto auksą, atsižvelgdamas į kiekvieno vyro sugebėjimus: pirmasis vyras gauna penkis maišus aukso, antrasis – du maišus, o trečiasis – vieną.

Kol šeimininkas išvykęs, pirmasis ir antrasis vyrai investuoja savo auksą tam, kad uždirbtą pelną paskirtų šeimininkui. Tuo tarpu trečiasis vyras gautą auksą užkasa. Grįžus šeimininkui, pirmieji du vyrai jam grąžina dvigubai daugiau aukso, o trečiasis grąžina tiek, kiek jam ir buvo duota.

Nesunku atspėti, jog šeimininkas yra patenkintas pirmųjų dviejų vyrų darbu bei ištikimybe, todėl juos apdovanoja. Trečiasis vyras yra išvadinamas nedoru, tingiu ir beverčiu – jis netenka darbo, yra nubaudžiamas ir išvaromas šeimininko.

1. Priežiūra yra žmogaus pareiga tvarkyti Dievo turtą

Palyginime apie Talentus, trims vyrams patikėti pinigai jiems nepriklausė. Pinigai jiems buvo suteikti tam tikram laikui, o vyrai buvo tik atsakingi už jų priežiūrą.

Tai puikus pavyzdys, parodantis, kaip Dievas mums patiki prižiūrėti jo pinigus mūsų buvimo žemėje laiką. Mes būsime atsakingi už tai, kaip sugebame prižiūrėti turtą ir nesvarbu, ar jo bus daug, ar mažai: mes nesame to, ką turime, savininkai; mes visi esame laikini valdytojai; mes prižiūrėdami galime būti ištikimi arba ne.

2. Priežiūra daro įtaką mūsų amžinajam gyvenimui

Dievo turtų priežiūra nereiškia, jog galime išleisti viską, kas mums duota – mes atsiduodame Dievui, kad jis galėtų mus valdyti kaip panorėjęs.

Tik pagalvokite, po kelerių metų viskas, ką dabar turite, bus arba išmesta, arba priklausys kam nors kitam. Viskas – tavo namai, automobilis, rūbai, knygos ir kiti brangiausi turtai – tau jau nebepriklausys.

Užuot rūpinęsi materialiomis šio pasaulio smulkmenomis, skirkite savo laiką ir pinigus amžinybės tikslui pasiekti. Palyginime apie Talentus vyriškių ištikimybė buvo įvertinta šeimininkui grįžus ir apdovanojus ar nubaudus juos, atsižvelgiant į jų priežiūros sugebėjimus. Tas pats bus ir su mumis, kai pateksime į dangų.

Čia – žemėje – kiekvienas praleisite vos keletą metų, tačiau danguje laukia amžinybė. Visa, ką čia turime, mums davė Dievas, ir tai, kaip mes prižiūrime, tvarkome mums duotus turtus, daugiau svarbiau yra danguje, o ne čia.

3. Priežiūra reiškia, kad mes ne viską suvartojame patys, bet išsaugojame kitiems


Tie, kurie šeimininkui grąžino daugiau nei jiems buvo duota, buvo pagirti už gerą darbą – jie sukūrė išteklius, leidžiančius padėti kitiems ir juos palaiminti.

Pirmajame Timotiejaus laiške 5, 8 sakoma, „jeigu kas neaprūpina savųjų, ir ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikintį.“

Kurdami trumpalaikius ir ilgalaikius planus, pagalvokite apie būsimus savo šeimos poreikius: taupykite pensijai, mokslams, suplanuokite palikimą. Išmokite būti vis labiau dosnesni ir vis mažiau savanaudžiai.

4. Danguje teks prisiimti dar daugiau atsakomybės už priežiūrą


Patekimas į dangaus karalyste nereiškia dangiškųjų atostogų ar žvejybos sėdint ant debesies krašto – tai tarnavimas Visatos kūrėjui, valdytojui ir šeimininkui. Gerai besitvarkiusieji žemėje bus apdovanoti ir taps atsakingais už miestus danguje. Mes ir toliau dirbsime, tarnausime – būsime tikrojo šeimininko – visagalio Dievo – tvarkdariais, prižiūrėtojais.

Pradėkite dar šiandien!